Fredag 20. mars 2020
Krisefullmakt

• Søndag la regjeringen fram et forslag til ny lov for å håndtere koronakrisa, en såkalt krisefullmaktslov. Regjeringen ønsker å sette i verk tiltak den mener er nødvendige for å håndtere situasjonen, uten å måtte gå omveien om Stortinget. Krisefullmaktsloven har mange likheter med en mer generell kriselov regjeringen sendte ut på høring i fjor. Begge åpner for vidtgående inngripen i nesten alle samfunnsfelt, selv om lovforslaget Stortinget skal vurdere nå, er begrenset til å gjelde covid-19-utbruddet. Men der forslaget i høst begrenset seg til samfunnskritiske funksjoner, omfatter krise­fullmaktsloven hele samfunnet.

• Nå ber regjeringen om lov til å «begrense forstyrrelser i normale samfunnsfunksjoner og avhjelpe negative konsekvenser av covid-19-utbruddet for befolkningen, næringslivet, offentlig sektor og samfunnet for øvrig». Loven er altså svært omseggripende, og det nye er at den åpner for så vide fullmakter i fredstid. Regjeringen har allerede stort handlingsrom i krig gjennom beredskapslovgivningen og i en pandemi gjennom smittevernloven og helseberedskapsloven. I en nasjonal krise er det forståelig at utøvende myndighet ønsker utvidet handlingsrom for å håndtere en uoversiktlig og skiftende situasjon. Det er likevel grunn til å advare mot å haste gjennom en slik lov midt i en krise.

• Så vidt vi kan se, gir Stortinget regjeringen støtte i arbeidet med koronakrisa, men også nødvendig motstand. Slik blir åpenhet sikret og demokratiet ivaretatt. Erna Solberg begrunner loven med at situasjonen krevet at vi må ha tillit. Men tillit oppnås sjelden med en formanende pekefinger, men med åpenhet om avveininger og beslutninger. Regjeringens sikkerhetsventil er et minstekrav om én tredels flertall i Stortinget for å oppheve kriseforskriftene. Men det kan også mobilisere mindretallet til politiske opprør regjeringen kunne vært foruten med ordinær stortingsbehandling. Loven er ment å gjelde i seks måneder og i alle samfunnsfelt. Om loven vedtas, er det all grunn til å innskrenke både tid og virkeområde betraktelig.

Onsdag 8. april 2020
• Koronakrisa har gitt oss digitalisering på speed. Der vi før møttes fysisk, har vi de siste ukene lært oss å manøvrere sosial kontakt ved hjelp av Zoom, Teams, Skype og Facetime. Lærere samles i grupper på Facebook for å dele digitale...
Tirsdag 7. april 2020
• Tenketanken Civita fortsetter sin utrettelige kamp for eierskapet til den norske modellen og begreper som tillit og faglig argumentasjon. I Civitas virkelighetsoppfatning er det i skjæringspunktet mellom Arbeiderpartiets høyreside og Høyre...
Mandag 6. april 2020
• Ringsaker, Trysil, Nord-Aurdal, Ringebu, Øystre Slidre. De store hyttekommunene sliter tungt denne påska. Den viktige sesongen, da folketallet mangedobles og turistene åpner lommeboka i alle bygdenes virksomheter, er i år isteden blitt til...
Lørdag 4. april 2020
• «Norge skjelver nå», sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen da landets nye og skyhøye ledighetstall ble lagt fram av Nav i går. Nå er 412.000 personer, nesten 15 prosent av arbeidsstokken, helt eller delvis arbeidsløse. Det tallet vil etter...
Fredag 3. april 2020
• Kina har et autoritært styre, og myndighetene gjorde store feil da smitten ble påvist første gang i Wuhan. Det tapte landet tre uker på, noe som sannsynligvis gjorde at viruset ble spredd til resten av verden. Det pågår likevel en underlig...
Torsdag 2. april 2020
• Norsk politikk har på få uker blitt snudd på hodet. Håndteringen av koronatiltakene har samlet opposisjonen på Stortinget i en mektig så vel som usannsynlig allianse. VGs kommentator Tone Sofie Aglen kaller alliansen «firerbanden», fordi...
Onsdag 1. april 2020
• Danmarks statsminister Mette Frederiksen holdt mandag en lang og følelsesladet tale til det danske folk. Hun kunne fortelle at de strenge tiltakene regjeringen har iverksatt nå ser ut til å virke. Målet har vært å hindre en overbelastning...
Tirsdag 31. mars 2020
• Da kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter ble lagt fram før helga, var finansminister Jan Tore Sanner (H) og nærings­minister Iselin Nybø (V) flankert av representanter for Virke, LO, NHO og Finans Norge. Tiltakene mot...
Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...