Klassekampen.no
 
Biblioteket
Torsdag 6. desember 2018

Marte Michelet og Tore Gjelsviks oppvekst

Andre verdskrig

I boka «Hva visste hjemmefronten»? skriv Marte Michelet at ein nøkkelperson i det sivile motstandsarbeidet, Tore Gjelsvik (1916–2006), «vokste opp i en familie som var dypt involvert...

Les mer >>

Biblioteket
Tirsdag 17. juli 2018

Den store ulvemyten

KRONIKK

«Ulven er redd for mennesker. … I vår kultur har folketro, eventyr og sagn bygget opp under et feilaktig bilde av ulven som farlig dyr for mennesket, men dette er...

Les mer >>

 
Biblioteket
Mandag 9. juli 2018

Innvandringspolitikk

Det blir ofte hevda at dersom tilgangen på arbeidskraft blir større enn etterspørselen, vil bedriftseigarar bruke dei arbeidssøkjande for å svekkje fagrørsla, presse ned lønningar og fjerne velferdsordningar. Difor må ...

Les mer >>

Biblioteket
Mandag 26. mars 2018

Heim til Finnmark

Det var som ein magnet drog. Karane snakka berre om graset heime, om laksen utfor landet og om nota og garna dei hadde steina ned i hamneurda hausten før, skriv Eilif A. Olsen i Altaboka 1996.

28. oktober 1944...

Les mer >>

 
Biblioteket
Mandag 12. februar 2018

Gjennombrot?

Overskrifta er inspirert av Terje Tvedts «Det internasjonale gjennombrudd». Begrepet og boktittelen hans «søker å få frem hvor fort endringene fant sted, og hvor gjennomgripende de var». Tvedt knyter dette til dei...

Les mer >>

Biblioteket
Mandag 6. november 2017

Smådriftsfordelar

500 år attende i tid var Kina verdas mest teknisk utvikla land. Når det i desse jubileumstider står i aviser at Martin Luther var den første som tok i bruk trykkjekunsten, fortel det at skribentane har eit snevert,...

Les mer >>

 
Biblioteket
Mandag 15. mai 2017

To naturar?

Samfunn av vårt slag deler naturen i to. Namn og inndeling skiftar noko, utbyggingsområde og verneområde, natur- og kulturlandskap, rovdyr- og beitelandskap, økologisk og konvensjonelt landbruk.

Metoden gjer...

Les mer >>

Biblioteket
Lørdag 13. mai 2017

Om DNA i mellomkrigstida

Arbeider­-partiet

Historikar Jorunn Bjørgum (Klassekampen 29.4 og 8.5) og eg (4.5) har diskutert endringa i DNA i mellomkrigstida, frå eit parti med hovudvekt på revolusjon og til eit parti med...

Les mer >>

 
Biblioteket
Torsdag 4. mai 2017

Arbeiderpartiet og fascismen

Arbeider­partiet

Kvifor mislykkast Quisling i 1933, spør historikar Jorunn Bjørgum i 1. mai-nummeret av Klassekampen. Hennar svar, i ein artikkel med mykje innsikt, er DNAs og særleg Martin Tranmæls...

Les mer >>

Biblioteket
Mandag 6. februar 2017

Ei ny tid i emning

To tiår skil seg ut i norsk 1900-tal, tredvetalet og syttitalet. I desse periodane hadde småkårsfolk innverknad. Ikkje åleine, men slik at dei anten kunne velje politikarar på si side eller presse valde politikarar...

Les mer >>

 
Biblioteket
Lørdag 7. januar 2017

Rovdyr og snever miljøtenking

ulvedebatten

Sikrar me det biologiske mangfaldet best med at rovdyr eller beitedyr skal spele hovudrolla i utmarka? Eg vil argumentere for at mat frå dyr som beiter, er mest miljøvennleg og...

Les mer >>

Biblioteket
Mandag 19. desember 2016

Medmenneske

Me les i media at innvandringsfiendtlege utspel frå Listhaug og Frps kamp mot dyrare bensin gir partiet oppslutnad. Bak mediekommentarane og politikarhaldningane ligg ei oppfatning av veljarane. Me, folk flest,...

Les mer >>

 
Biblioteket
Mandag 14. november 2016

Tal og pelsdyrhald

Pelsdyr

I Klassekampen 11. november innvender Guri Wormdahl i Norges Pelsdyralslag mot ein Fokus-artikkel eg hadde i avisa 7. november.

Det var tøvete å jamføre mink og rev med dyr som...

Les mer >>

Biblioteket
Mandag 7. november 2016

Styrt avvikling

Pelsdyrhald handlar om dyr som ikkje finn seg til rette saman med oss menneske, og det handlar om at mennesket sin arbeidsinnsats blir kasta bort.

Berre eit tosifra tal dyr har late seg omdanne til husdyr. Dei...

Les mer >>

 
Biblioteket
Tirsdag 4. oktober 2016

Nordiske smådriftsfordelar

Husmannsson Johan Petter Johansson byrja arbeidslivet som gjetar, maskinpassar på torvfabrikk og anleggsarbeidar. I 1886 starta han smedverkstad i Enköping i Uppsala med 14 arbeidarar. Den tid var ikkje røyrer og...

Les mer >>

 
Viser 1-15 artikler av 54

Velg år: