Søndag 14. januar 2018
Historisk sak om retten til Finnmark i Høyesterett
I to uker skal alle dommere i Høyesterett vurdere om lokalbefolkning i Nesseby har rett til å bestemme over utmarksressursene der. Saken kan få stor betydning.
Publisert: 14 Januar 10:00
I to uker skal alle dommere i Høyesterett vurdere om lokalbefolkning i Nesseby har rett til å bestemme over utmarksressursene der. Saken kan få stor betydning.
I dag er det Finnmarkseiendommen (FeFo) som eier og forvalter utmarksressursene i det meste av Finnmark, men flere steder ønsker lokalbefolkning selv å bestemme over fiske, jakt, bærplukking og hogst.
Spørsmålet i saken som skal opp i Høyesterett fra onsdag, er hvem som har rett til å styre og forvalte et område på 470 kvadratkilometer, fra Meskelva i vest til grensen mellom Nesseby og Vadsø i øst. Utfallet av saken kan skape presedens for andre områder i Finnmark, potensielt et område nesten 100 ganger større, 46.000 kvadratkilometer, et ressursrikt areal større enn Danmark.
– Politisk er dette en viktig sak. Får et bygdelag tilkjent forvaltningsrett for utmark, er det en erkjennelse og aksept av at folk der har rettigheter, at det de har forvaltet i århundrer, er deres rett, akkurat som i sør der det selges jaktkort og fiskekort, og lokale myndigheter forvalter sine områder, sier professor i kulturvitenskap Ivar Bjørklund ved Norges arktiske universitet (UiT) til NTB.

SakenBakgrunn for saken er at Nesseby bygdelag ønsker eksklusive rettigheter til å forvalte bruk av lokale områder, et krav de fremmet for Finnmarkskommisjonen.
I 2013 konkluderte kommisjonen med at lokalbefolkningen har selvstendige, men ikke eksklusive, bruksretter til tvisteområdet. Nesseby bygdelag tok saken til Utmarksdomstolen, og 23. januar 2017 fikk lokalbefolkningen medhold i at den alene har rett til å styre og forvalte ressursene. FeFo anket dommen til Høyesterett.
– Vi har ingen egeninteresser i dette, men dette er en sak som potensielt kan det få veldig store konsekvenser for hele Finnmark. En avgjørelse fra Høyesterett vil ha stor legitimitet, uansett utfall. Det er derfor en viktig sak og ikke uten grunn at Høyesterett velger å behandle den i plenum. Den får stor betydning for framtiden og hvordan andre saker skal behandles, sier FeFo-leder Jan Olli, som understreker at de vil forholde seg til dommen, uansett hva den måtte bli.

AnerkjennelseHøyesterett i plenum starter onsdag, og det er satt av sju dager til saken. I tillegg vil dagene før brukes til forberedelser. Etter sju rettsdager skal de 19 dommerne diskutere seg fram til rett avgjørelse i saken.
– Vi ønsker å få anerkjent at lokalbefolkningas kollektive bruksrettigheter til utmarksressurser også betyr rett til a° styre og forvalte disse utmarksressursene. Noe annet er som å gi en person bruksrett til et hus, men ikke mulighet til å møblere eller bruke rommene som han vil, sier leder i Nesseby bygdelag, Gunn-Britt Retter.
– Hvis FeFo får gjennomslag, så fortsetter forvaltninga som før. Får vi gjennomslag for vårt syn, venter en prosess der en etablerer en forvaltning der alle brukergruppene i området er delaktige. Finnmarkseiendommen vil fortsatt stå som grunneier, sier Retter.


(©NTB)
Onsdag 25. april 2018
Departementet ba 300 kulturarbeidere si sin mening om 14 trender via mentometerknapper. Svarene kan forme framtidas kultur­politikk.
Onsdag 25. april 2018
KAOS: Mens norske soldater var i Jordan for å trene krigere mot Den islamske staten (IS), ledet CIA et eget opplegg i samme land for å støtte anti-Assad-militser.
Onsdag 25. april 2018
OPPSIDA: 70.000 nye arbeidsplasser i Norge innen 2050 og en inntjening på 220 milliarder kroner i året. Det kan bli resultatet om regjeringen investerer i karbonfangst og -lagring.
Onsdag 25. april 2018
• Klassekampen har i flere artikler avslørt at den syriske opprørsgruppa Den revolusjonære kommandohæren (MaT), som norske spesialsoldater har trent og gitt «operativ støtte» til, hele tida har hatt som mål å bekjempe Assad-regimet. Slike...
Tirsdag 24. april 2018
HJEM: Opprørere som Norge bisto i Syria kjemper for det som hele tida har vært deres «ultimate mål»: Kontroll over deres oljerike hjemprovins, Deir ez-Zor.
Tirsdag 24. april 2018
Sakprosaforfatternes leder langer ut mot Tanums inntog i Coop-­butikkene. – Bokhandelkjedenes ensretting blir småtteri sammenliknet med dette, sier Tore Slaatta.
Tirsdag 24. april 2018
• Etter den britiske folkeavstemningen om EU sa president for EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker at EU nå måtte ta nye skritt mot en stadig tettere union. Den politiske utviklingen i sentraleuropeiske land, som Tsjekkia, Slovakia, Polen og...
Tirsdag 24. april 2018
ÅPENHET: Eivor Evenrud (Rødt) er blitt kontaktet av lærere som har blitt kalt inn på teppet for å dele innlegg på Facebook. – Mange opplever en fryktkultur, sier hun.
Mandag 23. april 2018
TENKETANKER: Manifest-leder Magnus Marsdal mener Agenda blir kjøpt for å spre NHOs verdenssyn når tenketanken lager rapport om at folk må jobbe lenger i framtida.
Mandag 23. april 2018
• Den danske regjeringen lanserte 1. mars en politikkpakke for å bryte opp gettoområder. Ifølge planen «Ét Danmark uden parallel­samfund» er gettoer områder med høy andel innvandrere, hvor flere er straffedømte enn i andre om­råder, hvor...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk