Onsdag 13. mars 2013
Hyklersk
Dagens leder

* NRK Brennpunkt sendte i går dokumentarprogrammet «De gode bombene» om hvordan «fredsnasjonen» Norge var en av de mest aktive bombenasjonene under Libya-krigen våren 2011. Norges bidrag var ikke bare stort, Norge var også villig til å fly oppdrag og ta ut mål som mange andre nasjoner vegret seg for. Norge hadde ingen politiske forbehold eller andre nasjonale begrensninger. Dermed bidro Norge til å undergrave FN-mandatet, ved å utvide definisjonen for hva som var akseptable mål.


* FNs sikkerhetsråds resolusjon om Libya fra februar 2011 ga medlemslandene tillatelse til «å ta i bruk alle nødvendige tiltak» for å beskytte sivile og sivile områder som trues av angrep». Sikkerhetsrådet bestemte samtidig at det skulle opprettes en flyforbudssone over Libya. Vedtaket ble fattet på bakgrunn av rykter om at Gaddafi brukte flyvåpenet mot fredelige demonstranter, noe som etter alt å dømme ikke var sant. Dette mandatet ble av de krigførende Nato-landene brukt for å legitimere en omfattende bombekrig mot Libya for å styrte regimet, til tross for at FN-vedtaket ikke hjemlet en slik krigføring. Da den afrikanske union ville diskutere en løsning, ble delegasjonen hindret i å lande i Libyas hovedstad Tripoli av bombingen. Og da en delegasjon med Sør-Afrikas Jacob Zuma i spissen til slutt kom seg inn og presenterte en fredsløsning som Gaddafi aksepterte, ble den avvist. Krigen fortsatte til Gaddafi-regimet hadde falt.


* Den norske regjeringen forsikret Stortinget flere ganger om at regimeendring ikke var målet for bombetoktene, selv om alle visste at det var nettopp det de var. Bombingen fortsatte langt utover mandatet, samtidig som Norges bombevillighet bidro til flytte grensene for hva som var akseptable mål. Krigføringens manglende legitimitet uttrykte seg ved bombetokter som på ingen måte begrenset seg til beskyttelse av sivile som var truet av angrep. Den norske regjeringens posisjon kan derfor langt på vei karakteriseres som løgnaktig og hyklersk, ettersom den visste hva som var målet med bombingen, og selv lot norske fly virkeliggjøre målsettingen gjennom valg av mål.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.52
Tirsdag 25. juni 2019
• Amerikanske Lawrence Wilkerson var i 2003 stabssjef for USAs utenriksminister Colin Powell. Han var med på å sette sammen etterretningsmaterialet Powell presenterte for FN for å få organisasjonens godkjentstempel på et militært angrep på...
Mandag 24. juni 2019
• NHO Service og Handel har for alvor kastet seg inn i kommunevalgkampen. Med kampanjen «Proffentlig», som kopler ordene privat og offentlig, ønsker foreningen «å hylle samarbeidet mellom private og offentlige løsninger». NHO Service og...
Lørdag 22. juni 2019
• Etter andre verdenskrig etablerte verdens nasjoner med FN-pakta et sett regler for å unngå nye, ødeleggende krigsutbrudd. Målet var å hindre at konflikter endte i militære konfrontasjoner og i stedet bygge opp et internasjonalt system for...
Fredag 21. juni 2019
• Bompengeopprøret er en ulykke for Ap – som om partiet ikke hadde nok av bekymringer fra før. Klassekampens Oslo-måling i går viste at skepsisen mot bommene er størst i de områdene der Ap tradisjonelt har stått sterkest. Både...
Torsdag 20. juni 2019
• Den siste uka har norsk offentlighet vært preget av den forsøksvise uttransporteringen av familien Abbasi, som består av mor Atefa Rezaie og de tre søsknene Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan (16). De ble først flydd til Istanbul i påvente...
Onsdag 19. juni 2019
• Leder i Manifest tankesmie Magnus Marsdal tok i gårsdagens avis til orde for at SV og Rødt bør inngå en forpliktende avtale om politikk de ønsker gjennomslag for, før de vil støtte en ny regjering. Han mener det vil gi partiene sterkere...
Tirsdag 18. juni 2019
• I Store norske leksikon er ordet vy beskrevet slik: «Oversikt over noe omfattende og uoversiktlig. Denne betydningen brukes oftest i flertallsformen vyer. Man kan for eksempel ha store vyer om framtida, det betyr at man har store ønsker...
Mandag 17. juni 2019
• Først ble det påpekt at han var lite synlig i valgkampen. Så uteble han fra Socialdemokratiets valgfest. Da han dukket opp til regjeringsforhandlinger forrige lørdag, framsto Henrik Sass Larsen «riv-rav-ruskende gal», ifølge Ekstra Bladets...
Lørdag 15. juni 2019
• Vi lever i Twitter-stormenes tid, hvor moralsk reinhet fort blir et kompromissløst krav fra krigere på sosiale medier. Slike tider gir dårlig grobunn for satiren, sjangeren som skal avdekke samfunnets eller menneskets skrøpeligheter. Nå...
Fredag 14. juni 2019
• Statens sivilrettsforvaltning har avslått tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunders krav på erstatning etter at korrupsjonssiktelsen mot ham ble henlagt. Lunders krav var på mer enn en halv milliard kroner, basert på et regnestykke hvor tapte...