Totalt antall treff: 44
Krever biblioteket-abonnement
Torsdag 20. september 2018

I land som Indonesia og Tyrkia forkastes etablert vitenskap. Men også i Norge er vitenskapen under angrep.

Krever biblioteket-abonnement
Fredag 7. desember 2018
av­koloniseringI Klassekampen 24. november skriver Tore Linné Eriksen en artikkel om den asiatiske og afrikanske kolonibefolkningens opplevelse av 1. verdenskrig. Innlegget er inte...
Krever biblioteket-abonnement
Lørdag 8. desember 2018
avkolonisering24. november ga jeg i Klassekampen et helt annet bilde av den første verdenskrigen enn det som har preget massemediene i det siste. Verken i redaksjonelt stoff eller ...
Krever biblioteket-abonnement
Tirsdag 7. august 2018
AKADEMIADebatten i Klassekampen i sommer om avkolonisering av pensumlitteraturen på universitetene er viktig, ikke minst med tanke på de bachelor- og masterkursene som fokuserer på...
Krever biblioteket-abonnement
Torsdag 9. august 2018
KRONIKKAvkolonisering av akademia blir karikert og avfeiet basert på misforståelser og forutinntatte meninger. Dette er skadelig for en konstruktiv diskusjon. Utgangspunktet er en ...
Krever biblioteket-abonnement
Lørdag 11. august 2018
AVKOLONISERING AV AKADEMIADebatten om avkolonisering av akademia ruller videre, og Bjørn Vassnes gir sin vurdering gjennom Viten-spalten den 9. august. Jeg er både enig og uenig me...
Krever biblioteket-abonnement
Fredag 3. august 2018
KRONIKKI sommer har vi kunnet lese om kampanjen for å «avkolonisere akademia», et opprop for å bedre representasjonen av ikke-vestlige bidragsytere på pensum ved norske utdanningsi...
Krever biblioteket-abonnement
Torsdag 2. august 2018
AKADEMIAI de senere år har det pågått en internasjonal debatt om behovet for «avkolonisering» av akademia i vestlige land, med blant annet krav om flere ikke-vestlige forfattere. I...
Tirsdag 31. juli 2018

Vitenskapsfilosof Gunnar Skirbekk etterlyser realisme i debatten om avkolonisering i akademia. – Ex.phil. er allerede skåret til beinet, sier han.

Mandag 30. juli 2018

Å gjøre norske utdanningsinstitusjoner mer mangfoldige handler ikke bare om pensum. Også hvem som blir ansatt og hvordan man forsker, er av betydning, mener postdoktor.

Lørdag 28. juli 2018

Filosofiprofessor får motbør etter å ha avfeid initiativ til å få flere ikke-vestlige tenkere inn på pensumlistene. – Arrogant holdning til legitime krav, sier Prio-forsker Ida R. Birkvad.

Torsdag 26. juli 2018

Filosofiprofessor Jens Saugstad mener kravet om å få flere ikke-vestlige tenkere inn på pensum vitner om en mistillit til akademikeres evne til selvrefleksjon.

Lørdag 21. juli 2018

Pensumlister ved norske universiteter har stadig en overvekt av tekster skrevet av vestlige forskere. Studenter og akademikere tar nå til orde for å «avkolonisere» landets utdanningsinstitusjoner.

Krever biblioteket-abonnement
Mandag 19. mars 2018

Å begrense fler­tallet og minne om at folket kan ta feil, er vanskelig, men helt nødvendig for at et demokrati skal fungere, hevder den kanadiske filosofen Michael Ignatieff.

Lørdag 17. februar 2018

Lange linjer: Jürgen Kocka utfordrer dem som gjerne ser på ­kapitalisme som en naturtilstand.

Viser side 1 av 3