Klassekampen.no
 
Biblioteket
Lørdag 11. august 2018

Vi trenger flere fastleger. Gi dem en fast jobb!

Det er brudd i de årlige forhandlingene mellom staten og Den norske legeforening. I disse forhandlingene fastsettes de økonomiske rammene for privatpraktiserende leger. Legeforeningens president Marit Hermansen og...

Les mer >>

Biblioteket
Lørdag 7. juli 2018

Slekt skal følge slekters gang

Det fødes stadig færre barn i Norge. Statistisk sentralbyrå opplyser at det i 2017 ble født 56.600 barn, 2.300 færre enn året før. Dette ga et samlet fruktbarhetstall på 1,62 barn per kvinne – det laveste som er målt i ...

Les mer >>

 
Biblioteket
Lørdag 5. mai 2018

Den selvoppnevnte alderseliten er ikke en svak part

I 2015 ble aldersgrensen i arbeidsmiljøloven satt opp fra 70 år til 72 år. Det er ikke til hinder for at arbeidsforholdet kan fortsette dersom arbeidsgiver og den enkelte ansatte ønsker det. Oppsigelsesvernet gjelder...

Les mer >>

Biblioteket
Lørdag 24. mars 2018

Det syke barnet – en bekymringsmelding

Vi må anta at de fleste foreldre vil sine barn det beste når de oppsøker helsevesenet. Unntak finnes, også legebesøk kan en sjelden gang inngå som del av et bevisst mishandlingsmønster. Uansett gode hensikter er det...

Les mer >>

 
Biblioteket
Lørdag 17. februar 2018

Hvem skal stå opp for de (u)verdig trengende?

Det er skapt et inntrykk av at Norge sliter med høyt sykefravær som truer velferdsstaten. Ingen økonomisk beregning underbygger en slik påstand. Sykelønnsordningen er den beste garantien for en ønsket høy...

Les mer >>

Biblioteket
Torsdag 2. november 2017

«Brukererfaringer» i psykiatrien

tvang i psykiatrien

Helseminister Bent Høie og tidligere leder i Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP), Bjørg Njaa, har kommentert min artikkel i Klassekampen 7. oktober om bruk av...

Les mer >>

 
Lørdag 7. oktober 2017

Voldtektsofrene forteller

Nærgående: Monica Flatabø har laget gode kvinneportretter, men boka holder ikke mål som dokumentar.

Les mer >>

Biblioteket
Lørdag 2. september 2017

Det er menneskelig å ville være helten i sin egen fortelling

«Tala di maa vera sann, fager ogso, om du kann», heter det i Aasmund Olavsson Vinjes dikt. Han må ha skrevet mot bedre vitende.

Det var en opplest og vedtatt sannhet i...

Les mer >>

 
Biblioteket
Lørdag 29. juli 2017

I et viltvoksende helsemarked blir fastlegen en nyttig idiot

Det finnes en svensk håndbok fra 1885 som heter «Fråga mig om allting». Der finnes svar på 2106 spørsmål samt et knippe allmenne råd. Eksempelvis blir unge kvinner med svarte øyne frarådet å stirre.

Norske...

Les mer >>

Biblioteket
Mandag 26. juni 2017

Et vulgært stunt

Stortinget vedtok 13. juni 1975 Lov om svangerskapsavbrudd som fastslo den gravide kvinnens suverene rett til å avgjøre om hun vil ha barnet eller ta abort. Det er i praksis ingen partier eller organisasjoner som...

Les mer >>

 
Biblioteket
Torsdag 18. mai 2017

Et informert valg

Jeg har tidligere skrevet om fosterreduksjon i denne spalten. Ny teknologi avføder nye etiske dilemmaer. Nå pågår en ny filosofisk debatt, blant annet her i Klassekampen, om menneskeverd, mangfold og anvendelsen av...

Les mer >>

Biblioteket
Mandag 24. april 2017

Fast lege, fast lønn

I bygda jeg bor i ble det inntil nylig avholdt årlige basarer på samfunnshuset til inntekt for korps og idrettslag. Gevinstene ble i forkant samlet inn blant bygdefolket – frivillighet og dugnadsånd på sitt beste. Av...

Les mer >>

 
Biblioteket
Mandag 6. mars 2017

Menn ingen trenger

Helsedirektøren og arbeids- og sosialministeren er ute i pressen og bekymrer seg over økningen i uførhet blant unge, i særlig grad unge menn. Bekymringen fremstår mer rituell enn troverdig, dette har vi visst lenge....

Les mer >>

Biblioteket
Mandag 23. januar 2017

Kloke valg

Han er 52 år gammel, rørlegger, kommer til meg – fastlegen – med ryggen sin. Den krangler med jevne mellomrom, alltid vondt på samme sted i korsryggen, verst når han står fremoverbøyd, i «oppvask- og...

Les mer >>

 
Mandag 5. desember 2016

Kringsatt av fiender

Rødhette i brødrene Grimms eventyr var redd for ulven. Selv vokste jeg opp med frykten for atombomben. Mine egne barn identifiserte seg med Blekkulf og fikk angst av biler som sto parkert med motoren på tomgang....

Les mer >>

 
Viser 1-15 artikler av 40

Velg år: