Klassekampen.no

Søk i eavisa

Nullstill søket

Søkeord:

Fra dato:

Til dato:

Les enkeltavis

Utgivelsesdato:

Torsdag 8. mars 2018

Side 13

I løpet av det siste tiåret har 58 prosent av norske kommunale barnevernstjenester tatt i bruk en den såkalte Kvellomalen. Dette har skjedd uten nasjonal styring og kvalitetssikring. Ved hjelp av malen kan saksbehandlerne krysse FAKTA Maler i barnevernet: Forskere ved Høgskolen på Vestlandet og Høgskul...

Onsdag 14. februar 2018

Side 9

fet over svarene de har fått: IRAK: FAKTA Maler i barnevernet: Over halvparten av landets kommunale barnevernstjenester har tatt i bruk en mal for å standardisere saksbehandlingen, den såkalte Kvello-modellen. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har sendt spørsmål om malbruken til barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H). BEGRENSER IKKE: Barneminister Linda Hofstad H...

Lørdag 3. februar 2018

Side 46

Sigurd-Øyvind Kambestad, Advokatfirmaet Grette AS sika@grette.no Kven skal hjelpe barnevernet? BARNEVERN Else Karin Bukkøy Les om Kvello-modellen i laurdagens Klassekampen! Stort og kraftfullt slått opp! Over to sider. Krigsoverskrift! Greitt nok, det så vert det kanskje lese? Eg kjenner Kvello-modellen, som artikkelen tek op...

Torsdag 1. februar 2018

Side 8

r spredt seg uten FAKTA Maler i barnevernet: Over halvparten av landets kommunale barnevernstjenester har de siste ti årene tatt i bruk en mal for å standardisere saksbehandlingen, den såkalte Kvello-modellen. Forskere fra NTNU Samfunnsforskning og RKBU Midt har intervjuet barnevernsledere og saksbehandlere fra åtte kommuner i Norge, som ledd i et internasjonalt prosjekt. Arbeiderpartiet...

Lørdag 27. januar 2018

Side 14

Av Frida Holsten Gullestad (tekst og foto), Trondheim 58 prosent av landets kommunale barnevernstjenester bruker i dag en mal for hvordan de skal ta inn og vurdere en bekymringsmelding, den såkalte Kvello-modellen. Risikoen er at de skreddersydde løsningene går tapt, mener forskere fra NTNU. Vi har ikke sett at det har vært kritisk drøfting rundt innføringen av denne modellen, den har bare...

Lørdag 27. januar 2018

Side 15

kret eller evaluert godt nok. Framover vil vi ta mer styring Bufdir har nylig fått en eva- og kontroll med denne typen luering av Kvello-modellen systemer, sier Ostling. som peker på at en sentrale fridag@klassekampen.no Spørsmål om stillingane kan rettast til: Nyheitssjef innanriks Kjell-Erik N. Kallset / Simen Tallaksen (...

Onsdag 11. januar 2017

Side 36

De fem er Sikh Sabbir Alam, Ina Bache-Wiig, Inga Sund Hofset, Kim Kvello og Martha Svihus. AKKURAT NÅ Vi må snakke om kanon Om vi noen gang har trengt en kultur- kanon er det nå. Den skal selvsagt ikke være ekskluderende, nasjonalistisk eller kun for fiffen. Det...

Fredag 14. februar 2014

Side 28

I stor sorg, og takknemlighet Sune Nordgren, John Erling Riise, Torunn Liven, Dagny Kjøde, Bård Breivik, Erling Neby, Sissel Kvello og en hærskare av øvrige venner og kollegaer n Tirsdag fyller Ketil Gjessing 80 år. Han har bak seg et langt virke i NRK som programsekretær og dramaturg i Radioteatret. Gjessing har også...

Lørdag 19. februar 2011

Side 18

Han beskri- sosiale forskjeller. ver hvordan Kristen Kvello etter Nor- Det er større klasseforskjeller i ges kollaps under ski-VM i Lahti i 1958 svensk skiidrett, som i det svenske snudde opp ned på norske trenings- samfunnet. I Sverige har langrenn...

Lørdag 29. august 2009

Side 31

Og eg lærte av Olaf Dufseth, han dreiv ein gard oppi her. Det fans ikkje litteratur om korleis me skulle trena. Seinare kom det instruktørar som Martin Stokken og Kristen Kvello. Han fortel om dette mens me sit inne i Fortsetter på neste side...

Lørdag 29. august 2009

Side 32

Ole Ellefsæter begynte å tenka arbeidsoppgåver og sprang bare langtrening om somma- ren. Han skjerpa viljetreninga, Kristen Kvello hadde påstått at det gjekk an. Og han ga opp friidretten, og bortsett frå eit NM i skogsløp 1966 konkurrerte han ikkje lenger. Men i det løpet opplevde han det å fl yga utan å mista foku...

Tirsdag 21. april 2009

Side 4

Om Arbeiderpartiet setter beslutningen om oljeboring bort til departementet, er det et demokratisk problem, sier Morten Kvello, leder i Nord- Trøndelag AUF til Klasse- kampen. Han mener landsmøtet må få mulighet til å ta en klar av- gjørelse i en så viktig sak. Dersom vi har for lite kunnskap til å ta en beslu...

Fredag 2. august 2002

Side 20

BEDRE ENN SVENSKENE: Ole Ivars synger om kongen av campingplassen og ting folk er opptatt av, i motsetning til svenskene FOTO : TOR KVELLO som alltid synger om kjærlighet, ifølge låtskriver William Kristoffersen (nummer to fra venstre). Foreløpig er plateselskapet brukandes produsent. Vi tar stort sett alene på det norske ans...

Lørdag 1. april 2000

Side 20

Jeg kan selv bestemme hvor mykt eller stivt materialet skal være, fargen og holdbarheten. Det er bare fantasien som setter grenser, sier hun. Torsketeppe, laksekorsett Peder Kvello i landets garantert eneste steinbit- bukse. Nå lager hun hva det skulle være av fiskeskinn. Jo vanskeligere gjennomførbart, jo bedre. Foreløpig har hun blant annet en motorsykkelbukse av st...

Mandag 28. oktober 1996

Side 7

g er typograf i Dagbla det Jeg er daglig med på å lage forsider om dine penger din økonomi din helse dette liker du så lenge lever du dette dør du av Folk blir vel dig sentrert om seg sjø Peder Kvello Dagbladets grafiske klubb Det eneste ledelsen i byen er opptatt av når det gjelder min arbeidsplass er produktivite ten Jeg jobber på en barne Øog ungdomsspsykiatrisk in stitusjon som skal h...

Lørdag 13. juli 1996

Side 28

eren er også preget av dugnadsånd Øog krever ikke mer enn dekning av pensjonen sier Pedersen videre Dersom eksperimen tet med Johnsen viser seg vellykket er det ventet at gamle trenere som Kristen Kvello Einar Jørum Tor Ole Rimejordet Øog ikke minst den tidligere idretts president Ole Jacob Bang stad vil tre i funksjon for sine amle forbund Svein Erik DEBATi Tf redaksjonen har mottatt flere d...

Mandag 15. januar 1996

Side 20

st å holde seg til denne rege len Magnar Estenstad Martin Stokken Hallgeir Brenden Harald Grønningen Ole Ellefsæther Reidar Bekkemellom Ingrid Wigernæs Inger Aulies Pål Tyl dum Oddvar Brå Berit Kvello Aunli Inger Helene Nybråten Grete Ingeborg Nykkelmo Vegard Ulvang Og ikke å for glemme Mikkelsplass De mer urbane av dem har også hatt vett nok til å holde seg innafor navnekonvensjonene Iv...

Gå tilbake til toppen av siden

Søk i Klassekampen helt tilbake til 1969

Skriv inn søket ditt og velg hvilke datoer du vil søke til og fra.

I datofeltene kan du skrive inn årstall, eller dato på formen ÅÅÅÅ-MM-DD

Du vil få opp maks 200 resultater.

Hvis du ikke finner det du leter etter må du kanskje spesifisere søkesetningen din nærmere.

For å søke etter fraser må du omslutte ordene med anførselstegn.

Du kan også søke opp avis for en dato.