Klassekampen.no
 
Biblioteket
Lørdag 8. desember 2018

For å forstå skiftande tider må vi forstå det som ikkje forandrar seg

Den digitale revolusjonen har endra mykje også for oss som lever for og av å skrive, slik at forfattaryrket på mange måtar ikkje er til å kjenne igjen.

For tjue og tretti år sidan reiste eg land og strand for å...

Les mer >>

Biblioteket
Lørdag 21. juli 2018

«Politik är att vilja» – dei dyrekjøpte erfaringane viser veg

Når noko har gjort sterkt inntrykk på oss og har brent seg inn i sinnet vårt for alltid, seier vi: Det er som om det skjedde i går!

Alle som følgde med på radio og TV da terroristen slo til på Utøya 22. juli...

Les mer >>

 
Biblioteket
Lørdag 19. mai 2018

Vi er alle medskyldige i at uretten som skjer i Gaza no, blir tolt

Kvifor stig det ikkje eit ramaskrik frå all verda når Israels hær bruker skarpe skot mot palestinske demonstrantar på grensa til Gaza, og i ei skotveksling drep eit femtitals menneske som demonstrerer for retten ...

Les mer >>

Biblioteket
Lørdag 28. april 2018

Mor Norges son, Jon Michelet

Vi har sagt farvel, men vi er ikkje ferdige med tapet, vi er ikkje ferdige med sorga. Vi er takksame for at Jon Michelet fekk fullført sitt storverket om krigsseglarane. Medan han såg dødens mørker falle over seg, sat...

Les mer >>

 
Biblioteket
Lørdag 14. april 2018

Kvifor gjer store menn så store feil?

På bussreise i Martin Luthers fotefar kom eg til fødebyen hans, Eisleben.

I brulegginga på fortaua i denne byen, der Luther også lét att auga sine siste gong, er det nedfelt små «brustein» av messing, ein...

Les mer >>

Biblioteket
Lørdag 3. mars 2018

Femti år har gått. Har verda eigentleg blitt ein betre stad?

Det er femti år sidan 1968, og forvirringa som kom over mange den gongen, ser ut til å gjenta seg i 2018. Skal 1968 få eit rettferdig ettermæle, må vi som var med da, sjå kritisk på vår eigen ungdom og ta oppgjer med...

Les mer >>

 
Biblioteket
Lørdag 5. august 2017

Det er ikkje sikkert at fridom og demokrati er vunne ein gong for alle

Olsokkvelden, det vil seia laurdag for ei veke sidan, kom eg inn på eit hotellrom i Trondheim, der eg skrudde på tv-apparatet og trudde eg hadde slått på ein film:

Eit femtitals menn frå «Den nordiske...

Les mer >>

Biblioteket
Lørdag 1. juli 2017

Den «kvite bermen» i USA er fanga i sin eigen myte

Vi som skriv bøker har ofte ei kjensle av at vi har dårleg tid, og berre må lesa det som vi på ein eller annan måte har akutt bruk for. Den tvilsame peergyntske læresetninga om at man skal ei læse...

Les mer >>

 
Biblioteket
Lørdag 27. mai 2017

Når folket ikkje blir høyrt, forvitrar demokratiets sjel

Uroa rundt kommunesaman­slåingar, regionreformer og annan sentraliseringsiver kjem lite overraskande på ein farande foredragshaldar som meg, som den siste mannsalderen har vore på ein slags never...

Les mer >>

Biblioteket
Lørdag 11. mars 2017

I Luther-året framstår kyrkja som eit hus i strid med seg sjølv

Reformasjonsjubileet, femhundreårsminnet for Martin Luthers opprør mot avlatshandelen, vekker engasjement og interesse, og det er ikkje lenger nødvendig å terpe på at reformasjonen ikkje berre vedgår kyrkjefolket....

Les mer >>

 
Biblioteket
Lørdag 4. februar 2017

Om verda går under i morgon, plantar eg likevel epletre i dag

I dei to månadene som er gått sidan det amerikanske presidentvalet er det ein ting som har forundra meg: At mine venner av ulike politiske avskyggingar aldri blir ferdige med dei emosjonelle utladingane mot den nye...

Les mer >>

Biblioteket
Lørdag 31. desember 2016

Det er bra å meine det rette, men politikk er vilje til å vinne

Ved inngangen til det nye året er uroa for framtida påfallande. Det nye mantraet i media er populisme, eller høgrepopulisme. Kommentariatet i avisene har dei...

Les mer >>

 
Biblioteket
Lørdag 3. desember 2016

Då Martin Luther kom til Norge, og ordet kom til bøndene

Etter Donald Trumps siger i det amerikanske presidentvalet og i uroa framfor det franske presidentvalet, rår det mykje forvirring på den politiske venstresida. Mange skjønar ikkje riktig kva som slo feil. For å finne...

Les mer >>

Biblioteket
Lørdag 19. november 2016

Kongens tredje nei

Etter å ha lese sjuande band av Tor Bomann-Larsens store kongebiografi, sit lesaren der utmatta, imponert, overvelda, tankefull og full av fryd. Dette er skrivekunst og forteljekunst av høgste klasse. Ut av krigens smerte stig små menneske fram mellom ...

Les mer >>

 
Biblioteket
Lørdag 5. november 2016

Norge risikerer å bli slagmark i eit oppgjer mellom supermaktene

I ordkrigen om det norske Forsvaret har regjeringa og forsvarsministeren stadig gjentatt sitt syn, i håp om at det til slutt skal bli oppfatta som ei sanning. Norsk basepolitikk ligg fast, fast, fast.

Sist...

Les mer >>

 
Viser 1-15 artikler av 28

Velg år: