Onsdag 9. oktober 2019
Mindre stat

• De fleste som spiser ost, vet at selv om en skive her og der virker lite, tar det ikke lange tida før det bare er ei tynn fille igjen. Regjeringen beskriver sin avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) som årlige «ostehøvelkutt». De innebærer at offentlige etater får en reduksjon på 0,5 til 0,7 prosent av sine driftsutgifter hvert år. Nå går reformen inn i sitt sjette år, og osten blir stadig mindre. Til sammen utgjør kuttene mange stillinger i statens helseforetak og i justissektoren, og for mindre institusjoner har kuttene allerede kommet på et nivå som gjør det vanskelig å utføre lovpålagte oppgaver. Leder av Domstolsadministrasjonen Sven Marius Urke sier at kuttene nå i hovedsak tas gjennom nedbemanning, til tross for at bare halvparten av tingrettene i dag greier å holde seg innenfor Stortingets krav til saksbehandlingstid.

• Representanter for den statlig finansierte kultursektoren forteller på våre kultursider i dag at kuttene går direkte utover tilbudet til publikum. For universitetene og høyskolene er de samlede kuttene nå oppe i om lag 1,3 milliarder kroner. I tillegg rammer kuttene ansatte og pasienter i helsesektoren, og lista er lenger. NTL-leder Kjersti Barsok sa til NTB da statsbudsjettet ble lagt fram i går, at «dette betyr fortsatt rasering av statlig sektor, med store konsekvenser for innbyggernes rettssikkerhet, velferd og trygghet».

• «Som i næringslivet er det også i offentlig forvaltning et potensial for å bli mer effektiv», skriver regjeringen i sin begrunnelse for å fortsette reformen. Det er nok mange utgiftsposter i offentlig sektor som med fordel kan kuttes, men uprioriterte kutt er fullstendig feil vei å gå. Slik unngår regjeringen å prioritere, men risikerer samtidig å ødelegge allerede smidige institusjoner og gi befolkningen dårligere tilbud. År for år bygger regjeringen nå ned statlig sektor, uten øyne for den vesentlige forskjellen på den og næringslivet: At staten utfører samfunnets kjerneoppgaver. Kutt i unødvendig byråkrati bør styrke staten, ikke rasere den. Kanskje er det så enkelt som at regjeringen rett og slett ønsker en mindre stat.

Mandag 14. oktober 2019
• På norsk kan «messe» bety både gudstjeneste og handelstilstelning. Regjeringen har aldri etterlatt et fnugg av tvil om hvordan den betrakter bokmessa i Frankfurt: ikke som et sted for tilbedelse av litteraturen, men som en svært så...
Lørdag 12. oktober 2019
• Debatten om Haddy Njies bok «Dagbok. 13. desember–13. februar» har på ny fått pressekorpset til å etterlyse en Vær varsom-plakat for sakprosa. Kommentator Jens Kihl i Bergens Tidende, NTBs nyhetssjef Sarah Sørheim og...
Fredag 11. oktober 2019
• Onsdag kveld startet Tyrkia en militær offensiv mot de kurdiske selvstyrte områdene i Nord-Syria. Tyrkias mål er å bekjempe de kurdiske styrkene i området, som har vært USAs allierte i kampene mot IS. Ryggraden i de kurdiske styrkene er...
Torsdag 10. oktober 2019
• Et ett år gammelt foredrag av professor Thomas Nordahl ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet har satt sinnene i kok i Skole-Norge. Foredraget ble holdt på en samling for skoleeiere i Hedmark og ligger ute på nettsida til...
Onsdag 9. oktober 2019
• De fleste som spiser ost, vet at selv om en skive her og der virker lite, tar det ikke lange tida før det bare er ei tynn fille igjen. Regjeringen beskriver sin avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) som årlige...
Tirsdag 8. oktober 2019
• Mange medier pustet lettet ut i går, da det ble klart at regjeringen øker potten for pressestøtte til 358 millioner kroner. Noe slikt har ikke skjedd på mange år, og derfor har støtta i realiteten blitt kuttet de siste seks årene, ettersom...
Mandag 7. oktober 2019
• Siden tirsdag i forrige uke har tusenvis av irakere, først og fremst unge menn, demonstrert i gatene i Bagdad og flere andre irakiske byer i sør. De protesterer mot arbeidsledighet, korrupsjon og dårlige offentlige tjenester. Svaret fra...
Lørdag 5. oktober 2019
• Den franske økonomen Thomas Piketty skriver i sin nye bok ­«Capital et idéologie» om hvordan ulikhet til alle tider har blitt rett­ferdiggjort og foreviget av eliten som har villet opprettholde sin økonomiske makt. Deres privilegerte...
Fredag 4. oktober 2019
• Storbritannias statsminister Boris Johnson har utformet et nytt, gjennomarbeidet forslag til utmeldingsavtale med EU som tar hensyn til Parlamentets innvendinger mot det såkalte irske «backstop». Denne klausulen gjorde at Storbritannia...
Torsdag 3. oktober 2019
• Domstolkommisjonen har påpekt noen problemer som små tingretter har. De har færre saker enn de store, og det er relativt få embetsdommere der. Det vises også til at dommerfullmektiger dømmer i saker med «særlig sårbare parter», og dommere...