Klassekampen.no
Dokument/Livet
Lørdag 8. desember 2018
HJEMMESKOLE: De fire barna til familien Humaidan går ikke på skolen. De blir undervist hjemme, så de selv får bestemme hva de vil lære og når de vil lære det.
Fredag 7. desember 2018
Jens-Petter Sødahl Jamt har rykket ut til overdoser og ulykker på e­lsykkel og i ambulanse. Mustangen i garasjen er r­edningen for å koble av.
Fredag 9. november 2018
Nora Sveaass har viet hele yrkeslivet sitt til å kjempe for m­enneskerettigheter. Kampen fortsetter når hun snart blir pensjonist. Men kanskje blir det også tid til en g­rønnsakshage.
Portrett

Lørdag 8. desember 2018:

En ekspansiv småbruker vil spavende landbrukspolitikken.