Torsdag 6. desember 2018
FORSVARER RAJA: Unge Venstre-leiar Sondre Hansmark meiner Abid Raja er viktig for Venstre. FOTO: JOHN TRYGVE TOLLEFSEN
Unge Venstre-leiar meiner moderpartiet må bli tydelegare på eigen politikk:
Vil ha fleire som Raja
PROFIL: Unge Venstre-leiar ­Sondre Hansmark seier Abid Raja er blant dei einaste som profilerer Venstre sin eigen politikk.

VENSTRE

Unge Venstre-leiar Sondre Hansmark vil ha fleire venstrefolk som Venstre sin finanspolitiske talsperson Abid Raja.

Raja er for tida sjukmeldt etter at partileiar Trine Skei Grande skjelte han ut i ein telefonsamtale med Høgres Henrik Asheim.

Skyljebøtta kom under budsjettforhandlingane som Raja leidde for Venstre. Grande var på tidspunktet ikkje klar over at samtalen stod på høgtalarfunksjon, og at Raja og Frps Helge André Njåstad kunne høyre det som vart sagt.

Hansmark vil ikkje kommentere konflikten mellom Grande og Raja, men forsvarar Raja si rolle på Stortinget.

– Abid Raja er blant dei einaste som profilerer Venstre sin primærpolitikk, og som pushar våre folk i regjering.

Til Klassekampen seier Hansmark at det må vere lov for stortingsrepresentantar å seie ifrå om kva dei forventar av Venstre i regjering.

– Vi trenger fleire som gjer som Raja, seier han.

Fakta

Trøbbel i Venstre:

• Ifølge Dagens Næringsliv sa Venstre-leiar Trine Skei Grande at Venstre-politikar Abid Raja undergrev heile regjeringsprosjektet i et telefonmøte med Henrik Asheim (H), Helge André Njaastad (Frp) og Abid Raja (V). Grande visste ikkje at telefonen var sett på høgtalarfunksjon, og trudde ho berre snakka med Asheim.

• Abid Raja er for tida sjukemeld, og ifølge Dagens Næringsliv er årsaka samtalen med Grande.

• Trine Skei Grande har unnskyldt seg til Raja.

Skuffa over HRS-støtte

Grande har peika på den omstridde pengestøtta til organisasjonen Human Rights Service (HRS), leidd av Hege Storhaug, som ei årsak til usemja mellom henne og Raja. Støtta vart kutta i regjeringa sitt forslag til statsbudsjett, eit kutt Frp ville oppheve.

Venstre, derimot, ville behalde kuttet. Grande gjekk med på å innfri Frp sitt ønske om å ikkje kutte støtte til HRS, noko Hansmark er skuffa over.

– Venstre si stortingsgruppe var tydelege på at vi ville kutte i støtta til HRS. Abid hadde gruppa i ryggen på det, seier Hansmark.

– HRS bidreg ikkje til integrering, slik formålet med pengestøtta er. Tvert imot bidreg dei til å sette muslimar og andre opp imot kvarandre.

Intern frustrasjon

Venstre ligg for tida under sperregrensa på meiningsmålingane. I går kom VG med ei fersk måling som nok ein gong plasserte Venstre nede på 3-talet, nærare bestemt på 3,4 prosent. Med eit slikt valresultat ville Venstre ha tapt seks av åtte stortingsrepresentantar.

Hansmark trur krisemålingane kjem av at folk er usikre på kva Venstre står for.

– Partileiinga forsvarer berre regjeringsplattforma. I samarbeid med Frp har Erna Solberg signalisert at regjeringspartia har rom for snakke om eigne primærstandpunkt.

Unge Venstre-leiaren viser til debatten om relokalisering av asylsøkjarar internt i EU som eit eksempel der Venstre ikkje greidde å nå ut med sin ståstad.

– Siv Jensen gjekk ut og sa at Frp ikkje vil ta imot EU-flyktningar. Erna Solberg sa «vi er på linje med EU». Venstre sitt svar var at «vi skal nok finne ei god løysing på dette i regjeringa». Slikt gjer folk usikre på kva Venstre meiner, seier Hansmark.

– Dette skaper frustrasjon internt, legg han til.

Vil lære av Frp

Hansmark meiner Venstre bør lære av Frp, som er flinke til å profilere eigen politikk på sida av regjeringsdeltakinga.

– Det er meir bompengar enn nokoinne, men Frp klarer seg fint likevel, fordi dei seier at dersom det berre hadde vore opp til Frp, ville det ikkje vore slik.

Hansmark seier at Venstre bør signalisere til veljarane at dersom Venstre fekk bestemme åleine ville ein hatt ein meir offensiv klimapolitikk, ein sterkare skulepolitikk og ein meir liberal ruspolitikk.

– Har du lufta denne frustrasjonen med partileiinga?

– Det gjer Unge Venstre. Det er vår rolle.

Rusreform

Hansmark seier Venstre bør «lausrive seg litt frå arbeidet i regjeringa». Partiet har i dag tre statsrådar for kultur, klima og høgare utdanning.

– Trine har vore flink på å profilere Venstre her. Men vi må vise fram meir.

Hansmark meiner Venstre bør ta større eigarskap til rusreforma som regjeringa har sett i gang.

– Det er Venstre sin reform. Vi har fått gjennomslag for brukarrom og for å opne for at det blir lov å inhalere heroin.

– Er du uroa for rusreforma no som KrF, med sin meir restriktive politikk, skal bli regjeringspartnar?

– Ja, det er klart eg er. KrF er blant dei einaste partia som ikkje har fornya ruspolitikken sin, seier Hansmark.

Han legg til at han har tillit til helseminister Bent Høie i saka.

– Brukarrom og inhalering av heroin skal handsamast i Stortinget før nyttår. Det er før KrF rekk å kome med i regjeringa.

politikk@klassekampen.no

Torsdag 21. mars 2019
UTRO: Senterpartiet er rødgrønne nasjonalt, men hopper gjerne i høyet med høyresida lokalt. Nå vil Fagforbundet ha slutt på lokale flørter med de blå.
Tirsdag 19. mars 2019
SKATT: Statsminister Erna Solberg (H) åpner for å se på skattesystemet for å motvirke økt ulikhet. Hun sier fordelingseffekten av grønne skatter er «pervers».
Mandag 18. mars 2019
ULIKT HØYRE: Heidi Nordby Lunde refser eget parti i ulikhets­debatten og mener Høyre må ta et oppgjør om skatte­dogmer.
Fredag 15. mars 2019
POLITISK: PR-byråene Geelmuyden Kiese, Kruse Larsen, Rud Pedersen og First House har lokalpolitikere fra Høyre, Ap, KrF og Venstre i staben.
Torsdag 14. mars 2019
SKEPTISK: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener PR-bransjen bidrar til å skape en «profesjonalisert ­meningsindustri».
Mandag 11. mars 2019
EUROPA: Venstre vil bruke kommunevalget til å hylle EØS. Partiet varsler valgkamp mot Senterpartiet og andre som sår tvil om avtalen.
Fredag 8. mars 2019
ELLERS TAKK: Det var ikke noe bygdeopprør i Venstre da Granavolden-plattformen ble vedtatt i januar. Tvert imot stemte et verdiliberalt mindretall nei til plattformen.
Tirsdag 5. mars 2019
SPRIK: AUF og klimapolitikarar gjer seg klare til kamp mot leite­refusjonsordninga på Aps landsmøte. Industrien for­tvilar.
Mandag 4. mars 2019
NY GIV: SV lanserer en ny plan for en storskala industrireisning. Torgeir Knag Fylkesnes velger seg tømmer, alger og digitalisering.
Fredag 1. mars 2019
SKEIVE: Venstre-topper vil ha slutt på at homofile tilbys «terapi» mot egen legning, og vil ha lovforbud. Saken kan havne på Kjell Ingolf Ropstads (KrF) bord.