Klassekampen.no

Språket

Sylfest Lomheim skriver om språk hver onsdag.

Biblioteket
Onsdag 15. februar 2017

Privatisert språk?

Språkpolitikk har eg skrive lite om – endå så viktig det er. Men i dag skjer det, på grunn av Høgres programkomité. I utkastet til program, lagt fram no i 2017, vil dei «vurdere om språknormeringen for bokmål og...

Les mer >>

Biblioteket
Onsdag 8. februar 2017

Leve Språkrådet!

«Forflytningshemmede» skal etter seiande stå på skilt, både på flyplassar og andre offentlege stader. Kven som har ansvaret, er lite vesentleg. Det som er vesentleg, er at på Gardermoen bør ikkje amatørar boltra seg....

Les mer >>

 
Biblioteket
Onsdag 1. februar 2017

Kroppens tale

Eg har eit Trumpdilemma; skal eg skriva om han eller ikkje? Di-lemma er gresk og tyder dobbelinnstilling; dobbelsetning. Eg bestemmer meg for å skriva, og det blir om kroppsspråk.

Du...

Les mer >>

Biblioteket
Onsdag 25. januar 2017

Regelbrot

Stundom skriv eg, heilt tilsikta, noko som kan villeia. Slik kan du godt lesa starten i dag, for temaet er «forleddstilknyting». Somme kan koma på den tanken at ordet er eit over-sakleg omgrep for noko som har med...

Les mer >>

 
Biblioteket
Onsdag 18. januar 2017

Kanonisk skrift

Det er liten tvil om kva som er månadens ord; det er kanon. Heller ikkje er det mykje tvil om at forslaget om kulturkanon er parkert, jamfør Arild Rønsen her i Klassekampen den 6. januar....

Les mer >>

Biblioteket
Onsdag 4. januar 2017

La oss tala om tal

Me er fire dagar ut i eit nytt år og dermed meir opptekne av tal enn elles. I dag er det den 4. januar 2017. Men det er like korrekt å skriva datoen utan «den». Det er òg korrekt å bruka berre tal: 04.01.2017 eller 4.1....

Les mer >>

 
Biblioteket
Onsdag 28. desember 2016

Ord av året

Er årets ord ’nei’? Ikkje etter mitt syn, sjølv om det forsvarar ein plass på lista. Filmen om kong Håkon i 1940 fekk utruleg merksemd. Men Språkrådet valde hverdagsintegrering. Erna Solberg løfta det fram i...

Les mer >>

Biblioteket
Onsdag 21. desember 2016

Språkevangeliet

Juleevangeliet talar til oss i 2016. For bodskapen frå Lukas er at me må skilja mellom tru og fakta, mellom løgn og sanning. Jesus vart etter alt å dømma ikkje fødd i år 0. Det er postfaktuelt, som er eit av årets...

Les mer >>

 
Biblioteket
Onsdag 14. desember 2016

Mjau!

Adventstid er for innekattar. Eg meiner ordentlege kattar, ikkje menneske. Kattar har det ekstra fint no, for aldri er norske heimar så koselege som no, aldri er smakebitar frå matmor så lett tilgjengelege som no....

Les mer >>

Biblioteket
Onsdag 7. desember 2016

Elskov og el-bil

Adventsvenner! Dette hyggelege ordet introduserer det faktum at eg ser meg nøydd til, igjen, å ta opp bindestreksbruk. Skal me lesa ordet som advents-venner eller advent-...

Les mer >>

 
Biblioteket
Onsdag 30. november 2016

Nye vegar

Kommunaldepartementet rykte i haust inn to annonsar: «Vi søkjar fylkesmann». Feilen gjer meg skuggeredd. To-tre av den sorten, og du stryk i skulen. Er sikringa i departementet så slett?

Ei dame irettesette fordi ...

Les mer >>

Biblioteket
Onsdag 23. november 2016

Mot feil ordbruk

Spalta er ikkje plagsamt prega av påtale av avisspråk. Men avisene har ikkje krav på amnesti.

Klassekampen slo eit halvår sidan til med bred spisskompetanse. Logikken tilseier at ein...

Les mer >>

 
Biblioteket
Onsdag 16. november 2016

Sol i Søgne

Etter Trump-ferda må alle pusta med magen, halda linjene klare og fakta intakte.

Kva skal me med all vår viten når menneska, faktisk, baserer det dei gjer og meiner på tru … på det dei trur! Menneskets evne til å ...

Les mer >>

Biblioteket
Onsdag 9. november 2016

Tvikamp

I austlandsmåla høyrer me «bærte» og «skjærte», som i skrift er bar og skar. Overalt seier barn «gådde» for gjekk. Min salig far (1910–2003), bonde i indre Sogn, han «flo» kalven når han slakta. No skriv, og seier,...

Les mer >>

 
Biblioteket
Onsdag 2. november 2016

Profilar

Tidsskriftet Profil kan feira femti år i haust.

Dei har nesten vunne nobelprisen i litteratur, for Jan Erik Vold har omsett Dylan, og andre profilerte har rosa tildelinga. Profil, italiensk, tyder «kant; sett frå ...

Les mer >>

 
Viser 1-15 artikler av 160

Velg år:

 

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk