Torsdag 2. januar 2020
Generalforsamling 2019 i Klassekampen AS
Sakspapirer

Last ned sakspapirene her:

• Innkalling

• Årsberetning 2018

• Regnskap 2018

• Kontantstrøm 2018

• Revisjonsberetning 2018

Onsdag 3. april 2019 kl. 18.00 i Klassekampens lokaler, Grønland 4.

 

Aksjeeiere som ønsker sakspapirene tilsendt kan henvende seg til Klassekampen, e-post aksje@klassekampen.no eller tlf. 21 09 30 00.

Aksjeeiere med registrert e-postadresse får tilsendt alle sakspapirene pr. e-post.