Lørdag 30. desember 2006
Juryens begrunnelse: Dag Seierstad

* Dag Seierstad har gjennom en mannsalder vært en sentral skikkelse på norsk venstreside, i Sosialistisk studentlag, som han meldte seg inn i 1958, i Sosialistisk Folkeparti fra starten i 1961, og senere i SV. Han har vært redaksjonsmedlem i Torolv Solheims tidsskrift Fossegrimen og fast bidragsyter i Orientering og Ny Tid gjennom mange år. I dag skriver han for Klassekampen.

* Dag Seierstad representerer noe av det beste i norsk venstresosialisme. Han er både jordnær og nøktern, både nasjonal og internasjonal. Eller som Knut Kjeldstadli har formulert det i festskriftet til Seierstads 70-årsdag: «Dag Seierstad er en nasjonal internasjonalist. Nasjonalstaten er viktig, ikke fordi den er nasjonal og norsk, men fordi den trass i begrensninger har et potensial for vanlige folk til å utøve makt i politikken og råderett over seg sjøl. Samtidig løper det fra hans artikler en varm og levende solidaritet med mennesker på denne jorda, en tro på en folkelig internasjonalisme nedenfra.» Slik sett står Dag Seierstad i tradisjonen fra Torolv Solheims Fossegrimen og fjorårets neshornprisvinner Ottar Brox.

* Dag Seierstad ble med i SFs sentralstyre i 1969, samme år som SUF gikk ut. Fra 1969 ble SF radikalisert, selv om radikaliseringen ifølge Seierstad selv måtte ha kommet mye før hvis den skulle ha hindret splittelsen. Seierstad har betydd svært mye for norsk venstresosialisme og for oppbyggingen av SF og SV som landsomfattende parti med røtter i norsk virkelighet. Likevel er kanskje hans største innsats kampen mot norsk medlemskap i EU, først i 1972, så i 1994. Hans rolle under arbeidet med Soria Moria-erklæringen forut for dannelsen av den rødgrønne regjeringen i 2005 var også betydelig.

* Dag Seierstad er ikke en politikertype som har søkt lederstillinger, rampelys og overskrifter. Hans evangelium har vært det langsiktige, konkrete og lokale politiske arbeidet. Seierstad har vært opptatt av at venstresida ikke vinner fram uten engasjement og aktivisme. Han har derfor søkt seg ut, også utenfor eget parti, for å bygge brede og slagkraftige allianser. Han har vist et spesielt stort engasjement for den radikale delen av fagbevegelsen, der han nyter bred tillit.

* Dag Seierstad må sies å være en folkeopplyser av den gamle skolen. Han er kjent for sine enorme kunnskaper, ikke minst om EU-spørsmål. Han inngir en trygg autoritet, som også gjør det mulig for andre å blomstre og utvikle seg i hans nærhet. Et spesielt karaktertrekk er hans rolle som brobygger. På slutten av 1990-tallet, da SV var herjet av uenighet om Nato-bombingen av Jugoslavia, som stortingsgruppa hadde gitt sin støtte til, sørget han nærmest alene for et landsmøtevedtak i 1999 som hindret splittelse.

* Dag Seierstad får Klassekampens Neshorn-pris for sitt langvarige og utrettelig virke for norsk venstreside.

Marte Eielsen, Håkon Kolmannskog, Bjørgulv Braanen

Klassekampens neshornjury

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.38
Lørdag 15. desember 2018
Mens netthandel på bøker har tatt av i Sverige, foretrekker nordmenn fremdeles å handle bøker over disk.
Fredag 14. desember 2018
160 millioner kroner har det kostet å totalrenovere «Hestmanden». Nå må museumsskipet legge til kai fordi Kulturdepartementet ikke vil gi fem millioner kroner i økt støtte.
Torsdag 13. desember 2018
Mange var sikre på at Amazon ville etablere seg i Sverige denne høsten. Men satsingen lar vente på seg.
Onsdag 12. desember 2018
Finnmark fylkeskommune vil erstatte skolebibliotekarene med elevvakter og chatte­tjenester. Nå frykter Bibliotekforeningen at dette er starten på en ny trend.
Tirsdag 11. desember 2018
I medienes dekning av selvmord blir helsevesenet ofte utpekt som syndebukker, mener psykiatrisk sykepleier Rita Småvik. Hun frykter at det kan gjøre forebygging vanskeligere.
Mandag 10. desember 2018
MDG-politiker og forfatter Eivind Trædal har fått politiske motstandere på døra. Han mener grensa for aktivisme, også den kunstneriske, går ved dørstokken til folks privatliv.
Lørdag 8. desember 2018
Tilhengerne kaller det en revolusjon. Eks-statsråd Gudmund Hernes kaller det tøv. Hva handler moteordet «dybdelæring» om – dypest sett?
Fredag 7. desember 2018
TV 2 har innført ny instruks for omtale av selvmord. – Vi i mediene har medvirket til å skape tabuet rundt selvmord, sier nyhetsredaktør.
Torsdag 6. desember 2018
Regjeringens ønske om å lage stadig større museumsenheter kan svekke det lokale engasjementet ved småmuseene. Det frykter styreleder ved veterantoget Tertitten i Sørumsand.
Onsdag 5. desember 2018
Mannlige kunstnere står for hele 94 prosent av salgsinntektene i det norske andrehåndsmarkedet. Kunstner Lotte Konow Lund mener Nasjonalmuseet må ta sin del av ansvaret.