Torsdag 24. mai 2007
Tar over som LOs internasjonale leder:
Theodorsens tur
Jeg er glad for jobben, sier Karin Beate Theodorsen. Som nyansatt internasjonal leder er hun Roar Flåthens høyre hånd på kongressen i Sevilla.

Etter mer enn 10 år som nestleder av internasjonal avdeling, ble Theodorsen i vår ansatt som avdelingsleder. Hun er den første SV-er på så høyt nivå i LO.

– Ansettelsen er del av en gledelig og naturlig politisk utvikling. Jeg våger å påstå at jeg er kvalifisert for jobben, sier 62-åringen til Klassekampen i en pustepause under den europeiske fagforeningskongressen i Sevilla.

Hadde Gerd-Liv Valla ansatt Theodorsen før forrige kongress, som var i Praha for nøyaktig fire år siden, ville hun avverget et av de mest dramatiske fall i nyere norsk historie. I stedet ansatte hun Ingunn Yssen, etter Jon Ivar Nålsunds død noen måneder før.

Ble syk

Theodorsen søkte jobben, og har ikke lagt skjul på at hun oppfattet ansettelsen av Yssen som en alvorlig forbigåelse. Det gikk sånn inn på henne at hun fikk sykdomsforfall til kongressen i Praha.

Som nestleder siden 1996 har hun i praksis holdt fortet i avdelingen i store deler av tida, under Nålsunds sykdom og i Yssens svangerskapspermisjon og sykefravær. Hun har vært en sentral person i Yssen/Valla-dramaet, men vil ikke kommentere selve striden.

Det vil hun heller ikke i dag, annet enn å si at hun har hatt et godt forhold til både Valla og Yssen.

– Både jeg og kollegene i internasjonal avdeling har fått ufattelig mange mediehenvendelser. Men jeg er stolt av at avdelingen har håndtert saken ryddig og profesjonelt, uten å bidra til lekkasjer eller spekulasjoner. Vi har hele tida konsentrert oss om å føre videre LOs internasjonale arbeid i ei vanskelig tid, ved å legge sakene best mulig rette for den ledelsen vi har.

– Det framgår av rapportene at det må ha vært vanskelig for deg å gå inn som Yssens nestkommanderende?

– Jeg har ikke lyst til å si mer om det enn at vi kom ut av det så godt som det var mulig. Når problematiske perioder oppstår i livet eller jobben, må en bare brette opp ermene og komme gjennom det. Jeg er småbrukerdatter fra Troms, og er vant til at en må jobbe seg ut av vanskelighetene en møter.

Karin Beate Theodorsen er, i motsetning til det øvrige ledersjiktet i LO, aktiv i SV og har aldri lagt skjul på det. Mange mener at det var grunnen til at hun ikke fikk avdelingslederjobben i 2003. Selv vil hun ikke uttale seg om hva Vallas motiver kan ha vært.

– Jeg er fra Harstad, og bodde 20 års tid i Kirkenes. Der representerte jeg SV i både kommunestyre og formannskap. Både for LOs og min egen del mener jeg det er en sunn og gledelig utvikling at jeg nå fikk lederjobben, i voksen alder som jeg er.

Bruhode til EU

Kongressen som Den europeiske faglige samorganisasjon (DEFS) avslutter i Sevilla i dag, er en omstendelig og byråkratisk affære med store mengder dokumenter og endeløse debatter.

– LO er blant de store bidragsyterne til DEFS' virksomhet, som i veldig stor grad jobber med EU-relaterte spørsmål og avtalemessig ligger langt bak Norge. Er dette bryet verdt fra LOs side?

– Det er riktig at DEFS trenger reformer og forenklinger i arbeidsformen, som vi for lengst har gjennomført i nordisk fagbevegelse. Men DEFS-samarbeidet er faktisk spesielt viktig fordi Norge står utenfor EU.

Theodorsen påpeker at DEFS har nær og direkte kontakt med hele EU-systemet.

– På den måten får vi tilgang til all informasjon om EU-forhold, særlig av betydning for arbeidslivet, på en bedre måte enn regjeringen gjør. EU fungerer på sett og vis som DEFS' organiserte motpart, så lenge arbeidsgiverne ikke er en europeisk forhandlingsmotpart. Og alt arbeidet som gjøres på EU-nivå i dag, kan få direkte følger for regler og retningslinjer i norsk arbeidsliv.

Mer kritisk

– DEFS' store triumfsak på kongressen er påvirkningen av EUs tjenestedirektiv, som framstilles som en full seier. Men LO har inntatt en mer kritisk posisjon?

– Jeg syns at LO har hatt en ryddig og grundig behandling av tjenestedirektivet. Selv om LO mener at en del krav til direktivet ble innfridd i prosessen, ser vi at det fortsatt er en del problemer og åpne spørsmål. Vi har overfor næringsministeren krevd en grundigere konsekvensutredning og en ny høring. Dette er jo ingen hastesak for Norge.

– Kongressens parole «På offensiven» virker mer som en ønskedrøm enn som en realitet, slik situasjonen er for europeisk fagbevegelse?

– Fagbevegelsen trenger å komme på offensiven, men det er lettere sagt enn gjort i svært mange land. I motsetning til Norge, opplever de fleste fagorganisasjonene en betydelig nedgang i medlemstallet, noe som gjør det enda vanskeligere å hevde retten til kollektive forhandlinger. Og mange land har fortsatt en altfor splittet fagbevegelse, ikke minst i de nye EU-landene.

Solidaritetsarbeid

Karin Beate Theodorsens personlige motivasjon for internasjonalt arbeid er ikke først og fremst å sitte på store kongresser.

– Hele min bakgrunn er knyttet til praktisk solidaritetsarbeid, som fortsatt er en hjørnestein i LOs internasjonale virksomhet. LO kombinerer arbeidet gjennom den europeiske fagbevegelsen med et sterkt, direkte engasjement i forhold til fagbevegelsen i fattigere land, sier hun.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.40
Onsdag 12. desember 2018
VOLDTEKT: Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich mener minstestraffen for voldtekt er for høy. Han vil løfte diskusjonen inn i regjeringsforhandlingene med KrF, Frp og Venstre.
Tirsdag 11. desember 2018
FORSLAG: Venstrevridde eksperter vil lage et nytt europeisk parlament og la institusjonen rå over et kjempebudsjett på 4 prosent av Europas BNP.
Mandag 10. desember 2018
BARNEFRI: Fødselsraten i 2017 var den laveste som er målt. I 2018 ligger vi an til sette ny bunnrekord.
Lørdag 8. desember 2018
PRESSEFRIHET: Norge vil avgi en flere punkts stemmeforklaring til FNs migrasjonsavtale mandag. Ett av punktene skal tydeliggjøre pressens uavhengighet.
Fredag 7. desember 2018
VERPESJUKE: Regjeringen har satt ned en egen arbeids­gruppe for å få norske kvinner til å føde flere barn. MDG mener befolkningsvekst bør komme gjennom innvandring.
Torsdag 6. desember 2018
PROFIL: Unge Venstre-leiar ­Sondre Hansmark seier Abid Raja er blant dei einaste som profilerer Venstre sin eigen politikk.
Onsdag 5. desember 2018
UHOLDBART: Elin Ørjasæter slakter Trine Skei Grandes lederstil etter at partilederen anklaget partifelle for å være illojal.
Tirsdag 4. desember 2018
RAUDE BYAR: Norske storbyar ligg an til å halde på sine Ap-ordførarar etter kommunevalet i 2019. I Bergen og Tromsø slit høgresida med alternativet.
Mandag 3. desember 2018
SENTRUMSSTENGT: Ny måling viser rødgrønt flertall i Bergen. Nå ber SVs Oddny Miljeteig Ap om å «lese skriften på veggen» og velge SV foran sentrum.
Lørdag 1. desember 2018
UT: Dei er avhengige av selja mangan til stålprodusentar i heile EU, men slår likevel ikkje nokon stålring om EØS-avtalen. Eramet Norway er open for å greia ut eit alternativ til EØS.