Torsdag 1. november 2018
Generalforsamling 2018 i Klassekampen AS
Sakspapirer

Last ned sakspapirene her:

• Innkalling

• Årsberetning 2017

• Årsregnskap 2017

• Revisjonsberetning 2017

Tirsdag 10. april 2018 kl. 18.00 i Klassekampens lokaler, Grønland 4.

 

Aksjeeiere som ønsker sakspapirene tilsendt kan henvende seg til Klassekampen e-post aksje@klassekampen.no eller tlf. 21 09 30 00.

Aksjeeiere med registrert e-postadresse får tilsendt alle sakspapirene pr. e-post.