Facebook
Twitter
Digg
Skriv ut
Dagens leder

* Tallene for innbetalt engangsavgift på bil til Toll- og avgiftsdirektoratet per oktober i år er god lesning for de miljøinteresserte, om enn det vekker bekymring hos finanspolitikerne: Dagens Næringsliv forteller at det de første ti månedene i år er kommet inn 3,8 milliarder kroner mindre i engangsavgift enn samme periode i fjor, og selv om noe kommer av lavere bilsalg skyldes det også at nybilene slipper ut mindre CO2 enn tidligere. Engangsavgiften er satt sammen av faktorene vekt, motoreffekt og CO2-utslipp, og med lavere utslipp går inntektene per bil ned. Dermed går staten glipp av store inntekter - og fallet i år kan utgjøre bortimot 20 prosent. Det bekymrer lederen av finanskomiteen, Torgeir Micaelsen (Ap), så mye at han signaliserer økte avgifter på de tyngste, kraftigste og mest miljøødeleggende bilene, slik at en opprettholder statens inntekter fra engangsavgiften totalt.


* Det norske bilavgiftsregimet har vist seg å fungere ganske godt med tanke på miljøet: Gjennomsnittsutslippene fra norske nybiler har gått ned, og fortsetter å gå ned, fordi en gradvis har vridd avgiftene over til de mest forurensende bilene. Over tid vil man imidlertid stå overfor et fiskalt problem dersom man stadig øker avgiftene på miljøverstingene for å finansiere bortfallet av inntekter på mindre forurensende biler. I det tilfelle at bilkjøperne gjør som man ønsker, og velger lavutslippsbiler, vil de samlede inntektene fra engangsavgiften nødvendigvis (og heldigvis) gå ned over tid. Hvis en dessuten iverksetter andre miljøtiltak, som satsning på kollektivtrafikk, vil denne effekten bli forsterket. Det må man leve med, og heller søke andre finansieringskilder for velferden.


* Imidlertid har en mye å gå på når det gjelder å avgiftsbelegge miljøskadelig bilkjøring. Ikke minst etter at regjeringen fjernet avgiftsfritaket på biodiesel er det behov for å øke prisen på fossilt drivstoff. Det beste regjeringen kunne gjøre for miljøet, og for å rette opp høstens flause, ville være å øke avgiften på ordinær diesel og på bensin. Det vil kunne gjøre høyinnblandet biodiesel, bioetanol og elektrisitet til mer lønnsomme drivstoffkilder enn i dag. Det vil også demme opp for det provenytapet en nå er vitne til.


Torsdag 21. august 2014
• Det blir ikke slutt på lærerstreiken før kommunenes organisasjon KS går tilbake på viktige punkter i sine krav til lærerorganisasjonene. Det er nå først og fremst opp til KS å gjenopprette tilliten til at den er en...
Onsdag 20. august 2014
• Denne uka kom den gledelige nyheten om at Dagsavisens eierselskap Mentor Medier kjøper Rogalands Avis (RA) i Stavanger. Hvis kjøpet blir godtatt, er planen at RA igjen skal komme ut seks dager i uka, mot tre i dag, etter...
Tirsdag 19. august 2014
SNEVERT: Under konflikten i Ukraina har meningsspekteret blitt redusert til størrelsen av en snikskytters geværsikte, skriver Gabor Steingart.
Tirsdag 19. august 2014
• Debatten om formuesskatten som har gått i Dagens Næringsliv de siste ukene har vært en kostelig forestilling. Et nærmest samlet fagmiljø ved Norges Handelshøyskole har på faglig grunnlag påvist at argumentene mot skatten...
Mandag 18. august 2014
ENFOLD: Medienes stadig mer ensrettede informasjonsstrøm gjør oss til sløve, mette og ukritiske konsumenter.
Mandag 18. august 2014
• Det har etter hvert gått opp for de fleste at de vestlige militære angrepene på Irak og Libya var fullstendig forfeilet, ikke minst når vi nå ser resultatene. Libya har vært lammet av sekterisk vold og rivaliserende bandekriger i...
Lørdag 16. august 2014
• I Norge opplever vi en renessanse for lokale og norske mat- og kulturtradisjoner. Folk er opptatt av norske råvarer og norsk mat og interessen for norsk byggeskikk og håndverk er for oppadgående. Det samme gjelder norske...
Fredag 15. august 2014
• Konflikten om Ukraina har også blitt et oppmarsjområde for en propagandakrig mellom Vesten og Russland, der etterrettelig informasjon er mangelvare. Informasjon tolkes og omtolkes slik at den passer med de stridenes...
Torsdag 14. august 2014
• Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre fortalte til VG lørdag at han reagerte negativt, også følelsesmessig, på at tidligere kolleger går ut og markedsfører at de har jobbet ved Statsministerens kontor eller andre...
Onsdag 13. august 2014
• Det er noe søvngjengeraktiv over norsk utenrikspolitikk når signalet kommer fra Washington og Brussel. Da er hovedregelen at Norge følger etter, ganske uavhengig av om politikken bidrar til å oppfylle de målene som...
­

TV-guiden er levert av TimeFor.TV

TV-guide

­
­