Klassekampen.no
Portrett

Lørdag 8. desember 2018:

En ekspansiv småbruker vil spavende landbrukspolitikken.