Onsdag 29. oktober 2014
Aktivisme

• Forbrukerrådets direktør Randi Flesland har oppnevnt seg selv til politisk kampanjegeneral for å øke grensen for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner. Et gjennomslag for et slikt forslag vil rasere norsk handel, som ikke lenger vil ha mulighet til å konkurrere med utenlandske virksomheter. 10.000 arbeidsplasser vil kunne gå tapt, i tillegg til at i hvert fall to milliarder kroner i skatte- og avgiftsinntekter kan bli borte. Dette er en urimelig forskjellsbehandling mellom norske og utenlandske aktører, og det er helt uforståelig at utenlandske aktører skal gis fordeler ved at de slipper å betale moms og avgifter.

• Forbrukerrådets direktør argumenterer her ut fra et helt urimelig snevert begrep om hva en forbruker er, akkurat som en «forbruker» ikke er opptatt av rammevilkårene for næringslivet og norske arbeidsplasser. Forbrukerrådets aktivisme i denne saken står også i et merkelig lys ettersom Forbrukerrådet helt og holdent er finansiert av staten. Denne typen politisk aktivisme, under dekke av å være en «uavhengig interesseorganisasjon», bryter med grunnleggende demokratiske prinsipper. Den politiske meningsbrytningen i et demokrati foregår i det sivile samfunnet, som munner ut i hvordan Stortinget blir sammensatt, som igjen gir retningslinjer for statens politikk. I den grad man oppretter egne statlige etater, råd eller ombud, skal disse sette statens politikk ut i livet eller informere om rettigheter og ordninger som finnes. Det hører derimot ikke noe sted hjemme at staten skal finansiere ombud og rådsfunksjoner som spiller en selvstendig – og ofte svært påtrengende rolle – i den offentlige meningsdannelsen «på vegne av» mer eller mindre selvkonstruerte interessegrupper.

• Staten kan på vegne av Stortinget gi bidrag til uavhengige organisasjoner og medier som springer ut av sivilsamfunnet, men ikke helfinansiere statlige interessekontorer som lobber for en egen politikk overfor det folket den er satt til å tjene. Hvis Høyre/Frp-regjeringen skal lete etter budsjettposter den kan kutte, ville et naturlig sted være å starte med denne typen råds- og ombudsfunksjoner som ikke hører hjemme i et folkestyre.

Mandag 10. desember 2018
• «Kanskje må vi søke i genene for å finne svar på Solvangs oppførsel i disse debattene.» Setningen er hentet ut av en klage til Kringkastingsrådet på programleder for NRKs «Debatten» Fredrik Solvang. Solvang og andre profilerte journalister...
Lørdag 8. desember 2018
• Natt til fredag ble justisminister Tor Mikkel Waras hus og bil tagget ned med hakekors og ordet rasist. I tillegg ble bilens bensintank forsøkt påtent. Den ansvarlige er i skrivende stund ikke tatt, og både politi og justisministeren selv...
Fredag 7. desember 2018
• Tirsdag denne uka inviterte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie forskere, LO og NHO til frokostmøte om organisert arbeidsliv. Statsråden fra Høyre ønsket innspill til hvordan Norge kan stanse fallet i antall organiserte i...
Torsdag 6. desember 2018
• Det er uenighet innad i regjeringen om hvorvidt Norge skal signere FNs nye migrasjonsavtale, som i norsk oversettelse har fått navnet «Global plattform om trygg, velordnet og regulær migrasjon». Mens Venstre og Høyre er klare for å signere...
Onsdag 5. desember 2018
• De siste to ukene har mange hundre tusen franskmenn tatt til gatene i protestbølgen mot høye levekostnader og en varslet avgiftsøkning på drivstoff og strøm. Grasrotbevegelsen bak opprøret har fått navnet «De gule vestene», etter...
Tirsdag 4. desember 2018
• Avisa Nationen fyller 100 år og feiret i går seg selv med en stor jubileumsavis. I den forteller sjefredaktør Irene Halvorsen om grunnlaget for avisa: Forankret i norske lokalsamfunn, men med blikket vendt mot verden. Det er særlig synlig...
Mandag 3. desember 2018
• I dag starter FNs klimakonferanse i Katowice i Polen. Der samles verdens land for å komme et skritt nærmere en løsning på klimakrisa. Forhandlingene i Polen skal følge opp Parisavtalen, som ble inngått i desember 2015. Den sier at vi må...
Lørdag 1. desember 2018
• Klassekampen har denne uka skrevet om forslaget til nye læreplaner i grunnskolen som i disse dager er ute på høring. Kritikken har særlig dreid seg om at historie har blitt tonet kraftig ned til fordel for et nåtidsperspektiv. Tanken er at...
Fredag 30. november 2018
• Forhandlingene om ny regjering i Sverige er et underlig skue. Denne uka har to partier fra blå blokk i politikken tatt det som kan se ut som et skritt i retning av å bryte med den borgerlige koalisjonen. Det er Liberalerna og Centerpartiet...
Torsdag 29. november 2018
• Det brygger opp til strid i LO etter at Fellesforbundets største lokalavdeling, den industridominerte avdeling 5 i Bergen, nylig snudde og gikk mot EØS. Dermed ligger mye til rette for at LOs største forbund i privat sektor kan snu i...