Fredag 15. februar 2019
USA-frykt

• Det folk i verden frykter aller mest, er klimaendringer, viser en ny studie fra det amerikanske forskningssenteret Pew Research Center. Hele 67 prosent av befolkningen i 23 utvalgte land fra alle verdensdeler oppgir i undersøkelser at de ser globale klimaendringer som en alvorlig trussel mot landet sitt. Men den trusselen som har økt mest hos de spurte i de samme landene mellom 2013 og 2018, er frykten for USAs makt og innflytelse. Mens 25 prosent av de spurte mente at amerikansk dominans utgjorde en alvorlig trussel for landet deres i 2013, hadde tallet steget til 45 prosent i 2018.

• Valget av Donald Trump har satt en støkk i folk kloden rundt. Til sammenlikning er det henholdsvis 36 prosent og 35 prosent som ser russisk og kinesisk makt og innflytelse som en trussel, og tallene her er relativt stabile over de siste fem årene. Det er dessuten i Tyskland og Frankrike vi finner størst endring i synet på USAs innflytelse. Mens bare én av fem så på USA som en trussel mot egen stabilitet i 2013, mener hver andre tysker og franskmann i 2018 at USA utgjør en fare. Den eneste nasjonen i undersøkelsen hvor flere i dag er positive til amerikansk maktutøvelse enn for fem år siden, er Polen.

• Tallene er oppsiktsvekkende, om enn ikke helt overraskende. Over hele verden har medier og samfunn vært overopptatt av den nye presidenten i USA, og hans uttalelser, beslutninger og avvik fra det som bli oppfattet som normal politisk kutyme, har toppet den globale dagsordenen så godt som daglig siden han ble valgt. Donald Trump har blitt selve symbolet på en verdensorden i endring. Trumps USA har også trappet opp flere globale konflikter, blant annet handelskrigen med Kina. Nå står Iran for tur. På en konferanse om Midtøsten i Polen i går omtalte USAs visepresident Mike Pence Iran som den «største trusselen mot fred og sikkerhet i Midtøsten», ifølge NTB. Han beskyldte landet for å planlegge et «nytt holocaust» i regionen. Folk i verden ser likevel ut til å være mer engstelige for USAs fiendebilder og krigsretorikk enn for de landene USA peker ut.

Onsdag 1. april 2020
• Danmarks statsminister Mette Frederiksen holdt mandag en lang og følelsesladet tale til det danske folk. Hun kunne fortelle at de strenge tiltakene regjeringen har iverksatt nå ser ut til å virke. Målet har vært å hindre en overbelastning...
Tirsdag 31. mars 2020
• Da kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter ble lagt fram før helga, var finansminister Jan Tore Sanner (H) og nærings­minister Iselin Nybø (V) flankert av representanter for Virke, LO, NHO og Finans Norge. Tiltakene mot...
Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...
Fredag 27. mars 2020
• Norge mangler smittevernutstyr og legemidler for å bekjempe koronaviruset. VG meldte i går at kommunene trenger 1,8 millioner munnbind og 5,2 millioner hansker. Vårt Land skriver denne uka at situasjonen er en helt annen i Finland. Der...
Torsdag 26. mars 2020
• Finanstilsynet har i et brev bedt Finansdepartementet kreve at banker og forsikringsselskaper stanser utbetaling av utbytte for 2019. Tilsynet viser til uroa i finansmarkedene og de dårlige økonomiske utsiktene i kjølvannet av koronakrisa,...
Onsdag 25. mars 2020
• Norge mangler ikke risikoanalyser, og i de fleste av disse er en pandemisk influensa blant de mest sannsynlige krisescenarioene. I 2019-rapporten «Analyser av krisescenarioer» skisserer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap et...
Tirsdag 24. mars 2020
• «Det er krevende tider. Den største utfordringen er tilgang på arbeidskraft». Det er nok mange norske bedrifter som er misunnelige på denne situasjonsbeskrivelsen fra bondesamvirket Gartnerhallen. Mens noen teller på knappene og sender ut...
Mandag 23. mars 2020
• Stortingets koronakomité, der alle partiene er representert, kom lørdag til enighet om en lov som gjør det mulig å styre landet effektivt i en krisetid. Uventede hendelser som krever umiddelbare tiltak, kan oppstå. Det kan for eksempel...
Lørdag 21. mars 2020
• I 2018 solgte staten seg helt ut av SAS. Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjorde det klart at staten ikke hadde andre interesser i SAS enn å ta ut utbytte om forretningen gikk godt. I dag ligger Isaksen hjemme med...