Onsdag 13. november 2019
Bolivia

• Forandringen Bolivia har gått gjennom siden Evo Morales og hans parti Bevegelsen for sosialisme (MAS) for 13 år siden kom til makta, mangler nærmest sidestykke i historien. Gjennom å renasjonalisere olje- og gassindustrien fikk landet skatteinntekter som tillot en kraftig økning i offentlig budsjetter. Det gjorde at myndighetene kunne gi flere arbeid og samtidig bygge opp velferden, starte sosiale programmer og bekjempe fattigdom. Fra 2006 til 2018 falt den ekstreme fattigdommen fra 38 til 17 prosent, ifølge BBC.

• Alt har selvsagt ikke vært rosenrødt. Evo Morales ville for eksempel ikke følge den bolivianske grunnlovens prinsipper om å ikke stille til valg mer enn to perioder. Det er kritikkverdig at resultatet av en folkeavstemning i 2016, hvor folket ble spurt om grunnloven skulle endres for å fjerne begrensningene på antall presidentperioder, ble overkjørt da flertallet stemte imot. I stedet ble spørsmålet tatt til høyesterett, som åpnet for at han kunne stille likevel. MAS burde i løpet av 13 år ved makta, og som en naturlig del av sitt prosjekt med å demokratisere landet, ha klart å bygge opp en annen kandidat enn Morales. Når det er sagt, er det viktig å holde fast ved noen fakta i det som skjer i Bolivia. Det kan ikke forstås som noe annet enn et kupp når hær- og politiledelsen tvinger landets legitimt valgte leder til å gå av – og det etter at han har annonsert nyvalg.

• Morales gikk søndag med på å lyse ut nyvalg etter kritikk av stemmeopptellingen. Det er dette som ville vært den legitime og demokratiske veien videre for Bolivia. Nå har landet i stedet blitt kastet ut i kaos og maktvakuum, og volden kan i verste fall eskalere ytterligere. De som har mistet makt og privilegier som følge av MAS sitt prosjekt med å nasjonalisere ressursene, omfordele rikdommen, være en tydelig stemme mot amerikansk innblanding og ikke minst gi den marginaliserte urbefolkningen en betydningsfull plass i samfunnet – de har lenge ventet på å få satt en stopper for Evo Morales og hans politiske allierte. Det bør de ikke få trumfe gjennom ved et kupp.

Onsdag 11. desember 2019
• Sveriges regjering unngikk med nød og neppe en større krise denne uka, etter at Vänsterpartiet i går trakk mistillitsforslaget mot sosialdemokratenes arbeidsmarkeds­minister Eva Nordmark. Mis­tilliten ble fremmet sammen med Moderaterna,...
Tirsdag 10. desember 2019
• Mange pustet lettet ut da det i går ble klart at Vy Tog skal drifte Bergen-strekningene. For Vys del må det også være en lettelse at selskapet fortsatt får drifte en lengre togstrekning i Norge. Hadde selskapet tapt også dette anbudet,...
Mandag 9. desember 2019
• Regjeringens forslag til ny medie­lov, som ble lagt fram tirsdag, innebærer en ny radikalt ny organisering av mediestøtta: Sju fagfolk skal forvalte drøyt 430 millioner kroner uten innblanding fra verken politikere eller bransjen selv.
Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...
Mandag 2. desember 2019
• I dag starter klimatoppmøtet 2019 i Madrid. Årets klimaforhandlinger blir ansett som avgjørende for å sette forpliktelsene i Paris­avtalen fra 2015 ut i livet. I tillegg er håpet at årets samling skal bane vei for enda mer ambisiøse...
Lørdag 30. november 2019
• Neste uke møtes statslederne i Nato-alliansen til toppmøte i London for å feire Natos 70-årsdag. Møtet kommer likevel til å preges vel så mye av stridighetene innad i alliansen, som av feiring. Til The Economist uttalte Frankrikes...
Fredag 29. november 2019
• I 2003 var det 14.587 nordmenn som hadde privat behandlings­forsikring. 16 år seinere er det 40 ganger så mange, altså 609.000 mennesker som har denne typen helseforsikring. Det gir rask tilgang til og dekker medisinsk behandling henvist...