Torsdag 14. juni 2018
Dødsfall under dykking etter kamskjell opp for Høyesterett
Høyesterett skal behandle saken der en dykker omkom under kamskjellfangst i Møre og Romsdal for snaut fire år siden.
Publisert: 14 Juni 12:10
Høyesterett skal behandle saken der en dykker omkom under kamskjellfangst i Møre og Romsdal for snaut fire år siden.
Frostating lagmannsrett konkluderte med at tingretten tok feil da arbeidsgiveren ble frifunnet for at en dykker mistet livet under sanking av kamskjell utenfor Smøla i Møre og Romsdal i 2014. Nå skal Høyesterett se på spørsmålet.
Selv mener tiltalte – den daglige lederen i et båtselskap på Frøya – at virksomheten er omfattet av unntaksbestemmelsen i arbeidsmiljøloven for sjøfart, fangst og fiske.
Kamskjelldykkeren Krasimir Krastev (56) døde på jobb i 2014. Dette var den tredje gangen en dykker fra samme båt omkom under dykking etter verdifulle kamskjell. I alle saker ble det påpekt brudd på arbeidsmiljøloven og dykkerforskriften.
Spørsmålet som står sentralt under Høyesteretts behandling er om kommersiell kamskjelldykking er omfattet av unntaksbestemmelsen, og om lagmannsretten har forstått lovverket riktig når den kom til at virksomheten ikke er omfattet, selv om den foregikk fra et fartøy.
Lagmannsretten trekker fram at det, til tross for enkelte likhetstrekk med dem som driver fiske og fangst fra båt, er avgjørende forskjeller for dykking etter kamskjell. Båten var bare et transportmiddel til stedet der dykkingen foregikk, og var ikke spesielt utrustet for kamskjellfangst. Også selve sankingen skiller seg grunnleggende fra fiske, påpekte lagmannsretten i sin dom. Kamskjelldykking faller derfor ikke under definisjonen «sjøfart, fangst og fiske», konkluderte retten.
(©NTB)
Onsdag 19. desember 2018
Nasjonalmuseet gikk glipp av inntil 90 millioner kroner til kunstnerisk utsmykking. Finansdepartementet satte foten ned for samarbeid mellom museet og Kunst i offentlige rom.
Onsdag 19. desember 2018
KRAV: Sterke ­krefter i KrF jobber for at partiet skal kreve utviklingsministeren og et nytt ut­viklingsdepartement i ny regjering.
Onsdag 19. desember 2018
• Regjeringen, LO og NHO presenterte i går en ny avtale om inkluderende arbeidsliv, som skal gjelde de neste fire årene. Den nye avtalen er utvidet og skal gjelde hele arbeidslivet. Målet med avtalen er å kutte sykefraværet med ti prosent.
Onsdag 19. desember 2018
JULESTRID: Kan Donald Trumps lyssky forretningsimperium og valgkampanje tåle lyset fra USAs elite-aktorer?
Tirsdag 18. desember 2018
Svenske og danske historikere er ikke overrasket over temperaturen i Michelet-debatten. – Det handler om den klassiske friksjonen mellom journalister og historikere, sier Lars M. Andersson.
Tirsdag 18. desember 2018
• Ville du synes det var ubehagelig dersom du hadde en sønn eller datter som ville gifte seg med en innvandrer? Statistisk sentralbyrå (SSB) har stilt et representativt utvalg nordmenn dette og andre spørsmål om holdninger til innvandring i...
Tirsdag 18. desember 2018
UTÅLMODIGE: De er lettet over enighet i Polen, men Klassekampens klima­panel er også skuffet over resultatet.
Tirsdag 18. desember 2018
TILBAKE: Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark går inn i fylkessammenslåingen med planene klare for en rask omgjøring.
Mandag 17. desember 2018
FRAMTIDSFRYKT: Nordmenn flest uroar seg mest for klimaendringar og svekka velferdsstat, ifølge eit notat frå tankesmia Agenda.
Mandag 17. desember 2018
HJEM IGJEN: Etter FNs klimatoppmøte i Katowice er det nå opp til hvert enkelt land å heve ambisjonene om utslippskutt.