Tirsdag 18. juni 2013
Bokhandlerne bremser
Bokhandelforeningen mener det er problematisk å innføre en boklov med nye rabattgrenser midt i et budsjettår. Men somling kan velte hele loven.

- Dersom bokloven ikke iverksettes før høstens valg, er jeg redd en eventuell ny borgerlig regjering kan skrinlegge hele loven, sier Dag H. Nestegard, redaktør i bransjebladet Bok og samfunn.


I går ble bokloven vedtatt i Stortinget, men arbeidet med lovteksten er ikke ferdig. Før loven kan bli virkelighet, må Kulturdepartementet få på plass en rekke forskrifter som skal regulere loven i detalj.


Nestegard frykter at arbeidet med forskriftene kan velte den nye bokloven.


- Hvis Kulturdepartementet somler for lenge, kan det bli opp til en regjering med Høyre og Frp når loven skal tre i kraft. Høyre vil som kjent videreføre dagens bransjeavtale, mens Frp har sagt at de vil ha et fritt marked. I ytterste konsekvens kan vi få en situasjon med frie bokpriser, sier Nestegard.


Nytt rabattregime


Men ifølge kilder på Stortinget og i regjeringskvartalet, som Nestegard har vært i kontakt med, kommer ikke bokloven til å bli iverksatt før i 2014.


- Her tror jeg Kulturdepartementet har lyttet til Bokhandlerforeningen. Dette handler om bokkroner. Bokhandlerforeningen har budsjettert med de gamle ordningene for 2013, og vil neppe ha et nytt avtaleverk i fanget midt i et regnskapsår, sier Nestegard, og viser til de omstridte rabattordningene mellom bokhandler og forlag.


I den nye bokloven er det tak på 50 prosent rabatt for salg av bøker mellom forlag og bokhandler. Fram til nå har det vært fritt fram for bokhandlere og forlag å lage egne rabattavtaler, og ordningen er blitt sett på som svært lukrativ for bokhandlere. De store forlagene har begrenset sine tap ved å kjøpe opp bokhandelkjeder. Tidligere i år kunne avisa Aftenposten avsløre at bokhandlerkjeden Norli Libris krevde hele 74 prosent rabatt for å selge en bok.


Sommel?


Etter gårsdagens vedtak i Stortinget skal loven opp til et endelig vedtak i statsråd på fredag.


Kulturdepartementet skal gå i gang med å utarbeide forskrifter, men de kan ikke si noe som hvor lang tid dette vil ta.


- Det er for tidlig å si noe om når bokloven blir iverksatt, sier Marius Bakke, informasjonsrådgiver i Kulturdepartementet.


Nestegard frykter derimot at regjeringen skal somle for lenge med arbeidet, slik at det blir opp til en borgerlig regjering å sette loven ut i livet.


- Det er grunn til å spørre seg om de blå partiene vil iverksette en lov de er mot, sier Nestegard.


Omstridte rabatter


Trine Stensen, administrerende direktør i Bokhandlerforeningen, sier på sin side at de ønsker bokloven iverksatt så fort som praktisk mulig. Men jeg mener den loven vi har nå er mulig å videreføre under en ny regjering, sier hun


- Hva betyr praktisk mulig?


- Det vil blant annet avhenge av hvor raskt Kulturdepartementet får på plass forskriftene i loven.


Hun innrømmer at det kan være krevende å innføre en boklov midt i et budsjettår, men tror det vil være mulig å finne gode løsninger.


- Å innføre en lov som får konsekvenser for eksisterende avtaler midt i et budsjettår vil få praktiske konsekvenser for alle involverte parter. Men en innføring 1. januar 2014 vil la seg gjøre hvis alle nødvendige forskrifter er på plass.


- Frykter dere at prosessen med å iverksette loven kan føre til at en ny regjering skrinlegger den etter valget?


- Det er vanskelig å svare på hva en ny regjering vil gjøre. Men jeg mener den loven vi har nå er mulig å videreføre under en ny regjering, sier Stensen.


Heller ikke Kristenn Einarsson, direktør i Forleggerforeningen, vil spå om utfallet dersom bokloven ikke blir iverksatt før eventuelt regjeringsskifte etter høstens valg.


- For oss vil det uansett handle om å argumentere for nødvendigheten av bokloven. Det vil vi også gjøre overfor en eventuell høyreregjering. Og jeg tror ikke vi skal spekulere mer i hva som eventuelt skjer etter stortingsvalget, sier han.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.53
Onsdag 17. juli 2019
Oslo Høyre krever bademuligheter for å støtte det omstridte Fotografihuset på Sukkerbiten. Men leder av Fotografihuset mener området ikke er egnet for bading.
Tirsdag 16. juli 2019
SV lover omkamp om Fotografihuset på Sukkerbiten i byrådsforhandlingene etter valget. – Vi vil jobbe hardt for at området omreguleres, sier ordfører Marianne Borgen (SV) i Oslo.
Mandag 15. juli 2019
Ledelsen for det planlagte Fotografi­huset i Oslo har hevdet at et samlet fotomiljø står bak prosjektet. Det avviser flere i miljøet. – Vi kan ikke stille oss bak noe vi ikke vet hva er, sier Morten ­Andenæs i Fotogalleriet.
Lørdag 13. juli 2019
Tidligere Folk er folk-medarbeider Tormod Fjeld Lie går hardt ut mot redaktør Bjønnulv Evenrud. – Det er stygt at romfolk blir ansiktet for redaktørens politiske syn, sier han.
Fredag 12. juli 2019
Havnetomta Sukkerbiten i Oslo skal få et nytt fotografihus. Men ikke alle er like begeistret. – Det vil gjøre området til en enda større turistmaskin, mener aksjonsgruppas leder.
Torsdag 11. juli 2019
Som del av redaktørens ytrings­frihetsprosjekt, inviterer bladet Folk er folk høyreradikale stemmer og siterer en holocaustfornekter. – Tragisk for magasinet, sier Rune Berglund Steen fra Antirasistisk ­Senter.
Onsdag 10. juli 2019
Det er stor overvekt av kvinner ved ­journalist-utdanningene, men Oslomet vil ikke ta grep. De mener mangelen på minoriteter er et større problem.
Tirsdag 9. juli 2019
Kulturminister Trine Skei Grande (V) får kritikk for sin håndtering av debatten om avtalen mellom Fredriksen og Nasjonalmuseet. – Ubetimelig, mener kunstner Lotte Konow Lund.
Mandag 8. juli 2019
Senterpartiet mener bevaring av veteranflymiljøet på Kjeller ikke bare er et lokalt spørsmål, men et nasjonalt anliggende.
Lørdag 6. juli 2019
Det er ikke uproblematisk at Nasjonal­biblioteket gir ut egne bøker, mener to bokaktuelle medieprofessorer. De frykter at staten kan utkonkurrere forlagene.