Klassekampen.no
Fredag 27. april 2018
Ap, Lund og ‘Norge’

Arbeider­partiet

I kronikken «Blikket rettet mot framtida» i Klassekampen 25. april skriver Kjetil Lund, Ap, byråd for næring og eierskap i Oslo, at «Norge vil ha svært konkurransedyktige kraftpriser» med flere kraftkabler (til EU-land og Storbritannia), selv med «billigere kraft i resten av verden». Kronikken er et forsvar for partiets tilslutning til den blåblå regjeringens nå vedtatte forslag om å outsource norsk energipolitikk til EU via EØS og Acer. Hvem er «Norge» med de konkurransedyktige prisene i denne sammenheng?

I Tidens tegn-artikkelen i samme avis peker Stian Nikolajsen på at den norske kraftbransjen – som innenfor Acer vil frigjøre seg ytterligere fra sitt samfunnsoppdrag og i stedet «styres» etter prisene i et mer integrert, europeisk energimarked – «bør juble over at det bygges flere kraftkabler. Taperne er kraftkrevende industri ... samt deg og meg, som får høyere strømregning hver måned».

Kjetil Lunds «Norge» er den norske kraftkapitalen som med sin høyproduktive vannkraft og naturgitte konkurransefortrinn maksimerer ekstraprofitt (differensialrente) i et europeisk energimarked med lavere produktivitet og vesentlig høyere kraftpriser. Byråd Lunds – og dermed Aps «Norge» – er altså ikke forbrukerne i Norge eller den kraftkrevende industrien i dette landet, men kraftkapitalen som markedsfrigjort fra stortingspolitikken.

Dette er partisekretær Kjersti Stenseng tydeligvis enig i – trolig uten helt å være klar over det selv, når hun forsvarer partiets behandlingsmåte i Acer-saken. I et tilsvar 21. april. til min Fokus-artikkel 18. april sier hun at Ap «brukte mye tid på en demokratisk behandling av saken (Acer) i partiets organer». Denne demokratiske behandlingen resulterte i at et flertall av partiets ordførere, et samlet LO og dermed flertallet av Aps medlemmer ble overkjørt av partiets toppledelse med støtte i et knappest mulig flertall i stortingsgruppa som klamret seg til Espen Barth Eides «åtte ufravikelige krav». «Bedreviterne» i Ap overkjørte partidemokratiet i «Norges» navn.

hnk.ebbing@gmail.com

Artikkelen er oppdatert: 15. mai 2018 kl. 14.10