Tirsdag 17. mars 2020
RÅDVILL: Una Damsgård jobber som frilanser i tv-bransjen og er nå redd for at hun må si nei til alle oppdrag for å få økonomisk støtte fra regjeringen.
Fagforeninger er glad for krisepakka fra regjeringen, men mener betingelsene bør bli bedre for kulturarbeidere:
Frilansere blir stilt til veggs
Regjeringens krisepakke skaper forvirring for kulturarbeidere. – Jeg kjenner på frykten for hvordan det skal gå, sier klipper og fotograf Una Damsgård.

KORONA

– Som frilanser er jeg er vant til å planlegge for en uforutsigbar framtid. Men nå kjenner jeg på frykten for hvordan dette skal gå, sier Una Damsgård.

Hun jobber som klipper, fotograf og regissør i tv-bransjen og har nylig vært med på produksjonene av «Torpet» og «Gift ved første blikk».

Nå er hun én av mange kulturarbeidere som går en usikker tid i møte. Fra sin nye karantene-tilværelse ser hun med frykt på hvordan avlysninger av planlagte prosjekter virker inn på økonomien fra dag én.

– Jeg har virkelig ventet på økonomiske ordninger for oss som arbeider prosjektbasert, fordi vår arbeidshverdag ser annerledes ut enn andres, sier Damsgård.

Fakta

Tiltak for kulturarbeidere:

• Fagforeningene i kulturbransjen har i forbindelse med koronakrisa bedt om spesifikke tiltak for kulturarbeidere som er selvstendig næringsdrivende eller frilansere.

• I går ble det klart at selvstendig næringsdrivende og frilansere kan få 80 prosent av inntekten sin fra Nav – etter 17 dager uten inntekt.

• De får også rett på sykepenger fra dag tre og omsorgspenger fra dag 4.

• Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til «ytterligere kompensasjon for dem som er særskilt hardt rammet av konsekvensene av korona-pandemien».

Må vente i 17 dager

I går kom håndsrekningen til frilansere og selvstendig næringsdrivende da regjeringen la fram del én av sin økonomiske krisepakke for ringvirkningene av koronapandemien.

Regjeringen oppretter en midlertidig ordning for inntektssikring, som betyr at frilansere vil få utbetalt 80 prosent av gjennomsnittsinntekten sin de siste tre årene.

Kompensasjonen inntrer først når man har hatt 17 dager uten inntekt, noe flere av fagforeningene i kulturlivet er kritiske til.

– Mange av våre medlemmer har mistet alle sine inntekter og kan ikke vente så lenge når økonomien allerede er stram, sier Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo, Norges største kunstnerorganisasjon.

Elisabeth O. Sjaastad, forbundsleder i Norsk filmforbund, mener 17 dager er altfor lenge å vente.

– Hvorfor kan ikke regjeringen korte ned tida for dem som er mest sårbare? Frilansere i kulturfeltet står virkelig i en knipe nå, fordi ting blir avlyst over natta. Det økonomiske grunnlaget deres blir revet vekk fra dag én, ikke dag 17, sier Sjaastad.

Stortinget ba i går regjeringen komme tilbake med forslag til «ytterligere kompensasjon for dem som er særskilt hardt rammet av konsekvensene av korona-pandemien».

– Ytterligere tiltak er essensielt for kulturfeltet i tida som kommer, sier Sjaastad.

Verdien av jobben

Creo er godt fornøyd med at krisepakka inneholder flere av tiltakene de har bedt om, forteller Rian i Creo. Men han har likevel flere bekymringer og spørsmål knyttet til de nye tiltakene.

– Hva skjer med de yngste når man skal beregne kompensasjon ut fra inntekten de siste tre årene? Det er vanskelig å overskue alle konsekvenser av vedtakene som er gjort. Jeg er også bekymret for hvor kjapt Nav klarer å opparbeide systemet for utbetalinger, men jeg håper det er veldig høyt prioritert, sier han.

På en facebookgruppe for norsk musikkbransje er det mange som lurer på hvordan ordningen vil fungere.

Hva skjer hvis man for eksempel har en utenforstående faktura som blir betalt: Starter tellingen til 17 dager helt på nytt? Og bør man takke nei til enkeltoppdrag fordi man da må vente 17 dager til på inntekt?

– Ja, sånne ting greier vi ikke å se hvordan skal løses ennå. Her bør det komme gode og rettferdige regler. Det vil være veldig urettferdig og lite hensiktsmessig for kulturlivet hvis man skal begynne å regne på nytt fra enkeltstående oppdrag, sier Rian.

Vil jobbe mest mulig

Una Damsgård er blant dem som spør seg om hun nå kan ta på seg mindre jobber.

– Jeg har jo lyst til å jobbe så mye som mulig. Det er en vanskelig avgjørelse å ta, hvis man da starter på null igjen, sier hun.

Fotografen og klipperen savner tiltak som ser hvilken særstilling det prosjektbaserte kulturfeltet står i.

– Man blir satt i en posisjon der en tvinges til å tenke på hva jobben er verdt. Det føles vanskelig å kreve mye, men samtidig er min inntekt like viktig for meg, som andres inntekt er for dem, forteller hun.

Sjaastad i Norsk filmforbund sier at kulturfeltet er en av de bransjene som kommer til å merke sterke ettervirkninger, også etter at krisa er over. I tida som kommer, vil det være viktig å planlegge for konsekvensene av de massive endringene koronakrisa har medført for bransjen.

– Mange av frilanserne i bransjen arbeider med en kabal av oppdrag for å få økonomien til å gå opp. Etter at krisa er avblåst, risikerer man å miste flere av jobbene man skulle ha hatt, fordi de kommer til å overlappe, sier Sjaastad.

Hun er redd for at nye film- og tv-produksjoner kommer til å «drukne i hverandre» når det blir mulig å starte opp innspillinger igjen.

– Det kan godt være at disse midlertidige tiltakene som settes inn, må vare mye lenger for vår bransje. Mange av rokeringene som skjer nå, kommer til å få en effekt for enkeltmennesker og produksjonsselskaper i lang tid framover, sier hun.

Kulturminister Abid Q. Raja (V) påpeker i en e-post til Klassekampen at tiltakspakkene som regjeringen har presentert, også treffer kultursektoren.

«Det mest akutte tiltaket er å tilføre bedriftene likviditet. Samtidig er jeg klar over at norsk kulturliv rammes hardt. Jeg vet at kultursektoren består av mange selvstendig næringsdrivende og frilansere, og derfor jobber vi hardt for å finne flere tiltak som er målrettede for kultursektoren. De vil bli presentert så fort det er klart», skriver han.

kultur@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 17. mars 2020 kl. 10.20
Onsdag 8. april 2020
At besøkstallet ved Nordnorsk kunstmuseum falt i fjor, henger sammen med at tallene hadde økt kraftig i foregående år, hevder den sparkede direktøren Jérémie McGowan.
Tirsdag 7. april 2020
På grunn av korona­krisa har Forsvaret stengt museene sine. Det har også ført til at flere medarbeidere er blitt sagt opp på dagen.
Mandag 6. april 2020
Aleksander Melli har brukt under en uke på å oversette «I smittens tid» fra italiensk til norsk. Flere forlag er i gang med koronabøker.
Lørdag 4. april 2020
Styreleder Grete Ellingsen ved Nordnorsk kunstmuseum tar bladet fra munnen om hvorfor direktøren fikk sparken. Men et tidligere styremedlem bestrider framstillingen hennes.
Fredag 3. april 2020
I koronaens tid blir stadig flere tekster, foredrag og forfattersamtaler lagt gratis ut på nettet. Forfatterorganisasjon advarer medlemmene sine mot å dele for mye.
Torsdag 2. april 2020
Videotjenesten Zoom er i hardt vær for sin behandling av personvern og sikkerhet. Forbrukerrådet håper nå at flere tjenester rydder opp.
Onsdag 1. april 2020
Navs kompensasjons­ordning til selv­stendig nærings­drivende blir trolig ikke utbetalt før tidligst i juni. Musiker Anja Lauvdal er redd for å miste leiligheten i mellomtida.
Tirsdag 31. mars 2020
Filmregissør Geir Greni etterlyser krisehjelp fra Norsk filminstitutt etter stengingen av kinoene. Men instituttet venter på svar fra regjeringen.
Mandag 30. mars 2020
Uansett hvor lenge unntakstilstanden varer, vil 2020 neppe bli et normalt inntektsår for museene. Museumsforbundet frykter at tapet kan vedvare i flere år.
Lørdag 28. mars 2020
En av ti nordmenn har liten tiltro til forsk­ning på kjønn og likestilling, viser en ny undersøkelse. I flere land er kjønnsstudier under sterkt press.