Klassekampen.no
 
Biblioteket
Fredag 27. april 2018

Ap, Lund og ‘Norge’

Arbeider­partiet

I kronikken «Blikket rettet mot framtida» i Klassekampen 25. april skriver Kjetil Lund, Ap, byråd for næring og eierskap i Oslo, at «Norge vil ha svært konkurransedyktige...

Les mer >>

Biblioteket
Onsdag 18. april 2018

Et illusjonsnummer

«Skremmende linjeskifte fra Arbeiderpartiet», kan en tydelig rystet Henrik Asheim fra Høyre informere oss om på NRK 9. april. Aps partisekretær Kjersti Stenseng hadde nettopp annonsert at Ap for ettertiden vil legge...

Les mer >>

 
Biblioteket
Mandag 27. november 2017

Liberalt sjølbedrag

Fornyelsen av sosialdemokratiet under Jonas Gahr Støre går vanskelige tider i møte. Et liberalt hegemoni råder grunnen i politisk tenkning og offentlig ordskifte.

Liberalismen forteller oss at alle er født frie....

Les mer >>

Biblioteket
Mandag 28. august 2017

Valgets kval

I 1980 sa Ottar Brox at sosialistisk politikk i Norge er å bevare det beste i samfunnet, slik det vokste fram etter krigen, i det vi i dag kaller «den norske modellen», med knapphet på arbeidskraft, full sysselsetting, ...

Les mer >>

 
Biblioteket
Mandag 17. juli 2017

Grønn privatbilisme

Klimapolitikk har stor moralsk appell. Politisk avmakt overfor klimatrusselen øker den moralske verdien av riktig miljøretorikk. Særlig har retorikken omkring elbilen appell til forbedring av den enkelte bilistens...

Les mer >>

Biblioteket
Tirsdag 13. juni 2017

Syria versus Krim

folkerett

Det pågår en debatt i Klassekampen om folkeretten og folkenes rett til løsrivelse, med utgangspunkt i diskusjonen om Krim mellom redaktør Bjørgulv Braanen og professor Geir Ulfstein, ...

Les mer >>

 
Biblioteket
Mandag 29. mai 2017

Alternativ krig

Med terrorangrepet i Manchester 22. mai fikk vi en ny omdreining i den asymmetriske krigen mellom islamsk ekstremisme og det liberale Vesten med sin krig mot terror. IS har kunngjort at de påtar seg ansvaret og...

Les mer >>

Biblioteket
Onsdag 19. april 2017

LO, Ap og EØS

Eøs-avtalen

Det er maktbalansen i arbeidsmarkedet som ligger til grunn for «den norske modellen». Det er bare en godt organisert fagbevegelse som i lengden kan balansere arbeidskjøpernes makt. ...

Les mer >>

 
Biblioteket
Mandag 3. april 2017

Politisk grønske

Regjeringen med støtte fra Ap går inn for at EU-organet Acer på grunnlag av EØS-avtalen kan gripe inn i den nasjonale kontrollen over energisektoren. Vedtak i Acer skal gå via overvåkingsorganet Esa, slik også...

Les mer >>

Biblioteket
Mandag 20. februar 2017

Liberal læretime

I kjølvannet av brexit og Trump er det mye snakk om trusselen mot liberale verdier og liberalt demokrati. Men brexit og Trump er hver på sin måte resultater av politiske prosesser innenfor en liberal orden med...

Les mer >>

 
Biblioteket
Mandag 9. januar 2017

Liberal fornuft

I 1992, da Sovjetunionen var gått i oppløsning, kunne statsviteren Francis Fukuyama fra sitt amerikanske ståsted med USA som eneste «supermakt», proklamere «The End of History and the Last Man». Han hevdet at den...

Les mer >>

Biblioteket
Mandag 21. november 2016

Klasseforakt

Det liberale verdensbildet er i løpet av fem måneder blitt utsatt for to store «sjokk», Brexit 23. juni og Donald Trumps seier over Hillary Clinton 8. november. Den harde, liberale kjerne i England protesterte med...

Les mer >>

 
Biblioteket
Mandag 15. august 2016

Ein liberal sirkel

Det liberale kommentariatet sine reaksjonar på brexit er lærerike. Dei fortel oss, heilt ufrivillig, kva rolle dette kommentariatet har i politikken. Omkvedet er at brexit ikkje bygde på opplysing, at fleirtalet ...

Les mer >>

Biblioteket
Tirsdag 12. juli 2016

Grønn metafysikk

klima

Jonas Vikingstad i Fremskrittpartiets ungdom skriver 5. juli at «kapitalisme må være prioritert i klimadebatten». Med dette mener han at klimaproblemet må løses ved hjelp av mer...

Les mer >>

 
Biblioteket
Mandag 27. juni 2016

Grønn kapitalisme?

Uten fossilt brennstoff som kull, seinere olje og gass ville utviklingen av den kapitalistiske produksjonsmåten stanset opp som en enkel jordbrukskapitalisme omtrent slik den var i England omkring år 1700. For...

Les mer >>

 
Viser 1-15 artikler av 90

Velg år: