Mandag 16. mars 2020
Dugnaden

• Regjeringen har kalt inn til dugnad mot pandemien. Det er med denne som dugnader flest: Arbeidsbyrden er skeivt fordelt. Helse- og omsorgsarbeidere, sjåfører, lærere, bønder, butikkansatte, soldater, barnevernsansatte, apotekere og mange andre må ut og jobbe, selv om de utsetter seg for smitte. En del kan arbeide fra kjøkkenbordet, men ikke alle er like heldige: Ifølge Virke kommer 100.000 arbeidsplasser til å være stengt i løpet av få dager.

• Dessverre er ikke regjeringens økonomiske krisemedisin noen kur mot skeivhetene. Krisepakka Erna Solberg la fram fredag, legger opp til å kutte den såkalte arbeidsgiverperioden ved permittering. Normalt må bedrifter betale permitterte full lønn i 15 dager, før staten begynner å betale den ansatte dagpenger. Nå skal staten overta regningen etter bare to dager. Det er isolert sett positivt at staten letter byrden for bedrifter i nød. Problemet er at regjeringens omsorg ikke omfatter arbeidsfolk. Der permitterte tidligere ville fått full lønn i 15 dager, får de nå et inntektstap på 40 prosent allerede fra dag tre. Enda mer fraværende er omsorgen for frilansere og selvstendig næringsdrivende. Landets servitører, frisører og kulturarbeidere har i praksis yrkesforbud på ubestemt tid. Likevel gir ikke regjeringen denne gruppa rett på dagpenger, og retten til omsorgspenger slår først inn etter ti dager.

• Dette klasseskillet slår ikke bare inn på lommeboka. I dagens avis har vi intervjuet samfunnsgeograf Svenn-Erik Mamelund, som de siste tiårene har forsket på de sosiale og demografiske effektene av pandemier som spanskesyken. Personer med lav lønn og utdanning er mer utsatt, forteller Mamelund, fordi de allerede har dårligere helse og immunforsvar, bor trangere og har jobber som involverer i tett kontakt med andre mennesker. Enkelt sagt: Dette er mennesker som ikke har noen hytte å flytte hjemmekontoret til. Venstresida må sørge for at myndighetenes kriserespons prioriterer dem som har minst fra før. Erna Solberg kommer ikke til å gjøre det på egen hånd.

Artikkelen er oppdatert: 17. mars 2020 kl. 10.24
Onsdag 8. april 2020
• Koronakrisa har gitt oss digitalisering på speed. Der vi før møttes fysisk, har vi de siste ukene lært oss å manøvrere sosial kontakt ved hjelp av Zoom, Teams, Skype og Facetime. Lærere samles i grupper på Facebook for å dele digitale...
Tirsdag 7. april 2020
• Tenketanken Civita fortsetter sin utrettelige kamp for eierskapet til den norske modellen og begreper som tillit og faglig argumentasjon. I Civitas virkelighetsoppfatning er det i skjæringspunktet mellom Arbeiderpartiets høyreside og Høyre...
Mandag 6. april 2020
• Ringsaker, Trysil, Nord-Aurdal, Ringebu, Øystre Slidre. De store hyttekommunene sliter tungt denne påska. Den viktige sesongen, da folketallet mangedobles og turistene åpner lommeboka i alle bygdenes virksomheter, er i år isteden blitt til...
Lørdag 4. april 2020
• «Norge skjelver nå», sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen da landets nye og skyhøye ledighetstall ble lagt fram av Nav i går. Nå er 412.000 personer, nesten 15 prosent av arbeidsstokken, helt eller delvis arbeidsløse. Det tallet vil etter...
Fredag 3. april 2020
• Kina har et autoritært styre, og myndighetene gjorde store feil da smitten ble påvist første gang i Wuhan. Det tapte landet tre uker på, noe som sannsynligvis gjorde at viruset ble spredd til resten av verden. Det pågår likevel en underlig...
Torsdag 2. april 2020
• Norsk politikk har på få uker blitt snudd på hodet. Håndteringen av koronatiltakene har samlet opposisjonen på Stortinget i en mektig så vel som usannsynlig allianse. VGs kommentator Tone Sofie Aglen kaller alliansen «firerbanden», fordi...
Onsdag 1. april 2020
• Danmarks statsminister Mette Frederiksen holdt mandag en lang og følelsesladet tale til det danske folk. Hun kunne fortelle at de strenge tiltakene regjeringen har iverksatt nå ser ut til å virke. Målet har vært å hindre en overbelastning...
Tirsdag 31. mars 2020
• Da kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter ble lagt fram før helga, var finansminister Jan Tore Sanner (H) og nærings­minister Iselin Nybø (V) flankert av representanter for Virke, LO, NHO og Finans Norge. Tiltakene mot...
Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...