Mandag 21. mars 2005
Familieliv i motvind
Dei har vore gifte i snart eitt og eit halvt år, men veit enno ikkje når dei kan kjenna seg trygge på at dei får lov til å leva i lag i Noreg.

Dei møtte kvarandre for snart tre år sidan, og vart kjærastar, Ann Kristin Arebi Haugen (37) og Muneer Arebi Haugen (39) frå Libya. I november 2003 vart det norsk kyrkjebryllaup, gullringane hadde Ann Kristin kjøpt alt eit år tidlegare. Muneer har blitt ein av familien, ein «andre far» som Benjamin (10) og Alexander (13) set stor pris på. Også svigermor Magnhild Haugen, som er på besøk hos familien på Teisen i Oslo, er glad for å ha fått Muneer inn i familien.

- Eg ser at han er god for oss, seier ho.

Får ikkje tena pengar

Men det ser tydelegvis ikkje norske utlendingsstyremakter. Utlendingsdirektoratet (UDI) har enno ikkje svart på søknaden om familiegjenforeining, og det kastar skuggar over familielivet. Sjølv om norske styremakter har godtatt ekteskapet mellom dei to, har Muneer framleis ikkje fått opphaldsløyve, og dermed kan han ikkje komma i arbeid og vera med på å forsørgja familien.

- Det er hardt å vera nøydd til å sitja her medan Ann Kristin betaler for meg. Tenk så fint det kunne vore om eg hadde kunna gå på jobb, seier han. Han har tidlegare vore aktiv syklist på libyske landslaget, og har fått tilbod om jobb som treningsinstruktør.

Dei hadde venta svar på søknaden om familiegjenforeining for lenge sia. Men no har det snart gått eitt og eit halvt år med venting.

- Hadde ikkje Muneer vore så heimekjær som han er, hadde det aldri gått så bra med oss i denne tida, seier Ann Kristin. Ho legg ikkje skjul på at ventinga har tatt på.

Tiåringen Benjamin er den som har sett ein fordel i at Muneer ikkje har kunna gå på jobb - han går heller heim til Muneer enn på SFO etter skoletid.

Feil identitet

Muneer gjorde ein tabbe da han kom til Noreg som asylsøkjar.

- Eg var redd, og følgde eit dårleg råd, eg oppgav ikkje rett namn, forklarer han. Han har seinare gjort det han kan for å rydda opp i dette før han gifta seg, men det har ikkje vore nok for norske utlendingsstyremakter. Utlendingsstyremaktene har ikkje funne grunn til å oppheva vedtaket om utvising for fem år, som vart gjort fordi han oppgav feil identitet. Heller ikkje det at han har gifta seg med ei norsk kvinne blir tatt omsyn til. Tvertom, det at ekteskapet vart inngått like før ein utreisefrist gjekk ut, blir brukt til å skapa mistanke om at det kan dreia seg om eit proformaekteskap.

Familiepolitikk?

Politiet kom på besøk i desember for å kontrollera at det er eit ekte ekteskap. Men enno har det ikkje komme noko positivt vedtak.

- Vi har fått høyra at det ville vera «lurt» å få barn, for å styrkja Muneer si tilknyting til landet. Eg synest ikkje ein slik situasjon er eit godt utgangspunkt for å få barn, eg har to søner, vi har eit godt familieliv. Dette er første gongen eg har gifta meg, og eg vil halda fast på både retten til sjølv å bestemma kven eg vil vera gift med, og om eg eventuelt vil ha fleire barn, seier Ann-Kristin Arebi Haugen til Klassekampen.

Ho er sjokkert over korleis utlendingsstyremaktene har handtert denne saka.

- Eg trudde eg budde i verdas beste land, men har opplevt noko anna. No opplever eg at vi blir behandla som annanrangs borgarar. Og korleis rimar dette med statsminister Bondevik si store satsing på familien? Er det regjeringa som skal avgjera kva for familiar som passar inn i samfunnet, spør ho.

Dei møtte kvarandre for snart tre år sidan, og vart kjærastar, Ann Kristin Arebi Haugen (37) og Muneer Arebi Haugen (39) frå Libya. I november 2003 vart det norsk kyrkjebryllaup, gullringane hadde Ann Kristin kjøpt alt eit år tidlegare. Muneer har blitt ein av familien, ein «andre far» som Benjamin (10) og Alexander (13) set stor pris på. Også svigermor Magnhild Haugen, som er på besøk hos familien på Teisen i Oslo, er glad for å ha fått Muneer inn i familien.

- Eg ser at han er god for oss, seier ho.

Får ikkje tena pengar
Men det ser tydelegvis ikkje norske utlendingsstyremakter. Utlendingsdirektoratet (UDI) har enno ikkje svart på søknaden om familiegjenforeining, og det kastar skuggar over familielivet. Sjølv om norske styremakter har godtatt ekteskapet mellom dei to, har Muneer framleis ikkje fått opphaldsløyve, og dermed kan han ikkje komma i arbeid og vera med på å forsørgja familien.

- Det er hardt å vera nøydd til å sitja her medan Ann Kristin betaler for meg. Tenk så fint det kunne vore om eg hadde kunna gå på jobb, seier han. Han har tidlegare vore aktiv syklist på libyske landslaget, og har fått tilbod om jobb som treningsinstruktør.

Dei hadde venta svar på søknaden om familiegjenforeining for lenge sia. Men no har det snart gått eitt og eit halvt år med venting.

- Hadde ikkje Muneer vore så heimekjær som han er, hadde det aldri gått så bra med oss i denne tida, seier Ann Kristin. Ho legg ikkje skjul på at ventinga har tatt på.

Tiåringen Benjamin er den som har sett ein fordel i at Muneer ikkje har kunna gå på jobb - han går heller heim til Muneer enn på SFO etter skoletid.

Feil identitet
Muneer gjorde ein tabbe da han kom til Noreg som asylsøkjar.

- Eg var redd, og følgde eit dårleg råd, eg oppgav ikkje rett namn, forklarer han. Han har seinare gjort det han kan for å rydda opp i dette før han gifta seg, men det har ikkje vore nok for norske utlendingsstyremakter. Utlendingsstyremaktene har ikkje funne grunn til å oppheva vedtaket om utvising for fem år, som vart gjort fordi han oppgav feil identitet. Heller ikkje det at han har gifta seg med ei norsk kvinne blir tatt omsyn til. Tvertom, det at ekteskapet vart inngått like før ein utreisefrist gjekk ut, blir brukt til å skapa mistanke om at det kan dreia seg om eit proformaekteskap.

Familiepolitikk?
Politiet kom på besøk i desember for å kontrollera at det er eit ekte ekteskap. Men enno har det ikkje komme noko positivt vedtak.

- Vi har fått høyra at det ville vera «lurt» å få barn, for å styrkja Muneer si tilknyting til landet. Eg synest ikkje ein slik situasjon er eit godt utgangspunkt for å få barn, eg har to søner, vi har eit godt familieliv. Dette er første gongen eg har gifta meg, og eg vil halda fast på både retten til sjølv å bestemma kven eg vil vera gift med, og om eg eventuelt vil ha fleire barn, seier Ann-Kristin Arebi Haugen til Klassekampen.

Ho er sjokkert over korleis utlendingsstyremaktene har handtert denne saka.

- Eg trudde eg budde i verdas beste land, men har opplevt noko anna. No opplever eg at vi blir behandla som annanrangs borgarar. Og korleis rimar dette med statsminister Bondevik si store satsing på familien? Er det regjeringa som skal avgjera kva for familiar som passar inn i samfunnet, spør ho.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.23
Lørdag 21. september 2019
FORNØYD: Årets valg har vært en gamechanger for kampen mot profitt i velferd, sier Fagforbundets Mette Nord. Nå vil hun at staten skal brukes mer aktivt for et grønt skifte.
Fredag 20. september 2019
UTÅLMODIG: USAs ambassadør har møtt representanter fra utenrikskomiteen med klar beskjed: Norge må bruke mer penger på Forsvaret, eller risikere å stå alene.
Torsdag 19. september 2019
EKSTREMT: I kjølvannet av terrorangrepet mot moskeen i Bærum gikk antall tips til politiet om netthat og høyre­radikaliserte personer rett til værs.
Onsdag 18. september 2019
VIL SNAKKE: Flere LO-forbund har kontant avvist å inkludere MDG i en rødgrønn koalisjon i 2021. Nå inviterer MDG fagbevegelsen til samtaler.
Tirsdag 17. september 2019
KRAV: LO har krevd at Foodora gir fast ansettelse til et bud som ble innleid fra selskapet Easy Freelance under streiken.
Mandag 16. september 2019
ADVARSEL: Stasjonssjefen på Kongsberg advarte mot konsekvensene av politireformen. – Jeg forstår innbyggernes følelse av at de har tapt noe, sier Håvard Revå.
Lørdag 14. september 2019
LØFTEBRUDD: Politireformen ga løfter som ikke ble holdt. I Numedal kryper utryggheten inn i husene til folk. Frykten er at det som er blitt ødelagt, ikke lar seg reparere.
Fredag 13. september 2019
SKILLE: Private barnehager kan selv velge ut hvilke barn de vil tildele plass. Noen stiller som krav at foreldrene må kjøpe aksjer for å få barnehageplass.
Torsdag 12. september 2019
VINNAR: Etter ein knusande val­siger i Nordkapp vil SV og Senterpartiet ta frå Rica-gruppen kontrollen over Nord­kapplatået.
Onsdag 11. september 2019
NØTT: Mens LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er avvisende til et mulig nasjonalt MDG-samarbeid, vil ikke Mette Nord i Fagforbundet utelukke en slik allianse.