Fredag 9. mars 2018
Høyesterett med plenumsdom om retten til Finnmarks natur
I snart to måneder har alle dommerne i Høyesterett vurdert hvem som har rett til å bestemme over utmarksressursene i Nesseby i Finnmark. Fredag faller dommen.
Publisert: 09 Mars 05:30
I snart to måneder har alle dommerne i Høyesterett vurdert hvem som har rett til å bestemme over utmarksressursene i Nesseby i Finnmark. Fredag faller dommen.
Striden har stått mellom hvorvidt lokalbefolkningen skal overta retten til å bestemme over jakt og fiske, bærplukking og annet, der det nå er Finnmarkseiendommen (FeFo) som eier og forvalter det meste av utmarksressurser. Vinner Nesseby bygdelag fram med sine krav, vil det trolig få følger for andre lokalsamfunn i fylket.
Leder i Nesseby bygdelag, Gunn-Britt Retter, har uttalt til NTB at målet er å få anerkjent at lokalbefolkningens kollektive bruksrettigheter også betyr rett til a° styre og forvalte utmarksressursene. Men hun representerer ikke alle i lokalsamfunnet. I Finnmark er det også de som frykter at en dom i bygdelagets favør vil utløse et skred av lignende saker og ende med et lappeteppe av rettigheter med forskjellige regler fra sted til sted.

LegitimitetFeFo hevder den i utgangspunktet ikke har noen egeninteresse i saken, men har framholdt at konsekvensene av lokal bestemmelsesrett kan bli store. Der for anket FeFo saken til Høyesterett da bygdelaget 23. januar i fjor fikk medhold i at det alene har rett til å styre og forvalte ressursene.
– En avgjørelse fra Høyesterett vil ha stor legitimitet, uansett utfall, sier FeFo-leder Jan Olli til NTB.
Nettopp på grunn av denne legitimiteten er alle Høyesteretts 19 dommere med på voteringen.
Begge parter i saken har understreket at de ikke har noen formening om utfallet, og at det viktigste er at det kommer en avklaring om rettighetene.
– Hvis FeFo får gjennomslag, så fortsetter forvaltninga som før. Får vi gjennomslag for vårt syn, venter en prosess der en etablerer en forvaltning der alle brukergruppene i området er delaktige. Finnmarkseiendommen vil fortsatt stå som grunneier, sier Retter.

Store arealDet aktuelle området, fra Meskelva i vest til grensen mellom Nesseby og Vadsø i øst, er på 470 kvadratkilometer, men utfallet av saken kan skape presedens for andre områder som til sammen er nesten 100 ganger større, 46.000 kvadratkilometer, et ressursrikt areal større enn Danmark.
– Politisk er dette en viktig sak. Får et bygdelag tilkjent forvaltningsrett for utmark, er det en erkjennelse og aksept av at folk der har rettigheter, at det de har forvaltet i århundrer, er deres rett, akkurat som i sør der det selges jaktkort og fiskekort, og lokale myndigheter forvalter sine områder, sier professor i kulturvitenskap Ivar Bjørklund ved Norges arktiske universitet (UiT).
(©NTB)
Fredag 14. desember 2018
160 millioner kroner har det kostet å totalrenovere «Hestmanden». Nå må museumsskipet legge til kai fordi Kulturdepartementet ikke vil gi fem millioner kroner i økt støtte.
Fredag 14. desember 2018
LOV: Nav-kontorene mener innføringen av lovpålagt aktivitetsplikt hjelper ungdommen, men andelen unge på sosialhjelp er like høy som før loven kom.
Fredag 14. desember 2018
• Onsdag stemte folkevalgte i den svenske Riksdagen gjennom et nytt budsjettet for 2019. Med knapt flertall var det budsjettet fra de borgerlige partiene Moderaterna og Kristdemokraterna som vant, mot forslaget fra dagens rødgrønne...
Fredag 14. desember 2018
TRØBBEL: De fleste land vil ikke heve sine klimaambisjoner. Forhandlingene under klimatoppmøtet i Polen er i ferd med å gå seg fast.
Torsdag 13. desember 2018
Mange var sikre på at Amazon ville etablere seg i Sverige denne høsten. Men satsingen lar vente på seg.
Torsdag 13. desember 2018
EU-BRÅK: Frankrikes president er på kollisjonskurs med EUs budsjettregler. Det vil ­Italias høyre­regjering utnytte.
Torsdag 13. desember 2018
• I Oslo Høyres alternative budsjett for hovedstaden foreslår partiet å spare inn 48 millioner på renovasjon allerede fra 2019, skriver Dagsavisen. Det viser at Høyre besitter frekkhetens nådegave. Det var deres byråd som i sin tid ga...
Torsdag 13. desember 2018
NYTT: I 2017 døde flere rusbrukere av heroin-medisinen metadon, enn heroin, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.
Onsdag 12. desember 2018
VOLDTEKT: Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich mener minstestraffen for voldtekt er for høy. Han vil løfte diskusjonen inn i regjeringsforhandlingene med KrF, Frp og Venstre.
Onsdag 12. desember 2018
MOT MAY: I den britiske opposisjonens rekker vokser kravet om mistillit mot regjeringen og omkamp om brexit. Opposisjonsleder Jeremy Corbyn nøler.