Klassekampen.no

Hallvard Bakke

Biblioteket
Fredag 4. desember 2015

Offentlig forbruk

En gjennomgangsmelodi fra høyresiden har i alle år vært at de offentlige utgiftene er for store og at det brukes for mye ressurser i det offentlige. Vi husker daværende stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen under...

Les mer >>

Biblioteket
Fredag 27. november 2015

Budsjett til venstre

Sist helg kunne mediene fortelle oss at budsjettdrøftingene mellom de fire samarbeidende partiene var i dyp krise. I løpet av helgen løste imidlertid problemene seg, og mandag kveld kunne de fire presentere en avtale....

Les mer >>

 
Biblioteket
Fredag 20. november 2015

Jensens merkesak

Like før årsskiftet for snart to år siden kunngjorde finansminister Siv Jensen (Frp) i Dagens Næringsliv at hun ville bruke 2014 til å få utredet en merkesak for Frp i den økonomiske politikken: den dynamiske...

Les mer >>

Biblioteket
Fredag 13. november 2015

De skjulte formuene

Denne boken retter søkelyset mot hvordan rike enkeltindivider og multi­nasjonale selskaper unndrar seg skatt. Den beregner kostnadene det påfører oss – og fremfor alt viser den hvordan vi kan sette en stopper for dette....

Les mer >>

 
Biblioteket
Fredag 6. november 2015

Stor er ikke bedre

Regjeringens fremste argument for kommunereformen er at kommunene skal bli mer robuste. Kommunenes næringsrettede utviklingsarbeid er holdt fram som et område som vil bli styrket ved en reform som gir større kommuner....

Les mer >>

Biblioteket
Fredag 30. oktober 2015

Dyre blåblå veier

I 2001 vedtok Stortinget å bygge tre veistrekninger med offentlig-privat samarbeid-kontrakter som et prøveprosjekt. De tre veistrekningene var E39 Bårdshaug–Klett, Lyngdal–Flekkefjord og Grimstad–Kristiansand....

Les mer >>

 
Biblioteket
Fredag 16. oktober 2015

Omstilling og vekst?

Samtidig med budsjettet for 2016 la regjeringen også fram den bebudede stortingsmeldingen om skattereform basert på Skatteutvalgets innstilling. Meldingen har fått tittelen «Bedre skatt» og er ifølge regjeringen en...

Les mer >>

Biblioteket
Fredag 9. oktober 2015

Sosialistisk president?

Det er ennå godt over et år til amerikanerne skal velge president. De første nominasjonsvalgene holdes først i februar. Likevel har kampen om presidentvervet pågått i flere måneder. Republikanerne har allerede hatt to...

Les mer >>

 
Biblioteket
Fredag 2. oktober 2015

Endelig personvalg

Ved valget i 2017 vil det etter alt å dømme bli anledning til å stemme på enkeltkandidater også ved stortingsvalg. Dette ble opprinnelig foreslått av valglovkommisjonen allerede i 2001, slik at det da vil ha gått 16 år....

Les mer >>

Biblioteket
Fredag 25. september 2015

Har vi en rettsstat?

Den 31. august i år avslo Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker anmodningen fra Fredrik Fasting Torgersen om å få sin sak gjenopptatt. Da hadde Torgersen vært død i over to måneder. Det var femte gang...

Les mer >>

 
Biblioteket
Fredag 18. september 2015

Et strålende valg

Blant de lærdommene vi kan trekke av mandagens kommunevalg er at skolevalgene gir oss en bedre peiling om hvordan det endelige valgresultatet blir enn meningsmålingene i tiden opp mot valget.

Mange...

Les mer >>

Biblioteket
Fredag 11. september 2015

Norge i verdenstoppen

For noen uker siden la analyseselskapet KPMG fram sin rapport «Change Readines Index 2015» (CRJ). Denne indeksen måler hvor godt et land er forberedt på å takle endringer. Indeksen er utarbeidet av KPMG i samarbeid med ...

Les mer >>

 
Biblioteket
Fredag 4. september 2015

Behold tv-forbudet

Mellom diskusjoner om eiendoms­skatten, barnehager og husbesøk i Groruddalen, har byrådslederkandidat og inntil nylig partisekretær i Arbeiderpartiet Raymond Johansen skrevet en artikkel Dagens Næringsliv om politisk...

Les mer >>

Biblioteket
Fredag 28. august 2015

Halvveis til valget

Den blåblå regjeringens prestisjeprosjekt er kommunereformen – å gjennomføre en dramatisk reduksjon i antallet av dagens 428 kommuner.

Statsminister og Høyres leder Erna Solberg regnet åpenbart med at ved å...

Les mer >>

 
Biblioteket
Fredag 21. august 2015

Krigsfareoppropet

I juli kom 30 fagforeningsledere, kulturarbeidere og samfunnsaktører med et opprop mot demoniseringen av Russland og den økende krigsfaren i Europa. Oppropet skapte sterke reaksjoner hos høyresiden her hjemme. Bergens...

Les mer >>

 
Viser 1-15 artikler av 101

Velg år: