Klassekampen.no
 
Biblioteket
Mandag 6. november 2017

Smådriftsfordelar

500 år attende i tid var Kina verdas mest teknisk utvikla land. Når det i desse jubileumstider står i aviser at Martin Luther var den første som tok i bruk trykkjekunsten, fortel det at skribentane har eit snevert,...

Les mer >>

Biblioteket
Mandag 15. mai 2017

To naturar?

Samfunn av vårt slag deler naturen i to. Namn og inndeling skiftar noko, utbyggingsområde og verneområde, natur- og kulturlandskap, rovdyr- og beitelandskap, økologisk og konvensjonelt landbruk.

Metoden gjer...

Les mer >>

 
Biblioteket
Lørdag 13. mai 2017

Om DNA i mellomkrigstida

Arbeider­-partiet

Historikar Jorunn Bjørgum (Klassekampen 29.4 og 8.5) og eg (4.5) har diskutert endringa i DNA i mellomkrigstida, frå eit parti med hovudvekt på revolusjon og til eit parti med...

Les mer >>

Biblioteket
Torsdag 4. mai 2017

Arbeiderpartiet og fascismen

Arbeider­partiet

Kvifor mislykkast Quisling i 1933, spør historikar Jorunn Bjørgum i 1. mai-nummeret av Klassekampen. Hennar svar, i ein artikkel med mykje innsikt, er DNAs og særleg Martin Tranmæls...

Les mer >>

 
Biblioteket
Mandag 6. februar 2017

Ei ny tid i emning

To tiår skil seg ut i norsk 1900-tal, tredvetalet og syttitalet. I desse periodane hadde småkårsfolk innverknad. Ikkje åleine, men slik at dei anten kunne velje politikarar på si side eller presse valde politikarar...

Les mer >>

Biblioteket
Lørdag 7. januar 2017

Rovdyr og snever miljøtenking

ulvedebatten

Sikrar me det biologiske mangfaldet best med at rovdyr eller beitedyr skal spele hovudrolla i utmarka? Eg vil argumentere for at mat frå dyr som beiter, er mest miljøvennleg og...

Les mer >>

 
Biblioteket
Mandag 19. desember 2016

Medmenneske

Me les i media at innvandringsfiendtlege utspel frå Listhaug og Frps kamp mot dyrare bensin gir partiet oppslutnad. Bak mediekommentarane og politikarhaldningane ligg ei oppfatning av veljarane. Me, folk flest,...

Les mer >>

Biblioteket
Mandag 14. november 2016

Tal og pelsdyrhald

Pelsdyr

I Klassekampen 11. november innvender Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag mot ein Fokus-artikkel eg hadde i avisa 7. november.

Det var tøvete å jamføre mink og rev med dyr som...

Les mer >>

 
Biblioteket
Mandag 7. november 2016

Styrt avvikling

Pelsdyrhald handlar om dyr som ikkje finn seg til rette saman med oss menneske, og det handlar om at mennesket sin arbeidsinnsats blir kasta bort.

Berre eit tosifra tal dyr har late seg omdanne til husdyr. Dei...

Les mer >>

Biblioteket
Tirsdag 4. oktober 2016

Nordiske smådriftsfordelar

Husmannsson Johan Petter Johansson byrja arbeidslivet som gjetar, maskinpassar på torvfabrikk og anleggsarbeidar. I 1886 starta han smedverkstad i Enköping i Uppsala med 14 arbeidarar. Den tid var ikkje røyrer og...

Les mer >>

 
Biblioteket
Mandag 26. september 2016

Storleik er ikkje alt

I Buskerud deler eg fylkesgrenser med om lag 280.000 andre. Fylket har litt færre innbyggjarar enn Island. Der bur 320.000.

Buskerud har sett nokre spor. Prestekona Anna Colbjørnsdotter i Norderhov var ei så...

Les mer >>

Biblioteket
Lørdag 20. august 2016

To slag terror

Det finst terror og terror. I vår del av verda blir statleg og vestleg terror akseptert og terror nedanfrå fordømt. Og me opplever eit massivt politisk press for å styrke politi, militærvesen, overvaking og kontrollar...

Les mer >>

 
Biblioteket
Torsdag 7. juli 2016

Orsak, Ørjasæter

rettelse

Eg skreiv i ein side 2-artikkel i Klassekampen 4. juli at du har hevda at ordførarar i små kommunar tviheld på jobb og ordførarkjede og at det påverka røystinga.

Eg kom i skade ...

Les mer >>

Biblioteket
Mandag 4. juli 2016

Folkeviljen

«Jeg lider med Jan Tore Sanner», skreiv Aftenpostens Trine Eilertsen. For folket forstår ikkje sitt eige beste: «Den store begrunnelsen, endringene som kommer i fremtiden – den er rett og slett umulig å få grep om for...

Les mer >>

 
Biblioteket
Lørdag 7. mai 2016

Velferdsstaten

Innvandring trugar velferdsstaten, seier Sylvi Listhaug. Det same seier mange som plasserer seg sjølve til venstre politisk. Det blir for dyrt og krevjande for Norge å ta ansvar for dei som kjem hit. Og ein hovudtanke...

Les mer >>

 
Viser 1-15 artikler av 49

Velg år:

 

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk