Onsdag 13. mai 2015
Redd Barna reagerer på manglende midler til barnehusene
Oslo (NTB-Hans-Olav Rise): Redd Barna roser regjeringen for lovforslagene som skal bedre barns rettssikkerhet, men er bekymret for at manglende ressurser vil slå beina under endringene.
Publisert: 13 Mai 10:04
– Lovforslagene innebærer et behov for økte ressurser til Statens barnehus og politiet. Da blir vi bekymret når dét ikke tas høyde for det i revidert statsbudsjett, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Norgesprogrammet i Redd Barna, til NTB.
Den 24. april presenterte justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) regjeringens forslag til lovendringer for å bedre barns og særlig sårbare voksnes rettssikkerhet. Mandag, samme dag som revidert statsbudsjett ble lagt fram, ble lovforslagene behandlet av Stortinget.
Endringsforslagene vil blant annet gjøre det obligatorisk å gjennomføre tilrettelagt avhør i landets barnehus for barn under 16 år i saker som gjelder seksualforbrytelser, kjønnslemlestelser, vold i nære relasjoner, drap eller kroppsskade, samt åpne for slike avhør også for barn mellom 16 og 18 år som er blitt utsatt for seksuelle overgrep av nærstående.
Dersom lovendringene blir vedtatt, noe som er sannsynlig, vil langt flere saker måtte behandles hos barnehusene. Redd Barna mener ekstra midler må følge lovendringene.
– I dag er kapasiteten til barnehusene sprengt. Barnehusene selv frykter at oppfølgingen ikke blir god nok om det ikke blir satt av nok ressurser. Regjeringen har tidligere signalisert økt ressursbruk gjennom tiltaksplanen for vold og overgrep, hvor det står at barnehusene skal styrkes. Da blir vi bekymret når det ikke vises i revidert statsbudsjett, sier Skybak. (©NTB)
Tirsdag 22. januar 2019
Dagbladet vil søke om pressestøtte. Dersom avisa innlemmes i ordningen, kan den ende opp med å motta en rekordhøy sum på over 50 millioner kroner.
Tirsdag 22. januar 2019
FEIL PÅ FEIL: Lista over medieblundere knyttet til Russland-etterforskningen vokser. Her er noen av dem.
Tirsdag 22. januar 2019
• Politikk kan iblant framstå som en dragkamp mellom fløyene, hvor én side får gjennomslag det ene året, før nye valg snur om på alt. I realiteten er det likevel slik at mye av det som vedtas blir stående, politiske skifter til tross. Det...
Tirsdag 22. januar 2019
SV I VINDEN: Medlemmene strømmer til opposisjonspartiene etter opprettelsen av den borgerlige firepartiregjeringen. Hos SV er veksten dobbelt så stor som hos Ap.
Mandag 21. januar 2019
• «Vi prøver å lure en hel befolkning, men mest oss selv, med å kalle dette en nærpolitireform.» Det skrev hovedverneombud for Sør-Øst politidistrikt, Bjørn Druglimo, på Politiforum denne helga. Han kommenterte funnene i en ny...
Mandag 21. januar 2019
MOTSTAND: Flere tusen ungarere protesterte lørdag mot regjeringens politikk og mot en ny, omstridt arbeidsmiljølov som åpner for 400 timer overtid per år.
Mandag 21. januar 2019
NY VEG: Regjeringa ventar på Statens vegvesen si eiga vurdering av kva oppgåver private kan få. – Me har ei oppleving om at Vegvesenet blir riven i bitar, seier tillitsvald Alf Edvard Masternes.
Mandag 21. januar 2019
Selvpubliserte bøker finner veien inn til forlagseide nettbokhandler. Kan gjøre det vanskeligere for leserne å navigere på nett, mener Anne Oterholm.
Lørdag 19. januar 2019
BYENS MANN: Eliten er ikke vegetarianere som sykler til jobb i Oslo, men rikinger som påvirker regjeringen, sier SV-leder Audun Lysbakken i sitt svar til Trygve Slagsvold Vedum.
Lørdag 19. januar 2019
UENIGE: Brexit-tilhengere i Nord-Irland hevder frykten for hard grense på den irske øya er overdrevet. Virkelighetsfjernt, mener Sinn Féin.