Fredag 19. oktober 2018
Flere uføre i Norge
I 2017 ble det 6.400 flere uføre i Norge. Antallet nærmer seg nå 340.000 og utgjør 9,8 prosent av befolkningen, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).
Publisert: 19 Oktober 10:23
I 2017 ble det 6.400 flere uføre i Norge. Antallet nærmer seg nå 340.000 og utgjør 9,8 prosent av befolkningen, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).
Økningen fra året før er på 0,1 prosent i aldersgruppen 18 til 67 år.
I 2017 var 4,9 prosent av innvandrerne i alderen 18–67 år uføretrygdede. Innvandrere fra EU/EØS-området er sjeldnere uføre enn innvandrere fra Asia og Afrika
Uføreandelen blant innvandrere fra Asia og Afrika er 11,7 prosent, justert for alder og kjønn. Men blant innvandrere fra EU/EØS, som stort sett er kommet som arbeidsinnvandrere, er andelen nede i 3,9 prosent.

Forskjellene økerFor innvandrere fra Asia og Afrika er uføreandelen på nivå med befolkningen ellers i aldersgruppen 45 til 54 år, rundt 12 prosent, mens andelene er betydelig større i eldre aldersgrupper. I alt 26,1 prosent av innvandrerne fra Asia og Afrika i alderen 55 til 61 år er uføre, mot 20,1 prosent i befolkningen ellers.
Forskjellen blir enda større i aldersgruppen 62 til 67 år, 41 prosent mot 29,4 prosent. Noe av forklaringen på den relativt store andelen uføre innvandrere over 54 år fra Asia, og Afrika er ifølge SSBs tall at relativt mange menn i denne landgruppen er uføre.

Uførereformen uten effektEt av formålene med uførereformen i 2015 var å gjøre det lettere å kombinere uføretrygd med arbeid. I alt 76 prosent av alle uføretrygdede hadde ikke arbeid samtidig med at de var uføre i 2017. Dette har endret seg lite i den korte perioden etter uførereformen i 2015.
Målet i uførereformen om at flere personer gjennom gradert uføretrygd skal kombinere jobb og trygd, er ikke nådd, konstaterer riksrevisor Per-Kristian Foss.
– Da kan man ikke si at reformen har virket, sa Foss da han torsdag la fram Riksrevisjonens årlige kontroll og revisjon, denne gang av budsjettåret 2017.
– Arbeids- og velferdsetaten har ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp Stortingets mål om at flere uføretrygdede skal kunne kombinere arbeidsinntekt og trygd, og dermed opprettholde tilknytningen til arbeidslivet, heter det.
Ifølge revisjonen er utviklingen når det gjelder nye vedtak snarere negativ, ved at færre får gradert trygd enn tilfellet var før reformen ble innført.
I sin styring og oppfølging av etaten har Arbeids- og sosialdepartementet hatt lite oppmerksomhet på at målene i uførereformen nås, og departementet har i liten grad konkretisert eller videreformidlet målene for uførereformen i styringsdialogen med Arbeids- og velferdsdirektoratet, ifølge Riksrevisjonen.
(©NTB)
Onsdag 21. november 2018
• Kan sykepleiere streike? Det spørsmålet ble presserende i går etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd i konflikten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel. Sykepleierne hadde allerede streiket i noen uker ved...
Onsdag 21. november 2018
Bærum Kulturhus trekker invitasjonen til den metoo-anklagede koreo­grafen Jan Fabre. Aktører i dansefeltet er kritiske til begrunnelsen.
Onsdag 21. november 2018
KONTROLL: Frankrike og Tyskland vil ha et felles EU-forsvar, men er uenige om hvem som skal ha styringa.
Onsdag 21. november 2018
KAN SNU: Få vil stå opp for EØS i LO. Lederne i Handel og Kontor og Arbeidsmandsforbundet åpner for at deres forbund også kan snu.
Tirsdag 20. november 2018
Spartacus-sjef Per Nordanger mener vi har hatt en overproduksjon av sakprosa de siste årene, og at flere forlag kan bli nødt til å kutte titler.
Tirsdag 20. november 2018
SAMLING I BÅNN: Venstresida i Latin-Amerika samles for å finne ut hvordan de kan stanse høyresida og diktaturhyllere som Jair Bolsonaro.
Tirsdag 20. november 2018
VRAKET: Rogaland KrF vil ha Kjell Ingolf Ropstad som ny KrF-leder – ikke Olaug Bollestad. Flere fylker peker på Hans Olav Syversen etter rå maktkamp.
Tirsdag 20. november 2018
• I går lanserte Klassekampen i samarbeid med Nationen og Landslaget for lokalaviser en kampanje for å bevare norsk mediemangfold. Til nå har mer enn 80 norske avisredaktører signert et opprop, hvor vi krever at avisa skal fram, også i...
Mandag 19. november 2018
Ved å øke sine egeninntekter har de statseide teatrene kompensert for kutt i offentlig støtte. Men de kunstneriske ambisjonene vil snart bli skadelidende, hevder teatersjefer.
Mandag 19. november 2018
FINAL SAY: Verken tilhengere eller motstandere av brexit liker avtalen til Theresa May. People’s vote-leder mener en ny folkeavstemning er Mays eneste utvei.