Tirsdag 20. januar 2015
Voldgift

• Etter ett år med nærmest stillstand i de såkalte TTIP-forhandlingene, skal partene i år ha uttrykt at de har store ambisjoner om å bringe forhandlingene videre. TTIP står for «Transatlantic Trade and Investment Partnership» og er en storslått plan for en handelsavtale mellom USA og EU. En rapport fra Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) har antydet at en slik handelsavtale kan koste Norge opptil 800 millioner kroner. Ifølge en beregning det tyske forskningsinstituttet Ifo utførte i 2013, vil Norge kunne tape rundt 11.500 arbeidsplasser dersom det blir enighet mellom EU og USA om en dyptgripende liberalisering av handelen. Målet for handelsavtalen er ikke bare tollreduksjoner, som blant annet vil kunne ramme norsk landbruk, men også å gi multinasjonale selskaper utvidete rettigheter til å rettsforfølge land.

• I EU har det nå vært offentlig høring om det mest omstridte forslaget i frihandelsavtalen, voldgiftsdomstolene, de såkalte ISDS (Investor-state dispute settlement), som har til oppgave å avgjøre konflikter mellom stater og kommersielle selskaper. Siden 1990-tallet har man sett en eksplosjon av saker der private selskaper har gått til søksmål mot stater fordi de mener deres kommersielle interesser er truet av statlig lovgivning. I forrige uke ble det klart at slike voldgiftsdomstoler møter brei motstand i Europa. I EUs høringsrunde erklærte 88 prosent av 150.000 borgere og interesseorganisasjoner som sa sin mening, at de er motstandere av voldgiftsmekanismen i frihandelsavtalen.

• Den store trusselen er at voldgiftsdomstolen vil gjøre det mulig for investorer å kreve store erstatninger hvis et land innfører høyere standarder for miljø, matvarer eller velferdstjenester. Forslaget er også provoserende fordi både EU-landene og USA har velfungerende rettsapparater som er i stand til å ta seg av eventuelle søksmål. Ved å skape slik voldgiftsdomstoler utenfor det nasjonale rettsapparatet, går man svært langt i begrense nasjonale myndigheters rett til å avgjøre grunnleggende spørsmål demokratisk, og i tråd med innbyggernes politiske vilje og ønsker.

Fredag 23. februar 2018
• Alle som har pusset opp hjemme eller sittet i et borettslagsstyre, vet at det i byggeprosjekter kan tilkomme ekstra utgifter. Kanskje var ikke grunnen som antatt, det elektriske anlegget måtte i tillegg oppgraderes, eller arbeidet tok...
Torsdag 22. februar 2018
• Den generelle kriminaliteten i samfunnet øker ikke, men det er urovekkende at flere barn og ungdom trekkes inn i kriminelle miljøer. En oppsummering fra Sør-Vest politidistrikt, som er omtalt i Stavanger Aftenblad, viser at kriminaliteten...
Onsdag 21. februar 2018
• Arbeiderpartiets stortingsgruppe har utformet en liste med «forutsetninger» som må innfris før partiet kan godkjenne EUs tredje energimarkedspakke, inkludert tilslutning til det overnasjonale energibyrået Acer. Det er høyst uklart hvem det...
Tirsdag 20. februar 2018
• Økonomiprofessor Dani Rodrik skriver i en artikkel i Project Syndicate om den doble trusselen mot det som gjerne kalles det «det liberale demokratiet». Rodrik hevder at det under de fleste demokratiske gjennombrudd er to krefter på banen.
Mandag 19. februar 2018
• I desember 2002 døde to afghanere i amerikansk fangenskap i et militæranlegg i Bagram. Amerikanske soldater lenket fangene til taket, og slo og sparket dem over flere dager til de til slutt døde. Den ene fangen, drosjesjåføren Dilawar...
Lørdag 17. februar 2018
• Norge er midt inne i en større forsvarsdebatt der det er påvist store svakheter i den nasjonale forsvarsevnen. De militære even­tyrene i Afghanistan og Libya er sterkt omstridt og har ikke gitt landet større trygghet – snarere tvert imot.
Fredag 16. februar 2018
• I 2015 fikk Høyre/Frp-regjeringen med støtte fra Venstre flertall for å endre arbeidsmiljøloven slik at det ble enklere for arbeidsgivere å ansette folk midlertidig. Forslaget ble begrunnet med de mest fantasifulle argumenter fra daværende...
Torsdag 15. februar 2018
• Fylkestinget i Vest-Agder vedtok denne uka å bevilge 25 millioner kroner til etableringen av et nytt kunstmuseum i en ombygd kornsilo i Kristiansand. Det har lenge stått strid om dette prosjektet. Den har handlet om på hvilke premisser det...
Onsdag 14. februar 2018
• Utenriksdepartementet har bedt lovavdelingen i Justisdepartementet om en ny vurdering av forslaget om å knytte Norge til EUs energiregulatorbyrå, Acer. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at lovavdelingen skal vurdere om norsk...
Tirsdag 13. februar 2018
• Tidligere professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved Universitetet i Tromsø, Nils Aarsæther, skriver i Aftenposten at stortingsvedtaket om å slå sammen Finnmark og Troms, på tvers av fylkestingsvedtak, er et stort feilgrep.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk