Torsdag 14. november 2013
AKSJONERER: Peder Horgen, forbundsleder i Norske Dansekunstnere og Anders Hovind, nestleder i Musikernes Fellesorganisasjon, representerer to av tjue kunstnerorganisasjoner som jobber mot kuttforslagene til den nye regjeringen.
Tjue kunstnerorganisasjoner appellerer til Venstre og KrF om å stoppe kutt i kunstnerstipender:
Kunstnerne gjør opprør
Undersak:

Ber Kultur-Norge være tålmodige

Knut Olav Åmås, statssekretær i Kulturdepartementet, understreker at forslaget om å innføre de to stipendene kom fra de rødgrønne, og at den nye regjeringen ønsker en ny retning for kulturpolitikken.

– Stipendene ble utlyst med forbehold om godkjenning fra Stortinget. Det formelle ved dette har vært klart hele tida, sier han.

I utlysningsteksten til de to stipendene står det derimot ingenting om at stipendene kanskje ikke ville bli innført.

– Forstår du at kunstnerne føler seg ført bak lyset?

– På ingen måte. Forbeholdet var der, for forslaget relaterte seg til et budsjett som ikke var vedtatt. Og politiske skifter innebærer alltid endringer, ellers er det ingen vits med demokrati.

Statssekretæren påpeker at regjeringen er for utfasingen av garantiinntekter til fordel for mer fleksible stipender. Like fullt vil den nå ha en ny gjennomgang av ordningene.

– Vi må se disse stipendene i sammenheng med hele virksomheten rundt Norsk kulturråd og stipendordningene. Vi vil ha en sterk og helhetlig kultur- og kunstnerpolitikk, sier han.

Åmås reagerer på at organisasjonene mener regjeringen ikke følger opp målet om å stimulere til vekst nedenfra.

– Man kan sikkert alltid finne enkeltpunkter i enkelttiltak som innebærer at vi ikke med en gang innfrir det som står i regjeringsplattformen. Vi har hatt tre uker på oss. Her må jeg bare be Kultur-Norge om å være litt mer tålmodige. Vi skal arbeide hardt og mye.

Forfattere, musikere og billedkunstnere samler troppene i protest mot regjeringens budsjettforslag. Neste uke blir det aksjon.

KULTUR

Protestene mot å kutte to stipendordninger fra kulturbudsjettet fortsetter. Regjeringen vil ikke innføre stipender for etablerte kunstnere og seniorkunstnere i 2014, slik de rødgrønne foreslo. Utøvende kunstnere risikerer å miste 15 millioner kroner neste år.

– Vi ser på dette som et ran av kunstnernes midler, sier Peder Horgen, forbundsleder i Norske Dansekunstnere.

Sammen med flere andre kunstnerorganisasjoner jobber han nå på spreng. Kunstnernettverket, en koalisjon av tjue kunstnerorganisasjoner, har hatt flere møter denne uka om regjeringens budsjettforslag. Nå vil medlemmene be om hjelp fra regjeringens samarbeidspartier.

– Vi ønsker at Venstre og KrF skal reversere kuttene i stipendordningene og i Norsk kulturfond. Nå har de virkelig sjansen til å markere seg som kulturpartier, sier Anders Hovind, nestleder i Musikernes Fellesorganisasjon.

Fakta

Kutter stipender:

• I sitt budsjettforslag for 2014 foreslår regjeringen å fjerne stipendordningene for etablerte kunstnere og seniorkunstnere.

• Stipendene ble foreslått innført av den rødgrønne regjeringen, som en erstatning for garantiinntekten.

• De rødgrønne foreslo å bevilge 13,8 millioner til ordningene.

• Kunstnernettverket ber Venstre og KrF om å stoppe kuttplanene.

Kan miste millioner

Tirsdag har Norske Billedkunstnere planlagt en aksjon foran Stortinget mot kuttforslagene. Aksjonen har bred støtte i Kunstnernettverket.

– Medlemmene våre er veldig frustrerte. Forslaget kom som en bombe etter at halvannet tusen mennesker har lagt inn flere ukesverk hver på å skrive søknader, sier Horgen.

Han tror det har gått fort i svingene når regjeringen har endret i kulturbudsjettet. Pengene som fjernes er egentlig garantiinntektsmidler, og ikke friske midler fra de rødgrønne, påpeker han. Garantiinntekten fases ut, og hvert år blir det frigjort midler ettersom kunstnere når pensjonsalder. Pengene har tidligere gått til nye garantiinntekter, men fra 2014 ville de rødgrønne overføre dem til de nye stipendtypene.

– Hvis disse stipendene ikke blir innført, vil kunstnerne dermed miste millionbeløp hvert år, sier Horgen.

Rammer forfattere

Sigmund Løvåsen, leder i Den norske Forfatterforening, mener budsjettforslaget ikke henger på greip.

– Regjeringen sier de vil satse på kvalitet og et godt og mangfoldig kulturtilbud. Da blir det helt feil å svekke inntektsgrunnlaget til de som skal produsere innholdet, enten det er bøker, billedkunst eller teater, sier han.

Fagforeningslederen sier at de to stipendene, som begge tildeles for ti år, vil gi en helt annen mulighet til å fordype seg og utvikle et forfatterskap enn de ettårige.

– Dette vil gå ut over forfattere som over mange år har bevist at de leverer kvalitet, men som ikke nødvendigvis har så stort publikum at de kan leve av å skrive. Det er snakk om viktige stemmer i samtidslitteraturen, sier han.

Trenger modne utøvere

Særlig billedkunstnere rammes av budsjettkuttene, ettersom denne gruppen er den største mottakeren av stipender. Men også andre utøvende kunstnere er aktuelle mottakere av de nye stipendene.

Peder Horgen sier det er viktig for dansere å kunne få langvarig støtte.

– Dansen sliter allerede med at folk ikke står lenge i yrket. Det vil alltid være sånn at storparten er unge folk, men det er viktig at vi også får beholde noen modne dansekunstnere, slik at kunsten i best grad speiler samfunnet vårt, sier han.

Horgen sier økonomisk sikkerhet ofte er viktigere etter hvert som kunstnerne blir eldre, og at kuttene rammer skjevt.

– Disse stipendene er de eneste som ivaretar seniorperspektivet. Og de etablerte dansekunstnerne sitter på enormt mye kompetanse.

– Utsetter satsing

Fagforeningslederne reagerer på at statssekretær Knut Olav Åmås begrunner kuttene med at departementet vil gå gjennom Norsk kulturråd og stipendordningene.

– Regjeringen utsetter og nedprioriterer med dette en satsing på viktige forfatterskap, musikere og dansere. Jeg skjønner ikke hva det har med en evaluering av Kulturrådet å gjøre, sier Sigmund Løvåsen. Peder Horgen påpeker at stipendene er nyreformerte, og et resultat av en lang prosess med å finne erstatninger for garantiinntekten.

– Kunstnernettverket har jobbet med moderniseringen av denne ordningen sammen med politikerne siden 2010, og lagt inn mye arbeid i den, sier Anders Hovind.

Frykter fattigere kulturliv

I tillegg til å få reversert kuttene i stipendordningene, har kunstnerorganisasjone som mål å stanse de foreslåtte nedskjæringene i Norsk kulturfond. Regjeringen har satt av 62,1 millioner kroner mindre enn de rødgrønne til denne posten. Det vil blant annet ramme prosjektstøtte til utøvende kunstnere.

– Det er ingen tvil om at disse forslagene vil føre til et fattigere kulturliv, sier Anders Hovind.

Sigmund Løvåsen i Musikernes Fellesorganisasjon mener regjeringen med sitt budsjettforslag motsier seg selv.

– De ønsker å bygge kulturen nedenfra, men gjør det motsatte ved å minske muligheten råvareleverandørene har til å skape innholdet i kulturtilbudet.

mariv@klassekampen.no

Fredag 20. oktober 2017
Skuespillere opp­lever mer enn dobbelt så mye seksuell trakassering på jobb som andre arbeidstakere. Men ingen av de største teatrene i Norge satte i gang tiltak etter at tallene ble kjent i 2010.
Torsdag 19. oktober 2017
Fire av de sju arkitektgruppene som deltok i konkurransen om å tegne nytt regjeringskvartal har klaget på Statsbygg. De mener gruppen som vant anbudet fikk vinneroppskriften allerede i 2015.
Onsdag 18. oktober 2017
Flere norske film­arbeidere går nå ut på sosiale medier og forteller om seksuell trakassering på jobb. – Det er så lett å le det bort, sier skuespiller Renate Reinsve.
Tirsdag 17. oktober 2017
Mens den ene søndagsavisa etter den andre er blitt lagt ned, har Bergens­avisen gitt søndagsavisa et nytt liv i digitalt format. Dermed har avisa også blitt årets pressestøttevinner.
Mandag 16. oktober 2017
– All skriveteknikk handlar om å få lesaren til å sjå verda, seier Finn Iunker. Han er ute med boka «Stemmer fra Israel».
Lørdag 14. oktober 2017
I regjeringens budsjettforslag får ikke kunstnerorganisasjonene oppnevne komiteene som deler ut kunstner­stipend. – Krakelering av makts­predningen, mener Hilde Tørdal i Norske billedkunstnere.
Fredag 13. oktober 2017
Regjeringen vil kutte hardt i presse­støtten til de største mottakerne, som Dagsavisen, Vårt Land og Klassekampen. Men KrF i sin nye vippeposisjon på Stortinget kan sette foten ned.
Torsdag 12. oktober 2017
Even Tømte mistet jobben etter fire år som «fastlanser» i Bistandsaktuelt. – Vi ble stadig minnet på at vi var annenrangs medlemmer av redaksjonen, sier Tømte.
Onsdag 11. oktober 2017
Det er to år til Norge skal være hovedland under Frankfurt-messa, men norske agenter merker allerede «Frankfurt-effekten». – Det gir oss et momentum, sier Gina Winje.
Tirsdag 10. oktober 2017
Bistandsaktuelt tilbyr frilansjournalister fast kontrakt på 1200 timer i året, med krav om å gå i turnusarbeid og delta på redaksjonsmøter. Norsk Journalistlag er kritisk til avtalen.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk