Mandag 13. oktober 2014
Miljøkollaps

• I eitt år har vi venta på kva slags klima- og miljøpolitikk regjeringa skulle føre. Forventningane har vore høge. I landsmøtetalen sin i 2013 sa Trine Skei Grande at «en ny regjering vil komme til å føre en bedre klima- og miljøpolitikk enn den sittende regjeringen». I regjeringserklæringa var ikkje klima mellom regjeringas åtte prioriterte saker, men Solberg la vekt på miljøet i sin landsmøtetale til Høgre våren 2014. Også i regjeringas trontale i haust var klima eit viktig tema. Vi har å gjere med ein evig talestraum om klima, men krana blir skrudd igjen når budsjettpengane skal fordelast.

• Klima- og miljødepartementet har fått tolv prosent kutt – størst av alle departement – medan Miljødirektoratet blir kutta åtte prosent. Vegutbygging aukar meir enn løyvingane til bane (tolv mot åtte prosent), medan potten til gang- og sykkelvegar er kutta med 60 millionar kroner. Støtta til frivillig skogvern er kutta med to tredelar – eit klart løftebrot. Bilavgifter er kutta med 830 millionar. Avgiftene på diesel og bensin kuttast kraftig. Skattefrådrag på enøktiltak og fjerning av moms ved leasing av elbil er to av tiltaka dei fire samarbeidspartia blei samde om at skulle kome i 2015-budsjettet, men desse postane er ikkje å sjå no. Dei fleste miljøorganisasjonane får ein reell nedgang i tildelingar, eller blir kutta fullstendig neste år.

• Framlegget til statsbudsjett for 2015 er ikkje berre eit forhandlingsutgangspunkt for møtet med Venstre og KrF – det er faktisk primærstandpunkta til Høgre- og Frp-regjeringa. Budsjettet vil både gje høgare norske klimagassutslepp og eit gråare og tristare Noreg: Situasjonen er alvorleg. Vi har ein statsminister og ei regjering som ikkje på nokon som helst måte har forstått alvoret, og som i tillegg kuttar i dei organisasjonane som kunne ha forklart dei saka. Alle påstandar om at ei ny regjering ville føre ein meir offensiv klimapolitikk er gjort til skamme. Det er pinleg for Erna Solberg som viser ein svak leiarskap i klimasaka, men mest av alt er det pinleg for nasjonen Noreg, som held fram med å dytte klimaproblemet over på verdas fattige.

Tirsdag 16. januar 2018
Sps Trygve Slagsvold Vedum har sagt at de tre samarbeidspartiene, Venstre, Høyre og Frp, får fram det verste hos hverandre. Det er kanskje ikke helt presist, men når det kommer til sentralisering, kommersialisering av...
Mandag 15. januar 2018
• Mange medlemmer i politiske ungdomspartier er svært unge, og flere ungdomspartier har ingen nedre aldersgrense. Er du under 15 år, må foreldrene akseptere medlemskapet, men etter fylte 15 bestemmer ungdommene selv. Det er derfor på sin...
Lørdag 13. januar 2018
• Nå raser det inn med nye saker om uakseptabel oppførsel i kjølvannet av #metoo-kampanjen. I går trakk en fylkesordfører i Hedmark fra Senterpartiet seg, Frps parlamentariske nestleder har gjort det samme, og en framtredende politiker i...
Fredag 12. januar 2018
• Stortingets høring om Christine Meyers avgang som SSB-direktør ble avholdt onsdag, og med det bør saken være avsluttet. Finansdepartementet bør likevel trekke noen lærdommer av hvordan styringsdialogen har fungert. Finansminister Siv...
Torsdag 11. januar 2018
• VG hadde i går en gjennomgang av hvilke sykehus i Norge som gir hjerneinnfarktrammede raskest hjelp, basert på 2016-rapporten fra Norsk hjerneslagregister. Ved slag er det som kjent av svært stor betydning at pasientene kommer raskest...
Onsdag 10. januar 2018
• I dag er det duket for høring om Statistisk sentralbyrå (SSB) på Stortinget. Aftenpostens Trine Eilertsen skriver i den forbindelse at dette handler om uavhengigheten til den nasjonale statistikkprodusenten. Espen Søbye, som selv er ansatt...
Tirsdag 9. januar 2018
• Så var det altså ikke bare navnet – OsloMet – det handlet om når Høgskolen i Oslo og Akershus nå får universitetsstatus, men om en mer dyptgripende engelskspråklig vending. I dagens avis går det fram at rektor Curt Rice ikke lenger vil...
Mandag 8. januar 2018
• Utsendinger fra Nord-Korea og Sør-Korea skal i morgen møtes til høynivåsamtaler for første gang på over to år. Møtet skjer i grensebyen Panmunjom og skal handle om OL som arrangeres i Sør-Korea i februar, samt andre temaer. I sin...
Lørdag 6. januar 2018
• Greenpeace og Natur og Ungdom tapte rettssaken mot staten om 23. konsesjonsrunde for oljeleting i Barentshavet var i strid med Grunnloven. Samtidig avviste Oslo tingrett statens primære påstand om at første ledd i §112 i Grunnloven, den...
Fredag 5. januar 2018
• I Eftas overvåkingsorgan, Esa, sitter det 60 folk som nærmest har til hovedoppgave å overvåke Norge og sørge for EU-tilpasning og liberalisering. Arbeidet overfor Norge drives betydelig mer iherdig enn det som foregår i EU-området for...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk