Onsdag 3. januar 2018
SSB: Arbeidsledigheten stabil på 4 prosent
Det var 111.000 arbeidsledige i oktober i fjor. Det er 4,0 prosent av arbeidsstyrken og en nedgang på 0,1 prosentpoeng siden juli, viser sesongjusterte tall.
Publisert: 03 Januar 08:36
Det var 111.000 arbeidsledige i oktober i fjor. Det er 4,0 prosent av arbeidsstyrken og en nedgang på 0,1 prosentpoeng siden juli, viser sesongjusterte tall.
Ledigheten er den samme som måneden før, viser tallene fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
I oktober var det 3.000 færre ledige enn i september. Nedgangen er innenfor feilmarginen i AKU, men likevel i tråd med utviklingen i ledigheten siden april.
Tallene for oktober (som er gjennomsnittet for perioden august til oktober) viser dessuten at antallet registrerte arbeidsledige og ordinære tiltaksdeltakere hos Nav gikk ned med 4.000 personer fra juli.
Ifølge AKU-tallet steg det sesongjusterte tallet på arbeidstakere med 6.000 personer fra juli til oktober. Også dette er innenfor feilmarginen.

– Som ventetTallene samsvarer med det som var ventet av ekspertene.
– Ledigheten har lenge vært på en nedadgående trend, mens sysselsettingen har vært ganske flat. Nå viser sysselsettingen i AKU også tegn til å ta seg noe opp, i tråd med nasjonalregnskapstallene som lenge har vist en oppgang i sysselsettingen, sier seniorrådgiver Kyrre Aamdal i DNB Markets i en kommentar til tallene.
Det siste året har arbeidsledigheten gått ned med 21.000 personer, fra 4,8 prosent i oktober 2016 til 4,0 prosent i oktober 2017.

Nav-talleneSSBs AKU-tall er ett av to sett som brukes for å måle ledigheten i Norge. Navs oversikt er den andre. Mens SSB baserer seg på en kvartalsvis intervjuundersøkelse, teller Nav antall registrerte ledige hos dem en gang i måneden.
Navs tall for oktober 2017 viser derfor at antall helt ledige var 2,4 prosent av arbeidsstyrken, noe som er ned fra 2,8 prosent i oktober 2016.
SSBs tall er normalt sett høyere enn Navs, ettersom Nav ikke fanger opp personer som søker arbeid uten å registrere seg for ledighetstrygd.
Tirsdag 23. oktober 2018
DEKKHISTORIE: Amerikanske politikere og EU tror ikke på Saudi-Arabias forklaring om drapet på journalisten Jamal Khashoggi.
Tirsdag 23. oktober 2018
• Kringkastingsrådet har mottatt 110 klager på at NRK brukte Civita-leder Kristin Clemet som ekspertkommentator under dekningen av valget i Sverige i september i år. Om lag 75 av klagene kom som resultat av en kampanje på partiet Rødts...
Tirsdag 23. oktober 2018
Svenske medier har ikke vært selvkritiske nok etter sine «ekstreme» metoo-saker, sier SVT-sjef.
Tirsdag 23. oktober 2018
STERK I TROEN: Knut Arild Hareide hadde regnet med mellom tre og seks mandater fra Rogaland, men fikk ett. Nå står det om de usikre fylkene, som Oslo og Hordaland.
Mandag 22. oktober 2018
Kringkastingsrådet har mottatt 110 klager på NRKs bruk av Civita-leder Kristin Clemet som ekspertkommentator på valget i Sverige. – Jeg gjorde mitt beste for å være noenlunde objektiv, sier hun.
Mandag 22. oktober 2018
BEKLAGER: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) beklager at INF-avtalen ryker – og legger skylden på Russland.
Mandag 22. oktober 2018
SKUFFET: Lokallagsleder Inge Takle Mæstad frykter en dypere splittelse i partiet etter det knusende Hareide-neder­laget i Rogaland. Han beskylder nestleder Olaug Bollestad for å opptre illojalt.
Mandag 22. oktober 2018
• Norsk politikk er blitt revitalisert etter at Knut Arild Hareide for tre uker siden rådet KrF til å sondere mulighetene for en historisk regjeringskoalisjon med Ap og Sp. Etter et år hvor norsk politikk...
Lørdag 20. oktober 2018
FORTVILELSE: Kjell Ingolf Ropstad «dolket sin egen partileder i ryggen» med abort­utspill i VG, mener sentrale KrF-kilder.
Lørdag 20. oktober 2018
KRIGSSPILL: Den største Nato-øvelsen etter den kalde krigen begynner neste uke. 50.000 Nato-soldater skal øve på å komme Norge til unnsetning.