Mandag 13. oktober 2014
Miljøkollaps

• I eitt år har vi venta på kva slags klima- og miljøpolitikk regjeringa skulle føre. Forventningane har vore høge. I landsmøtetalen sin i 2013 sa Trine Skei Grande at «en ny regjering vil komme til å føre en bedre klima- og miljøpolitikk enn den sittende regjeringen». I regjeringserklæringa var ikkje klima mellom regjeringas åtte prioriterte saker, men Solberg la vekt på miljøet i sin landsmøtetale til Høgre våren 2014. Også i regjeringas trontale i haust var klima eit viktig tema. Vi har å gjere med ein evig talestraum om klima, men krana blir skrudd igjen når budsjettpengane skal fordelast.

• Klima- og miljødepartementet har fått tolv prosent kutt – størst av alle departement – medan Miljødirektoratet blir kutta åtte prosent. Vegutbygging aukar meir enn løyvingane til bane (tolv mot åtte prosent), medan potten til gang- og sykkelvegar er kutta med 60 millionar kroner. Støtta til frivillig skogvern er kutta med to tredelar – eit klart løftebrot. Bilavgifter er kutta med 830 millionar. Avgiftene på diesel og bensin kuttast kraftig. Skattefrådrag på enøktiltak og fjerning av moms ved leasing av elbil er to av tiltaka dei fire samarbeidspartia blei samde om at skulle kome i 2015-budsjettet, men desse postane er ikkje å sjå no. Dei fleste miljøorganisasjonane får ein reell nedgang i tildelingar, eller blir kutta fullstendig neste år.

• Framlegget til statsbudsjett for 2015 er ikkje berre eit forhandlingsutgangspunkt for møtet med Venstre og KrF – det er faktisk primærstandpunkta til Høgre- og Frp-regjeringa. Budsjettet vil både gje høgare norske klimagassutslepp og eit gråare og tristare Noreg: Situasjonen er alvorleg. Vi har ein statsminister og ei regjering som ikkje på nokon som helst måte har forstått alvoret, og som i tillegg kuttar i dei organisasjonane som kunne ha forklart dei saka. Alle påstandar om at ei ny regjering ville føre ein meir offensiv klimapolitikk er gjort til skamme. Det er pinleg for Erna Solberg som viser ein svak leiarskap i klimasaka, men mest av alt er det pinleg for nasjonen Noreg, som held fram med å dytte klimaproblemet over på verdas fattige.

Lørdag 16. juni 2018
• Andelen innbyggere med høyere utdanning har aldri vært høyere i Norge, skriver Kommunal Rapport basert på tall fra Statistisk sentralbyrå. 33,4 prosent av befolkningen over 16 år har nå minst treårig høyere utdanning fra universitet eller...
Fredag 15. juni 2018
• Mímir Kristjánsson skriver i boka «Hva ville Gerhardsen gjort?» at Arbeiderpartiet tidligere så seg selv som en representant for «det store arbeidende folk». Ja, partiet kompromisset med storkapitalen, men kontrakten med velgerne var at...
Torsdag 14. juni 2018
• Topplederne i åtte store statlige selskap fikk til sammen nesten 100 millioner kroner i lønn i fjor. Seks ledere i statlig eide selskaper tjente over ti millioner kroner. Det kom fram i statens eierskapsmelding som ble presentert denne...
Onsdag 13. juni 2018
• Regjeringen går inn for mer enn en dobling av antallet US Marines i Norge, fra 330 til 700 soldater. De skal ikke bare være stasjonert på Værnes i Trøndelag, men også på Setermoen i Indre Troms. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og...
Tirsdag 12. juni 2018
• Det politiske landskapet endrer seg sterkt i flere land. I Sverige, som har riksdagsvalg til høsten, tegnes det nå et bilde av tre nærmest jevnstore partier, Socialdemokraterna, Moderaterna og Sverigedemokraterna. På forrige ukes...
Mandag 11. juni 2018
• VG presenterte lørdag en gjennomarbeidet sak om gjengkriminalitet i hovedstaden. Den handlet om et ungdomsmiljø på Holmlia sørøst i Oslo, som etter hvert utviklet seg til å bli en hardbarket kriminell gjeng med kontakter til nettverk i...
Lørdag 9. juni 2018
• Norsk forsvarspolitikk er et bedrøvelig skue. Først ble store deler av forsvaret lagt ned fordi datidas strateger mente Russland aldri ville utgjøre en eksistensiell trussel mot Norge. I stedet skulle alle ressurser settes inn på å levere...
Fredag 8. juni 2018
• Ap har i dag en oppslutning et sted i overkant av 20 prosent, mens Høyre er blitt Norges største parti uten særlige tegn til styringsslitasje. Hvis denne situasjonen vedvarer, kan det også få betydning for partiene i sentrum. KrF sliter...
Torsdag 7. juni 2018
• I dag er det offisiell åpning av utstillingen «Gerhard Munthe. Eventyrlig design» på Nasjonalgalleriet i Oslo. I morgen åpnes salene for publikum. Gerhard Munthe (1849–1929) var inspirert av utenlandske retninger som art nouveau og...
Onsdag 6. juni 2018
• Pew Research Centre kom nylig med rapporten «Being Christian in Western Europe». Vårt Land har skrevet om undersøkelsen som er gjennomført i 15 vesteuropeiske land. Den viser blant annet at aktive kirkegjengere i Norge er mest...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk