Mandag 23. mars 2020
Kriseenighet

• Stortingets koronakomité, der alle partiene er representert, kom lørdag til enighet om en lov som gjør det mulig å styre landet effektivt i en krisetid. Uventede hendelser som krever umiddelbare tiltak, kan oppstå. Det kan for eksempel handle om å sikre utbetalinger fra Nav, mobilisere tilgjengelig arbeidskraft eller rekvirere skip i en krisesituasjon. Stortinget erkjenner behovet for ekstraordinære fullmakter, men har samtidig klart å ramme dette inn slik at de folkevalgte fortsatt har kontrollen. Komiteens hovedgrep er å basere loven på det motsatte prinsippet av det regjeringen foreslo. I stedet for en generell fullmaktslov begrenses loven til å gjelde 62 spesifiserte lover, i tillegg til at den åpner for å fravike EØS-rett. I alle spørsmål som berører arbeidslivet, må partene involveres. Koronalovens varighet begrenses til én måned i første omgang, og den kan heller ikke brukes for å skape presedens for framtidige fullmaktslover.

• Et svært viktig prinsipp som knesettes, er at loven bare skal komme til anvendelse når det er umulig å gjennomføre normal saksbehandling i Stortinget. Når loven tas i bruk, skal Stortinget umiddelbart orienteres med en skriftlig begrunnelse for hvorfor det ikke er mulig med en ordinær lovbehandling. Hvis en tredel av de folkevalgte ikke støtter forskriften, faller den. Denne sikkerhetsmekanismen blir dermed reell og skal gjelde også når Stortinget ikke kan samles. Politisk omstridte forslag skal ikke gjennomføres på basis av denne loven, men behandles i Stortinget på vanlig måte.

• Da forslaget ble lagt fram lørdag, fikk Ap-leder og saksordfører Jonas Gahr Støre ros fra mange hold for å ha loset loven gjennom. Spesielt imponerende var det at det ble enstemmighet i Stortinget. En viktig grunn til enigheten var at alle partiene var trukket med i forhandlingene. I sluttspurten bidro også representantene fra regjeringspartiene til resultatet. Det som først lå an til å bli en svekkelse av Stortingets makt til fordel for regjeringen, ble i stedet en manifestasjon av de folkevalgtes betydning. Også i krisetider ligger makta i Stortinget.

Onsdag 8. april 2020
• Koronakrisa har gitt oss digitalisering på speed. Der vi før møttes fysisk, har vi de siste ukene lært oss å manøvrere sosial kontakt ved hjelp av Zoom, Teams, Skype og Facetime. Lærere samles i grupper på Facebook for å dele digitale...
Tirsdag 7. april 2020
• Tenketanken Civita fortsetter sin utrettelige kamp for eierskapet til den norske modellen og begreper som tillit og faglig argumentasjon. I Civitas virkelighetsoppfatning er det i skjæringspunktet mellom Arbeiderpartiets høyreside og Høyre...
Mandag 6. april 2020
• Ringsaker, Trysil, Nord-Aurdal, Ringebu, Øystre Slidre. De store hyttekommunene sliter tungt denne påska. Den viktige sesongen, da folketallet mangedobles og turistene åpner lommeboka i alle bygdenes virksomheter, er i år isteden blitt til...
Lørdag 4. april 2020
• «Norge skjelver nå», sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen da landets nye og skyhøye ledighetstall ble lagt fram av Nav i går. Nå er 412.000 personer, nesten 15 prosent av arbeidsstokken, helt eller delvis arbeidsløse. Det tallet vil etter...
Fredag 3. april 2020
• Kina har et autoritært styre, og myndighetene gjorde store feil da smitten ble påvist første gang i Wuhan. Det tapte landet tre uker på, noe som sannsynligvis gjorde at viruset ble spredd til resten av verden. Det pågår likevel en underlig...
Torsdag 2. april 2020
• Norsk politikk har på få uker blitt snudd på hodet. Håndteringen av koronatiltakene har samlet opposisjonen på Stortinget i en mektig så vel som usannsynlig allianse. VGs kommentator Tone Sofie Aglen kaller alliansen «firerbanden», fordi...
Onsdag 1. april 2020
• Danmarks statsminister Mette Frederiksen holdt mandag en lang og følelsesladet tale til det danske folk. Hun kunne fortelle at de strenge tiltakene regjeringen har iverksatt nå ser ut til å virke. Målet har vært å hindre en overbelastning...
Tirsdag 31. mars 2020
• Da kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter ble lagt fram før helga, var finansminister Jan Tore Sanner (H) og nærings­minister Iselin Nybø (V) flankert av representanter for Virke, LO, NHO og Finans Norge. Tiltakene mot...
Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...