Tirsdag 24. mars 2020
Så og høste

• «Det er krevende tider. Den største utfordringen er tilgang på arbeidskraft». Det er nok mange norske bedrifter som er misunnelige på denne situasjonsbeskrivelsen fra bondesamvirket Gartnerhallen. Mens noen teller på knappene og sender ut permisjonsvarsler, varsler norske bønder som produserer frukt, bær og grønnsaker at de vil mangle mange tusen arbeidsfolk i ukene vi går inn i. Frukt-, bær- og grønnsaksdyrking krever mange hender når spirer skal sås og høstes, og bransjen er avhengig av sesongarbeidere fra utlandet. Ifølge Bondelaget jobber 30.000–40.000 sesongarbeidere fra blant annet Polen, Latvia, Vietnam og Ukraina i Norge. Nå har smitteverntiltakene gjort det vanskelig å komme inn i landet.

• I går endret myndighetene utlendingsforskriften slik at sesongarbeidere som allerede er i landet, kan få fornyet oppholdstillatelse. Det dekker likevel ikke hele behovet. Til Aftenposten lørdag sier ArbeiderpartietsNils Kristen Sandtrøen at også innenlands arbeidskraft må erstatte importert arbeidskraft framover. Han viser til at det i enkelte områder nå er 40 prosent arbeidsføre uten jobb. Sandtrøen tror elever, studenter, pensjonister og andre vil melde seg for å jobbe.

• Koronakrisa avdekker i hvor stor grad vi er avhengige av omverdenen for å dekke våre mest basale behov. Matproduksjon, deler til industrien, fôrimport og smittevernutstyr ­­– alt stopper opp når det blir vanskelig å drive handel over landegrensene. Det gjør oss ekstremt sårbare i en krisesituasjon. Under tørkesommeren 2018 så vi at mange av landene vi kjøper korn fra, også var rammet av den samme tørka. På samme måte rammer en pandemi hele handelskjeder. Derfor bør beredskapslagre av medisiner, smittevernutstyr og matvarer få fornyet oppslutning. Å basere hele bransjer på lavt lønnede sesongarbeidere fra utlandet, innebærer på samme måte en risiko. Økt arbeidsledighet bør koples sammen med uteblitt sesongarbeidskraft, slik at folk bosatt i Norge igjen lærer seg å så og høste.

Onsdag 8. april 2020
• Koronakrisa har gitt oss digitalisering på speed. Der vi før møttes fysisk, har vi de siste ukene lært oss å manøvrere sosial kontakt ved hjelp av Zoom, Teams, Skype og Facetime. Lærere samles i grupper på Facebook for å dele digitale...
Tirsdag 7. april 2020
• Tenketanken Civita fortsetter sin utrettelige kamp for eierskapet til den norske modellen og begreper som tillit og faglig argumentasjon. I Civitas virkelighetsoppfatning er det i skjæringspunktet mellom Arbeiderpartiets høyreside og Høyre...
Mandag 6. april 2020
• Ringsaker, Trysil, Nord-Aurdal, Ringebu, Øystre Slidre. De store hyttekommunene sliter tungt denne påska. Den viktige sesongen, da folketallet mangedobles og turistene åpner lommeboka i alle bygdenes virksomheter, er i år isteden blitt til...
Lørdag 4. april 2020
• «Norge skjelver nå», sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen da landets nye og skyhøye ledighetstall ble lagt fram av Nav i går. Nå er 412.000 personer, nesten 15 prosent av arbeidsstokken, helt eller delvis arbeidsløse. Det tallet vil etter...
Fredag 3. april 2020
• Kina har et autoritært styre, og myndighetene gjorde store feil da smitten ble påvist første gang i Wuhan. Det tapte landet tre uker på, noe som sannsynligvis gjorde at viruset ble spredd til resten av verden. Det pågår likevel en underlig...
Torsdag 2. april 2020
• Norsk politikk har på få uker blitt snudd på hodet. Håndteringen av koronatiltakene har samlet opposisjonen på Stortinget i en mektig så vel som usannsynlig allianse. VGs kommentator Tone Sofie Aglen kaller alliansen «firerbanden», fordi...
Onsdag 1. april 2020
• Danmarks statsminister Mette Frederiksen holdt mandag en lang og følelsesladet tale til det danske folk. Hun kunne fortelle at de strenge tiltakene regjeringen har iverksatt nå ser ut til å virke. Målet har vært å hindre en overbelastning...
Tirsdag 31. mars 2020
• Da kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter ble lagt fram før helga, var finansminister Jan Tore Sanner (H) og nærings­minister Iselin Nybø (V) flankert av representanter for Virke, LO, NHO og Finans Norge. Tiltakene mot...
Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...