Fredag 17. februar 2006
Kulturkamp
Dagens leder

* Det er en interessant politisk og religiøs høyreallianse som nå entrer arenaen i integrerings- og innvandringsdebatten. Debatten føres i ytringsfrihetens navn, men aktivistene har åpenbart helt andre ambisjoner. Jyllands-Posten, som er det avisorganet i Danmark som ligger nærmest regjeringen politisk, har for eksempel ikke løftet en finger for å forsvare den danske foreningen Oprør som havnet på EUs terrorliste og som fikk nettsidene sine stengt fordi den støttet frigjøringsbevegelser i den tredje verden. Når Jyllands-Posten trykket Muhammed-tegningene med begrunnelsen at «man må finne seg i hån, spott og latterliggjøring», så betydde «man» her utelukkende muslimer. Jyllands-Postens viste for øvrig selv at ytringsfriheten har sine etiske grenser da avisas kulturredaktør ble sendt på en ufrivillig ferie etter at han hadde sagt seg villig til å trykke anti-jødiske hattegninger.

* For kristenfundamentalistene handler dette i første rekke om en religiøs kulturkamp mot islam og for protestantisk kristendom. Likevel er mange av dem, som Finn Jarle Sæle i den kristne avisa Norge idag, nå villig til å omfavne sine tidligere hovedfiender, de anti-kristne sekularistene i kampen mot islam. Det kristne høyre er samtidig i en tett allianse med de høyrepopulistiske partiene, Dansk Folkeparti i Danmark og Fremskrittspartiet i Norge.

* Det kan se ut som de kristenfundamentalistiske og høyepopulistiske miljøene ser seg tjent med opphetede konfrontasjoner i forholdet mellom innvandrere og etniske nordmenn. Det er på mange måter forståelig. Det er bare høyresida som vil tjene på et skjerpet konfliktnivå i «kulturkampen». Vi slutter oss i stedet til Oddbjørn Leirvik, som i sin nye bok «Islam og kristendom, konflikt eller dialog?», skriver at den samfunnsmessige utfordringen er å engasjere den delen av folks samlede identitet som har med tro og livssyn å gjøre i åpnende og forpliktende dialog – som motmiddel mot det sterke konfliktskapende potensialet som både religioner og ikke-religiøse livssyn har i seg. For det er åpenbart sterke krefter i oss og rundt oss som driver folk fra hverandre, i Guds navn.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.34
Onsdag 1. april 2020
• Danmarks statsminister Mette Frederiksen holdt mandag en lang og følelsesladet tale til det danske folk. Hun kunne fortelle at de strenge tiltakene regjeringen har iverksatt nå ser ut til å virke. Målet har vært å hindre en overbelastning...
Tirsdag 31. mars 2020
• Da kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter ble lagt fram før helga, var finansminister Jan Tore Sanner (H) og nærings­minister Iselin Nybø (V) flankert av representanter for Virke, LO, NHO og Finans Norge. Tiltakene mot...
Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...
Fredag 27. mars 2020
• Norge mangler smittevernutstyr og legemidler for å bekjempe koronaviruset. VG meldte i går at kommunene trenger 1,8 millioner munnbind og 5,2 millioner hansker. Vårt Land skriver denne uka at situasjonen er en helt annen i Finland. Der...
Torsdag 26. mars 2020
• Finanstilsynet har i et brev bedt Finansdepartementet kreve at banker og forsikringsselskaper stanser utbetaling av utbytte for 2019. Tilsynet viser til uroa i finansmarkedene og de dårlige økonomiske utsiktene i kjølvannet av koronakrisa,...
Onsdag 25. mars 2020
• Norge mangler ikke risikoanalyser, og i de fleste av disse er en pandemisk influensa blant de mest sannsynlige krisescenarioene. I 2019-rapporten «Analyser av krisescenarioer» skisserer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap et...
Tirsdag 24. mars 2020
• «Det er krevende tider. Den største utfordringen er tilgang på arbeidskraft». Det er nok mange norske bedrifter som er misunnelige på denne situasjonsbeskrivelsen fra bondesamvirket Gartnerhallen. Mens noen teller på knappene og sender ut...
Mandag 23. mars 2020
• Stortingets koronakomité, der alle partiene er representert, kom lørdag til enighet om en lov som gjør det mulig å styre landet effektivt i en krisetid. Uventede hendelser som krever umiddelbare tiltak, kan oppstå. Det kan for eksempel...
Lørdag 21. mars 2020
• I 2018 solgte staten seg helt ut av SAS. Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjorde det klart at staten ikke hadde andre interesser i SAS enn å ta ut utbytte om forretningen gikk godt. I dag ligger Isaksen hjemme med...