Tirsdag 5. februar 2013
Slik dopes statistikken
TALLKLUSS: Justisminister Grete Faremo (Ap) krever en oppklaringsprosent på 38 for landets politi. I hovedstaden reddes statistikken ved å håve inn småfisker i byens narkomiljø.

Justisdepartementet følger politiets arbeid med lupe: Sammen med midlene fra statsbudsjettet, sendes det hvert år ut en rekke mål og oppgaver som må nås i løpet av året.


For 2012 satte justisminister Grete Faremo et nasjonalt krav om en oppklaringsprosent på 38 for landets politidistrikter, og 25 for Oslo politidistrikt.


På de aller fleste former for kriminalitet er Oslo-politiet milevis unna å nå dette målet. Men på ett eneste område skyter statistikken i været: Saker som omhandler narkotika har en langt høyere oppklaringsprosent og en vesentlig kortere saksbehandlingstid enn all annen kriminalitet.


Politiets egne tall viser at det ikke er de store bakmennene som tas i hovedstaden: Om lag en tredjedel av alle oppklarte saker fra i fjor involverte personer som enten bruker, oppbevarer, kjøper eller selger små doser narkotika.


Og det er de små sakene som sørger for at den totale oppklaringsprosenten skyter i været. Av det totale antallet narkotikasaker, er det bare fire prosent av sakene som er av en grovere karakter enn en fengselsramme på maksimalt to år.


Mindre jobb, bedre tall


I slutten av januar la politiet fram sine tall for 2012. Her kom det fram at Oslo-politiet hadde en oppklaringsprosent på 22,9 og en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 103 dager, mot en oppklaringsprosent på 36,3 på landsbasis.


Men kutter man vekk narkotikasakene fra Oslo-statistikken, ender politiet med en oppklaring på bare 15,5 prosent, og en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 113 dager.


Klassekampen har snakket med kilder i politiet som mener at statistikk og måltall er med på å prege politiets prioriteringer.


- På slutten av hvert år gjennomføres det kontroller for å få opp måltallene, men man kan selvsagt diskutere hva slags effekt det egentlig får, sier en anonym politikilde.


Hun ønsker ikke å stå fram med fullt navn, men forteller at hun har snakket med flere kolleger om temaet.


- Man ser jo at prosenten går opp og ned etter måten man jobber på, og i tilfeller som dette, vil enkle saker med mindre jobbing gi penere tall, sier hun.


Kinderegg-effekt


De små narkotikasakene løses langt enklere enn de fleste andre former for kriminalitet. Dersom en person anholdes med en brukerdose narkotika, løses som regel forholdet med et forelegg på stedet, og saken krever ingen ytterligere etterforskning eller behandling i rettsvesenet.


Sommeren 2010 avslørte Politiforum at enkelte politidistrikt bevisst brukte narkotikasakene for å gi statistikken et løft ved å «duplisere» hver enkelt sak.


I flere politidistrikt, blant annet i Oslo, ble tjenestefolkene bedt om å opprette flere saker dersom dette var mulig. For eksempel kunne én person som var i besittelse av narkotika få opprettet sak for både besittelse, kjøp og bruk, og dermed kunne én sak bli til tre i politiets statistikk.


Denne arbeidsformen møtte kraftig kritikk fra blant annet statsadvokaten, og ingen av politikildene Klassekampen har snakket med tror metoden brukes aktivt i dag.


- Pynter ikke på tallene


Statistikken for Oslo viser at 2012 var et rekordår for antallet oppklarte narkotikasaker.


Visepolitimester Roger Andresen forklarer økningen av narkotikasaker med at Oslo-politiet måtte prioritere bort arbeidskraft og tid til 22. juli-saken i 2011. Oppgangen i 2012 forklarer han med at politiet nå er tilbake i gatene som før.


- Prioriterer man saker med høy oppklaringsprosent for å få bedre måltall?


- Nei, prioriteringene våre gjøres etter det kriminalitetsbildet vi har i Oslo, og på de områdene vi mener det er viktig å sette inn et støt. Narkotika er et av syv områder vi jobber spesielt med.


- Narkotikatallene for Oslo er høyere enn noen gang. Oppklaringsprosenten har steget, og saksbehandlingstiden har sunket betraktelig. Hva ligger bak disse tallene?


- Vi peser miljøet kraftig, men dette handler ikke om at vi løper etter de gamle slitne narkomane. Dessuten har vi lagt press på de seksjonene som har ansvaret for etterforskning og påtale for at vi skal ned i saksbehandlingstid i de oppklarte sakene. Det opplever jeg at vi har lykkes med, sier Andresen, som mener narkotikasalg i bybildet er et av punktene publikum ønsker at politiet skal gjøre noe med.


Likevel innrømmer visepolitimesteren at mange av personene de anholder for narkotikasalg er tilbake på gata kort tid etter.


- Vi har ganske mange personer som vi pågriper som ikke har tilhold i Norge. Selv om vi forsøker å sende disse folkene ut av landet, kan de være like raskt tilbake igjen etter uttransporteringen.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.51
Lørdag 7. desember 2019
URO: SAS vil legge nye fly inn i et eget selskap med nye avtaler for de ansatte. Lederen i Norsk Kabinforening frykter at SAS ikke ønsker skandinaviske ansatte i framtida.
Fredag 6. desember 2019
HANDLEKRAFT: Regjeringen har på kort tid sørget for å mykne opp i au pair-reglene som skapte trøbbel for justisminister Jøran Kallmyr.
Torsdag 5. desember 2019
IKKJE FORSYNT: Trass i at Sp strir imot kvart forsøk på å skape raudgrøn samling, går partiet no saman med SV og Ap for å få opp sjølvforsyningsgraden.
Onsdag 4. desember 2019
PRESS: USAs press på europeiske Nato-land kommer ikke til å stanse frihandelsavtalen mellom Norge og Kina. Samtidig varsler utenriksminister Ine Eriksen Søreide en diskusjon om Norges forhold til Kina.
Tirsdag 3. desember 2019
NATO: Forholdet til Kina blir en viktig sak på Nato-møtet i London denne uka. Ap-leder Jonas Gahr Støre er skeptisk til å sende norske styrker til Asia.
Mandag 2. desember 2019
PARALLELT: Samme måned som Trygde­retten første gang sa at det er lov å ha med ytelser til utlandet, vedtok Stor­tinget strengere regler for eksport av arbeidsavklaringspenger.
Lørdag 30. november 2019
Skål: Pilsen kan bli dyrare over store delar av landet. Trøysta er at dei som tappar han skal få betre råd til pils sjølve.
Fredag 29. november 2019
DOBBELTPRAKSIS: En lang rekke ­trygdemottakere har måtte betale ­tilbake ytelser de tok med til utlandet. Men minst fem personer fikk tilbake pengene. Den første i januar i fjor.
Torsdag 28. november 2019
PAUSE: Kommunestyret i Stavanger innfører mobilforbud i skolen og låser inne pc-ene til de minste. Politikerne mener digitaliseringen har gått for langt.
Onsdag 27. november 2019
FEIL: I januar 2019 besluttet Nav å betale 200.000 kroner tilbake til en norsk kvinne fordi de hadde tolket EØS-reglene feil. Likevel fortsatte de å bruke regelverket feil.