Torsdag 26. mars 2020
Utbyttestopp

• Finanstilsynet har i et brev bedt Finansdepartementet kreve at banker og forsikringsselskaper stanser utbetaling av utbytte for 2019. Tilsynet viser til uroa i finansmarkedene og de dårlige økonomiske utsiktene i kjølvannet av koronakrisa, noe som forsterkes av at oljeprisen raser. «Situasjonen er ekstraordinær», skriver Finanstilsynet og ber om ekstraordinære tiltak. Det er nemlig ikke vanlig at staten regulerer finansbransjens rett til å disponere over egne midler, men i en pressemelding viser tilsynet til at finansforetaksloven åpner for slike tiltak ut fra hensynet til finansiell stabilitet. Tilsynet er særlig bekymret for at bankene vil tape penger på grunn av lavere rente, og dessuten at forsikrings­selskapene må betale ut store erstatningssummer i tida framover.

• Mindre egenkapital og betalingsevne gir finansinstitusjonene dårligere soliditet, som er en bedrifts evne til å tåle tap. «Etter Finanstilsynets vurdering er det nå viktig at norske banker og forsikringsforetak ikke gjennomfører disposisjoner som svekker soliditeten. Foretakene bør derfor inntil videre ikke betale ut utbytte eller foreta andre utdelinger av overskudd», skriver tilsynet i en pressemelding. En av bankene en slik endring vil få konsekvenser for, er DNB. Ifølge NRK hadde banken et godt år i 2019 og har varslet et utbytte på 14 milliarder for fjoråret. DNB vil ikke kommentere saken overfor NRK, men kanalen opplyser at banken allerede vurderer å justere det foreslåtte 2019-utbyttet.

• Da Stortinget behandlet regjeringens første krisepakke, var det bare Rødt og SV som stemte for å ha utbyttestans som krav for å motta statlig krisestøtte. Det var synd. Det er mildt sagt umusikalsk at selskaper betaler ut enorme summer i utbytte til eiere samtidig som de ber om støtte fra fellesskapets kasse. Derfor er det bra at Finanstilsynet griper inn. Det er mange som vil trenge økonomisk hjelp i tida framover, både folk som mister jobben sin og bedrifter som over natta mister alle inntekter. Da må også finansinstitusjonene bidra med sitt og la være å betale ut utbytte midt i en økonomisk krise.

Onsdag 8. april 2020
• Koronakrisa har gitt oss digitalisering på speed. Der vi før møttes fysisk, har vi de siste ukene lært oss å manøvrere sosial kontakt ved hjelp av Zoom, Teams, Skype og Facetime. Lærere samles i grupper på Facebook for å dele digitale...
Tirsdag 7. april 2020
• Tenketanken Civita fortsetter sin utrettelige kamp for eierskapet til den norske modellen og begreper som tillit og faglig argumentasjon. I Civitas virkelighetsoppfatning er det i skjæringspunktet mellom Arbeiderpartiets høyreside og Høyre...
Mandag 6. april 2020
• Ringsaker, Trysil, Nord-Aurdal, Ringebu, Øystre Slidre. De store hyttekommunene sliter tungt denne påska. Den viktige sesongen, da folketallet mangedobles og turistene åpner lommeboka i alle bygdenes virksomheter, er i år isteden blitt til...
Lørdag 4. april 2020
• «Norge skjelver nå», sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen da landets nye og skyhøye ledighetstall ble lagt fram av Nav i går. Nå er 412.000 personer, nesten 15 prosent av arbeidsstokken, helt eller delvis arbeidsløse. Det tallet vil etter...
Fredag 3. april 2020
• Kina har et autoritært styre, og myndighetene gjorde store feil da smitten ble påvist første gang i Wuhan. Det tapte landet tre uker på, noe som sannsynligvis gjorde at viruset ble spredd til resten av verden. Det pågår likevel en underlig...
Torsdag 2. april 2020
• Norsk politikk har på få uker blitt snudd på hodet. Håndteringen av koronatiltakene har samlet opposisjonen på Stortinget i en mektig så vel som usannsynlig allianse. VGs kommentator Tone Sofie Aglen kaller alliansen «firerbanden», fordi...
Onsdag 1. april 2020
• Danmarks statsminister Mette Frederiksen holdt mandag en lang og følelsesladet tale til det danske folk. Hun kunne fortelle at de strenge tiltakene regjeringen har iverksatt nå ser ut til å virke. Målet har vært å hindre en overbelastning...
Tirsdag 31. mars 2020
• Da kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter ble lagt fram før helga, var finansminister Jan Tore Sanner (H) og nærings­minister Iselin Nybø (V) flankert av representanter for Virke, LO, NHO og Finans Norge. Tiltakene mot...
Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...