Fredag 7. juni 2019
MOE I MOTVIND: Tidligere olje-og energiminister Ole Borten Moe (Sp), mener målene for vindkraft er nådd. Nå vil han ha slutt på nye konsesjoner til vindprosjekter i norsk natur. FOTO: FRIDA HOLSTEN GULLESTAD
Rask vindkraftutbygging skaper uro. Sp vil fryse nye tillatelser i minst 20 år:
Har fått nok av vindkraft
I MÅL: Som energi­minister var Ola Borten Moe rundhåndet med tillatelse til vindkraftutbygging. Nå vil Sp-nest­lederen stanse nye konsesjoner.

Vindkraft

Tempoet på vindkraftutbygging i Norge har tatt seg kraftig opp de siste årene. Mer enn 20 nye vindanlegg er nylig ferdigstilt eller under bygging, og det er gitt konsesjon til å bygge i mer enn 30 ytterligere områder.

I ny nasjonal rammeplan peker Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på 13 store landområder, som spenner over 98 kommuner, som aktuelle for nye konsesjoner.

Vindkraftutbyggingene har skapt sterk motstand, både i berørte lokalsamfunn og nasjonalt. Mange frykter for mye vindkraftutbygging kan gjøre varig skade på norsk natur.

Fakta

Vindkraftutbygging:

• Det pågår en rask utbygging av landbasert vindkraft i Norge. Utgiftene ved å bygge vindkraft er redusert med 70 prosent på ti år.

• Åtte nye landvindparker ble ferdigstilt i 2018, og ytterligere 13 er under bygging. Når disse er ferdig, vil det innebære en dobling av vindkraftproduksjonen i Norge fra 5,3 til 12,2 terrawatt­timer i året. I tillegg er det gitt mer enn 30 konsesjoner til å bygge.

• Ola Borten Moe (Sp) var energiminister fra 2011 til 2013.

Null mer konsesjon

En av dem som mener det er på tide å tråkke på bremsen, er Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe.

– Alle prognoser for kraftbalanse viser at når planlagte vindutbygginger er gjennomført kommer kraftforsyningen i alle deler av landet til å være solid. Det betyr at det ikke er behov for nye store kraftutbyggingsprosjekt i Norge, sa Moe da Klassekampen intervjuet ham på frokostmøte på Litteraturhuset i Trondheim onsdag.

Moe understreker at innvilgede konsesjoner skal respekteres, men mener det ikke bør gis tillatelser til nye utbygginger ut over det som allerede har fått godkjenning.

Moe var olje- og energiminister i den rødgrønne regjeringen fra 2011 til 2013. Mange av vindanleggene som nå bygges ut, fikk konsesjon av ham. Moe viser til at konsesjonene ble gitt i en situasjon med dårlig forsyningssikkerhet og store variasjoner i strømpris i deler av landet.

– Det er ikke behov for å bygge mer i norsk natur, fordi vi har lyktes. I et normalår vil Norge produsere mer strøm enn vi har behov for. Fornybarmålene vi har samarbeidet med Sverige om, blir nådd. Det vi satte i gang har vært en stor suksess både i et klima og forsyningsperspektiv, sier Moe.

Han er åpen for å revurdere i framtida.

– Vi får se om tjue år om det er behov for å bygge ut ny kraft. Det blir en ny diskusjon.

Ingen nye kabler

– Norge har kanskje nok kraft, men hva med Europas behov for grønn norsk energi?

– Hvis den nasjonale ambisjonen er at vi skal sende mest mulig kraft ut av landet, så er det naturligvis et ubegrenset behov for utbygging. Sp har sagt at vi har bygd nok kraftkabler til utlandet. Det er ikke vår jobb å sørge for at europeerne slipper å løse dette problemet på egen hånd, sier Moe.

Regjeringen kritisk

Signalene faller ikke i god jord hos Ola Borten Moes etterfølger i den borgerlige regjeringen.

– Det overrasker meg at tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe lukker døra for muligheter til arbeidsplasser og inntekter i kommuner og lokalsamfunn rundt i landet, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Han mener prosjekter som har støtte lokalt og ikke innebærer for store inngrep i naturen, fortsatt bør kunne få konsesjon.

– Vindkraft kan bidra til lave strømpriser til nytte for alle forbrukere, ikke minst for den viktige kraftkrevende industrien i Norge, sier Freiberg.

Han vedgår likevel at tempoet bør senkes.

– Naturverdier og den samlede belastningen må tillegges viktig vekt i videre utvikling av vindkraft i Norge. Flere anlegg er nå under bygging, og det er naturlig at det ikke gis nye konsesjoner i samme takt som tidligere, sier ministeren.

jos@klassekampen.no

Lørdag 7. desember 2019
URO: SAS vil legge nye fly inn i et eget selskap med nye avtaler for de ansatte. Lederen i Norsk Kabinforening frykter at SAS ikke ønsker skandinaviske ansatte i framtida.
Fredag 6. desember 2019
HANDLEKRAFT: Regjeringen har på kort tid sørget for å mykne opp i au pair-reglene som skapte trøbbel for justisminister Jøran Kallmyr.
Torsdag 5. desember 2019
IKKJE FORSYNT: Trass i at Sp strir imot kvart forsøk på å skape raudgrøn samling, går partiet no saman med SV og Ap for å få opp sjølvforsyningsgraden.
Onsdag 4. desember 2019
PRESS: USAs press på europeiske Nato-land kommer ikke til å stanse frihandelsavtalen mellom Norge og Kina. Samtidig varsler utenriksminister Ine Eriksen Søreide en diskusjon om Norges forhold til Kina.
Tirsdag 3. desember 2019
NATO: Forholdet til Kina blir en viktig sak på Nato-møtet i London denne uka. Ap-leder Jonas Gahr Støre er skeptisk til å sende norske styrker til Asia.
Mandag 2. desember 2019
PARALLELT: Samme måned som Trygde­retten første gang sa at det er lov å ha med ytelser til utlandet, vedtok Stor­tinget strengere regler for eksport av arbeidsavklaringspenger.
Lørdag 30. november 2019
Skål: Pilsen kan bli dyrare over store delar av landet. Trøysta er at dei som tappar han skal få betre råd til pils sjølve.
Fredag 29. november 2019
DOBBELTPRAKSIS: En lang rekke ­trygdemottakere har måtte betale ­tilbake ytelser de tok med til utlandet. Men minst fem personer fikk tilbake pengene. Den første i januar i fjor.
Torsdag 28. november 2019
PAUSE: Kommunestyret i Stavanger innfører mobilforbud i skolen og låser inne pc-ene til de minste. Politikerne mener digitaliseringen har gått for langt.
Onsdag 27. november 2019
FEIL: I januar 2019 besluttet Nav å betale 200.000 kroner tilbake til en norsk kvinne fordi de hadde tolket EØS-reglene feil. Likevel fortsatte de å bruke regelverket feil.