Klassekampen.no
 
Biblioteket
Tirsdag 6. september 2016

Hvor blir det av tallene?

Kronikk

Partilederdebatten i NRK fra Arendal dreide seg i stor grad om ulikhet og skatt. Det er et faktum at ulikhetene også i Norge er blitt større de senere årene. De fire borgerlige...

Les mer >>

Biblioteket
Onsdag 3. august 2016

Offentlig-privat sløsing

Kronikk

Byggingen av to veier som sto ferdig i 2005 og 2006 vil koste staten over én milliard kroner mer fordi de ble bygget med OPS-finansiering. Til tross for dette, og en rekke OPS-skandaler i...

Les mer >>

 
Biblioteket
Onsdag 22. juni 2016

Svar til Rattsø

Framtids­prognoser

I Klassekampen 8. juni pekte jeg på den dramatiske forskjellen det er mellom Produktivitetskommisjonen og Perspektivmeldingen 2013 når det gjelder beregning av størrelsen på den...

Les mer >>

Biblioteket
Onsdag 8. juni 2016

Hvem har rett?

Det var antakelig flere som satte kaffen i halsen da de på morgennyhetene 7. februar fikk høre at Produktivitetskommisjonen hadde beregnet at skatten på en vanlig husholdningsinntekt ville øke fra 37 prosent i dag til ...

Les mer >>

 
Biblioteket
Tirsdag 19. april 2016

Sanners skremmeskudd

Kronikk

I de nærmeste ukene skal et stort antall kommuner ta standpunkt til om de ønsker å slå seg sammen til en større kommune. Stortinget har slått fast at slike sammenslåinger skal...

Les mer >>

Biblioteket
Fredag 4. desember 2015

Offentlig forbruk

En gjennomgangsmelodi fra høyresiden har i alle år vært at de offentlige utgiftene er for store og at det brukes for mye ressurser i det offentlige. Vi husker daværende stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen under...

Les mer >>

 
Biblioteket
Fredag 27. november 2015

Budsjett til venstre

Sist helg kunne mediene fortelle oss at budsjettdrøftingene mellom de fire samarbeidende partiene var i dyp krise. I løpet av helgen løste imidlertid problemene seg, og mandag kveld kunne de fire presentere en avtale....

Les mer >>

Biblioteket
Fredag 20. november 2015

Jensens merkesak

Like før årsskiftet for snart to år siden kunngjorde finansminister Siv Jensen (Frp) i Dagens Næringsliv at hun ville bruke 2014 til å få utredet en merkesak for Frp i den økonomiske politikken: den dynamiske...

Les mer >>

 
Biblioteket
Fredag 13. november 2015

De skjulte formuene

Denne boken retter søkelyset mot hvordan rike enkeltindivider og multi­nasjonale selskaper unndrar seg skatt. Den beregner kostnadene det påfører oss – og fremfor alt viser den hvordan vi kan sette en stopper for dette....

Les mer >>

Biblioteket
Fredag 6. november 2015

Stor er ikke bedre

Regjeringens fremste argument for kommunereformen er at kommunene skal bli mer robuste. Kommunenes næringsrettede utviklingsarbeid er holdt fram som et område som vil bli styrket ved en reform som gir større kommuner....

Les mer >>

 
Biblioteket
Fredag 30. oktober 2015

Dyre blåblå veier

I 2001 vedtok Stortinget å bygge tre veistrekninger med offentlig-privat samarbeid-kontrakter som et prøveprosjekt. De tre veistrekningene var E39 Bårdshaug–Klett, Lyngdal–Flekkefjord og Grimstad–Kristiansand....

Les mer >>

Biblioteket
Fredag 16. oktober 2015

Omstilling og vekst?

Samtidig med budsjettet for 2016 la regjeringen også fram den bebudede stortingsmeldingen om skattereform basert på Skatteutvalgets innstilling. Meldingen har fått tittelen «Bedre skatt» og er ifølge regjeringen en...

Les mer >>

 
Biblioteket
Fredag 9. oktober 2015

Sosialistisk president?

Det er ennå godt over et år til amerikanerne skal velge president. De første nominasjonsvalgene holdes først i februar. Likevel har kampen om presidentvervet pågått i flere måneder. Republikanerne har allerede hatt to...

Les mer >>

Biblioteket
Fredag 2. oktober 2015

Endelig personvalg

Ved valget i 2017 vil det etter alt å dømme bli anledning til å stemme på enkeltkandidater også ved stortingsvalg. Dette ble opprinnelig foreslått av valglovkommisjonen allerede i 2001, slik at det da vil ha gått 16 år....

Les mer >>

 
Biblioteket
Fredag 25. september 2015

Har vi en rettsstat?

Den 31. august i år avslo Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker anmodningen fra Fredrik Fasting Torgersen om å få sin sak gjenopptatt. Da hadde Torgersen vært død i over to måneder. Det var femte gang...

Les mer >>

 
Viser 1-15 artikler av 109

Velg år: