Onsdag 27. mars 2002
- Uklar ikkevoldslinje i Oslo AKP
- Deler av Oslo AKP har ikke tatt oppgjør med voldsromantikken, sier Boye Ullmann. Han har vært medlem av AKP i en årrekke, men har nå gått ut av partiet. Enkelte AKPeres holdning til opptøyene i Gøteborg var utløsende årsak.- Deler av Oslo AKP har ikke tatt oppgjør med voldsromantikken, sier Boye Ullmann. Han har vært medlem av AKP i en årrekke, men har nå gått ut av partiet. Enkelte AKPeres holdning til opptøyene i Gøteborg var utløsende årsak.

Diskusjonene går høyt i AKP- og RV-miljøet i Oslo om holdningen til ikkevold i de planlagte demonstrasjonene i forbindelse med Verdensbankens møte i Oslo i juni. Et flertall på et nettverksmøte i forrige uke vedtok at alle som deltar forplikter seg til ikkevold i de tre dagene møtet varer. Flertallet i Nettverket Oslo 2002 ønsker klare forpliktelser til ikkevold, spesielt med bakgrunn i erfaringene fra demonstrasjonene i Praha og Gøteborg. Begge steder endte det med voldelige konfrontasjoner med politiet som fikk stor medieoppmerksomhet. Til tross for det klare ikkevoldsvedtaket er det flere politiske miljøer som ikke ønsker denne typen forpliktelser. Internasjonale Sosialister, som har nære bånd til det britiske partiet Socialist Worker's Party, er for eksempel kjent for å ikke vike unna konfrontasjoner med politiet. Også i miljøet rundt organisasjonen Antifascistisk Aksjon, AFA, er det tilsvarende holdninger. "Uklar linje" Det som likevel vakte oppsikt på nettverksmøtet, var at noen medlemmer av Oslo AKP stemte mot det forpliktende vedtaket. AKP har tradisjonelt hatt en svært aktiv linje for å forhindre voldelige konfrontasjoner med politiet. Partiet har blant annet selv organisert ordensvern for å slå ned på tendenser til overdreven aktivisme i forhold til politiet. Disse motsetningene i AKP kom også til syne under og etter opptøyene i Gøteborg, da noen AKPere mente det var mulig å stoppe EU-toppmøtet. Boye Ullmann, mangeårig aktivist og AKP-medlem, er blant dem som har reagert på den uklare holdningen til ikkevold i deler av Oslo-partiet. - De har ikke en klar ikkevoldslinje. Dette miljøet mener at de som kaster stein og knuser ruter er en del av fronten. I det store og det hele vil de anerkjenne folks rett til å kaste stein og forsvare seg mot politiet, sier Boye Ullmann. Han mener disse partimedlemmene rett og slett har en uklar linje i forhold til vold og hvordan det oppfattes i opinionen. Ullmann understreker at kritikken ikke retter seg mot AKP-ledelsen. Gikk ut av AKP - Det som forundrer meg er at ikke hele partiet har en klar holdning i disse spørsmålene, sier Boye Ullmann. Han forteller at dette var bakgrunnen for at han gikk ut av AKP i fjor, etter å ha vært medlem i mange tiår. - Diskusjonene etter Gøteborg-opptøyene var en utløsende faktor. Her kom de samme motsetningene til syne, sier Ullmann. Han frykter at den globaliseringskritiske bevegelsen blir fragmentert og drukner i voldsbruk. - Dette er et veldig viktig spørsmål for den globaliseringskritiske bevegelsen og Attac. Velger du feil, kan det gjøre enormt stor skade, det er Gøteborg et eksempel på. Bevegelsen kan bli ødelagt av voldsromantikk, sier Boye Ullmann. - Mener du AKP-ledelsen gjør for lite i forhold til disse miljøene. - Ledelsen i AKP er krystallklar, men den hevder at det er en prosess og at det må diskuteres internt. Men disse folkene har jo tillitsverv i partiet! De er ikke fjortiser lenger, mange av dem nærmer seg 30 år, slår Ullmann fast. Han henviser til at han på 1970-tallet var med på å kaste ut folk som støttet flykaprere fra solidaritetsbevegelsen for Palestina. - Selv om vi var ganske kantete og på kanten til å være ganske gale, var det noen grenseoppganger vi gjorde. Det var køller og bikkjer den gangen også! Og bikkjene beit, og politiet slo, men folk satt lenket sammen og slo ikke tilbake, sier Boye Ullmann.Spøkelser Arnljot Ask fra ledelsen i AKP var blant deltakerne på nettverksmøtet. Han stemte for ikkevoldsvedtaket. - Er disse uenighetene et problem for partiet? - Det blir jo et problem fordi det kan oppstå tvil om hva AKP står for. Det AKP står for som parti er fremdeles det gamle standpunktet som vi alltid har hatt, presiserer Ask. Stig Berntsen fra Oslo AKP var en av dem som stemte mot vedtaket. - Vi er nok uenige om formen på vedtaket, sier Stig Berntsen. - Spørsmålet her er hva man kan pålegge andre organisasjoner, og at man her tar avstand fra et spøkelse som ikke finnes, sier han.

Diskusjonene går høyt i AKP- og RV-miljøet i Oslo om holdningen til ikkevold i de planlagte demonstrasjonene i forbindelse med Verdensbankens møte i Oslo i juni. Et flertall på et nettverksmøte i forrige uke vedtok at alle som deltar forplikter seg til ikkevold i de tre dagene møtet varer. Flertallet i Nettverket Oslo 2002 ønsker klare forpliktelser til ikkevold, spesielt med bakgrunn i erfaringene fra demonstrasjonene i Praha og Gøteborg. Begge steder endte det med voldelige konfrontasjoner med politiet som fikk stor medieoppmerksomhet. Til tross for det klare ikkevoldsvedtaket er det flere politiske miljøer som ikke ønsker denne typen forpliktelser. Internasjonale Sosialister, som har nære bånd til det britiske partiet Socialist Worker's Party, er for eksempel kjent for å ikke vike unna konfrontasjoner med politiet. Også i miljøet rundt organisasjonen Antifascistisk Aksjon, AFA, er det tilsvarende holdninger.
"Uklar linje" Det som likevel vakte oppsikt på nettverksmøtet, var at noen medlemmer av Oslo AKP stemte mot det forpliktende vedtaket. AKP har tradisjonelt hatt en svært aktiv linje for å forhindre voldelige konfrontasjoner med politiet. Partiet har blant annet selv organisert ordensvern for å slå ned på tendenser til overdreven aktivisme i forhold til politiet. Disse motsetningene i AKP kom også til syne under og etter opptøyene i Gøteborg, da noen AKPere mente det var mulig å stoppe EU-toppmøtet. Boye Ullmann, mangeårig aktivist og AKP-medlem, er blant dem som har reagert på den uklare holdningen til ikkevold i deler av Oslo-partiet.
- De har ikke en klar ikkevoldslinje. Dette miljøet mener at de som kaster stein og knuser ruter er en del av fronten. I det store og det hele vil de anerkjenne folks rett til å kaste stein og forsvare seg mot politiet, sier Boye Ullmann. Han mener disse partimedlemmene rett og slett har en uklar linje i forhold til vold og hvordan det oppfattes i opinionen. Ullmann understreker at kritikken ikke retter seg mot AKP-ledelsen.
Gikk ut av AKP - Det som forundrer meg er at ikke hele partiet har en klar holdning i disse spørsmålene, sier Boye Ullmann. Han forteller at dette var bakgrunnen for at han gikk ut av AKP i fjor, etter å ha vært medlem i mange tiår. - Diskusjonene etter Gøteborg-opptøyene var en utløsende faktor. Her kom de samme motsetningene til syne, sier Ullmann. Han frykter at den globaliseringskritiske bevegelsen blir fragmentert og drukner i voldsbruk. - Dette er et veldig viktig spørsmål for den globaliseringskritiske bevegelsen og Attac. Velger du feil, kan det gjøre enormt stor skade, det er Gøteborg et eksempel på. Bevegelsen kan bli ødelagt av voldsromantikk, sier Boye Ullmann.
- Mener du AKP-ledelsen gjør for lite i forhold til disse miljøene. - Ledelsen i AKP er krystallklar, men den hevder at det er en prosess og at det må diskuteres internt. Men disse folkene har jo tillitsverv i partiet! De er ikke fjortiser lenger, mange av dem nærmer seg 30 år, slår Ullmann fast. Han henviser til at han på 1970-tallet var med på å kaste ut folk som støttet flykaprere fra solidaritetsbevegelsen for Palestina.
- Selv om vi var ganske kantete og på kanten til å være ganske gale, var det noen grenseoppganger vi gjorde. Det var køller og bikkjer den gangen også! Og bikkjene beit, og politiet slo, men folk satt lenket sammen og slo ikke tilbake, sier Boye Ullmann.Spøkelser Arnljot Ask fra ledelsen i AKP var blant deltakerne på nettverksmøtet. Han stemte for ikkevoldsvedtaket.
- Er disse uenighetene et problem for partiet? - Det blir jo et problem fordi det kan oppstå tvil om hva AKP står for. Det AKP står for som parti er fremdeles det gamle standpunktet som vi alltid har hatt, presiserer Ask. Stig Berntsen fra Oslo AKP var en av dem som stemte mot vedtaket. - Vi er nok uenige om formen på vedtaket, sier Stig Berntsen. - Spørsmålet her er hva man kan pålegge andre organisasjoner, og at man her tar avstand fra et spøkelse som ikke finnes, sier han.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.32
Torsdag 18. oktober 2018
ADVARER: Trusselen om et «uskikkelig» Frp i opposisjon kan ikke bety at Frp skal sitte i regjering til evig tid, sier Knut Arild Hareide. Samtidig advarer han Erna Solberg mot å legge seg opp i KrFs veivalg.
Onsdag 17. oktober 2018
VINN-VINN: Uansett hva KrF velger, vil Frp vinne på det, mener flere i Frp. – Vi er relativt gode på å være i opposisjon, sier Per-Willy Amundsen.
Tirsdag 16. oktober 2018
UT: 260 par har blitt nektet opphold i Norge siden 2017 på grunn av regler mot tvangsekteskap. Også frivillige ekteskap rammes, innrømmer Utlendingsnemnda.
Mandag 15. oktober 2018
OPP: Fra 2016 til 2017 gikk lederlønna i 40 statseide selskaper opp med 6,5 prosent i snitt. Nå tjener lederne i snitt 2,7 millioner kroner i året.
Lørdag 13. oktober 2018
MENNESKEFISKAR: Leiarar for misjonsorganisasjonane Normisjon og Troens Bevis trur KrF vil få mest gjennomslag i eit samarbeid med Ap og Sp.
Fredag 12. oktober 2018
PÅ RANDEN: KrFs veivalg splitter KrF Kvinner. Oddbjørg Minos, som trolig overtar som kvinneleder før partiets skjebnemøte, vil ikke si hvor hun står.
Torsdag 11. oktober 2018
NIX: Kjersti Toppe mener helseminister Bent Høie (H) utviser «forakt for Stortinget» når han trosser et klart flertalls­vedtak fra Stortinget.
Onsdag 10. oktober 2018
BEKYMRET: Vi kommer neppe til å klare å begrense oppvarmingen nok til å unngå alvorlige følger av klimaendringene, mener ledende norske klimaforskere. De ber om radikal politikk.
Tirsdag 9. oktober 2018
SNAUT: Skal vi unngå en klimakatastrofe, må vi halvere verdens utslipp innen 2030, fastslår FNs klimapanel i ny rapport. Norge nøyer seg med et klimakutt på 11,5 prosent.
Mandag 8. oktober 2018
DYRT: Nye skatter og avgifter koster familier titusener, viser Senterpartiets regnestykke. I dag legger regjeringen fram nye skattekutt til de rikeste.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk