Totalt antall treff: 5
Krever biblioteket-abonnement
Fredag 11. mai 2018
KronikkI 2011 gikk Bjørn Erikstein inn i jobben som administrerende direktør i Oslo universitetssykehus (OUS) med en visjon om å samle alle regionsykehusfunksjoner på ett sted. Den...
Krever biblioteket-abonnement
Fredag 13. april 2018
SYKEHUSUTBYGGINGI en kronikk 11. april bruker sykehusledelsen ved Oslo universitetssykehus en tvilsom, men velbrukt teknikk, å tillegge meg en mening jeg ikke har, nemlig at: « ......
Krever biblioteket-abonnement
Onsdag 11. april 2018
KRONIKKDet er bred enighet om satsing på lokalsykehus på Aker. Men Kjersti Toppe og Bjørg Sandkjær i Senterpartiet skriver i et innlegg i Klassekampen 19. mars at vi også må bygge ...
Krever biblioteket-abonnement
Fredag 23. mars 2018
SYKEHUSUTBYGGINGViser til Kjersti Toppe og Bjørg Sandkjærs innlegg «Nei til å legge ned Ullevål sykehus» i Klassekampen 19. mars 2018. De slår fast at planene ikke har hatt innbygg...
Krever biblioteket-abonnement
Fredag 24. juni 2016
SykehusstridLedelsen ved Oslo universitetssykehus (OUS) vil legge ned Ullevål og bygge nytt Aker sykehus samt ett samlet regionsykehus med noe lokalfunksjon på Gaustad og kreftbeha...
Viser side 1 av 1