Fredag 13. oktober 2006
Alvor
Dagens leder

* Nå er det alvor. Innvandring og integreringsspørsmålet er i ferd med å bli et avgjørende og formende spørsmål i Norge. Det kan vi moralisere over og mislike – å Gud som vi misliker det – men det hjelper oss svært lite. Til tross for at det finnes et ansvarlig flertall i den norske befolkningen som stiller seg bak en klok, tolerant og inkluderende politikk, er det likevel bekymringsfullt at ideen om en islamsk trussel, med norske muslimer i rollen som femtekolonnister, nå sprer seg i alle ender av den politiske skalaen.

* Kritikere av islam og kvinneundertrykking i minoritetsmiljøer vil protestere mot denne virkelighetsbeskrivelsen. De hevder at det ikke er noen tendenser til voksende rasisme og fremmedfrykt, men at det i stedet er snakk om et legitimt og høyst nødvendig oppgjør med fundamentalistisk islamisme. Vi er enig i at vi har store utfordringer i inkluderings- og integreringspolitikken. Det er for eksempel problemer i skoleverket og i arbeidslivet, samtidig som uheldige kulturelle praksiser i noen innvandringsmiljøer blir opprettholdt – og kanskje også forsterket – i møte med den norske majoritetskulturen.

* Likevel kan en aggressiv konfrontasjonspolitikk i forhold til muslimske miljøer gjøre vondt verre. Det finnes også sterke rasistiske strømninger i denne debatten. Tidligere har vi bekjempet rasisme gjennom å isolere ekstreme rasist- og nazistmiljøer, men i dag er situasjonen mye mer alvorlig, fordi fremmedfrykt og muslimfrykt er i ferd med å bre seg i hele samfunnet, langt inn i avisenes debatt- og kronikkspalter. Det betyr at kampen mot rasismen blir annerledes, og overmåte mye vanskeligere enn tidligere. En avgjørende forutsetning for at vi skal lykkes, er at islam-kritikere på venstresida er villige til å delta i det helt nødvendige oppdemmingsarbeidet overfor den åpne og rasistiske høyresida, slik for eksempel både Walid al-Kubaisi og Shabana Rehman har gjort i det siste. Hvis en feministisk, sekulær og venstreorientert kritikk av islamisme og reaksjonære kulturelle praksiser, skulle ende med at slusene åpnes for den åpne og reaksjonære rasismen, har vi åpnet portene til helvetets forgård.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.37
Onsdag 1. april 2020
• Danmarks statsminister Mette Frederiksen holdt mandag en lang og følelsesladet tale til det danske folk. Hun kunne fortelle at de strenge tiltakene regjeringen har iverksatt nå ser ut til å virke. Målet har vært å hindre en overbelastning...
Tirsdag 31. mars 2020
• Da kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter ble lagt fram før helga, var finansminister Jan Tore Sanner (H) og nærings­minister Iselin Nybø (V) flankert av representanter for Virke, LO, NHO og Finans Norge. Tiltakene mot...
Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...
Fredag 27. mars 2020
• Norge mangler smittevernutstyr og legemidler for å bekjempe koronaviruset. VG meldte i går at kommunene trenger 1,8 millioner munnbind og 5,2 millioner hansker. Vårt Land skriver denne uka at situasjonen er en helt annen i Finland. Der...
Torsdag 26. mars 2020
• Finanstilsynet har i et brev bedt Finansdepartementet kreve at banker og forsikringsselskaper stanser utbetaling av utbytte for 2019. Tilsynet viser til uroa i finansmarkedene og de dårlige økonomiske utsiktene i kjølvannet av koronakrisa,...
Onsdag 25. mars 2020
• Norge mangler ikke risikoanalyser, og i de fleste av disse er en pandemisk influensa blant de mest sannsynlige krisescenarioene. I 2019-rapporten «Analyser av krisescenarioer» skisserer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap et...
Tirsdag 24. mars 2020
• «Det er krevende tider. Den største utfordringen er tilgang på arbeidskraft». Det er nok mange norske bedrifter som er misunnelige på denne situasjonsbeskrivelsen fra bondesamvirket Gartnerhallen. Mens noen teller på knappene og sender ut...
Mandag 23. mars 2020
• Stortingets koronakomité, der alle partiene er representert, kom lørdag til enighet om en lov som gjør det mulig å styre landet effektivt i en krisetid. Uventede hendelser som krever umiddelbare tiltak, kan oppstå. Det kan for eksempel...
Lørdag 21. mars 2020
• I 2018 solgte staten seg helt ut av SAS. Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjorde det klart at staten ikke hadde andre interesser i SAS enn å ta ut utbytte om forretningen gikk godt. I dag ligger Isaksen hjemme med...