Lørdag 14. mars 2020
Staten, igjen

• Krisa vi nå er inne i, vil ikke gå over med det første. Forhåpentlig vil de svært inngripende tiltakene for å begrense smitte slik at helsevesenet vil takle koronainnleggelser, hjelpe på sykdomssituasjonen. For økonomien ser det verre ut: Korinaepidemien synliggjør sårbarheten i den globale kapitalismen. Fordi verdensøkonomien er så tett sammenvevd, påvirker stopp i leveranser fra industrien i Asia lokal produksjon i Europa og andre steder. Hele næringskjeder stanser opp. Organisasjonene som har drevet fram den globale markedsliberalismen, har ingen løsninger på dagens problemer. Deres mantra har alltid vært minst mulig statlig inngripen og stort spillerom for kapitalen. Men når børsene faller, roper alle på statlige subsidier.

• Det er til sjuende og sist bare staten som tar ansvar for samfunnet, både det offentlige og det private næringslivet. Under finanskrisa i 2008 var mange av verdens stater tungt inne for å få finansbransjen opp i stående igjen. Det ble blant annet gitt store kriselån til banker, og i årene siden har sentralbanker holdt renta lav for å holde hjulene i gang. Denne gangen kan det bli vanskeligere. Børsfallene vi ser nå er ekstra alvorlige fordi det ikke først og fremst er finansnæringen som rammes, men bedriftene direkte. Den lokale frisøren, kaffebaren og produksjonsbedriften sliter raskt når kundene uteblir.

• Taperne i 2008 var verdens arbeidsfolk. Mange mistet både jobben og huset, og i tiåret som fulgte har den såkalte nøysomhetspolitikken ført med seg smalhans og velferdskutt. Også dagens kriser vil ramme vanlige arbeidstakere hardt. Mange er allerede permittert og får nå kutt i inntektene. Folk uten fast jobb mister all inntekt. Gårsdagens krisepakke fra regjeringen er rettet inn mot landets bedrifter, ikke familier som vil slite ganske snart. Krisene vi står i, krever en aktiv politikk for hele samfunnet, og det er bare staten som kan ta lederrollen. Nå må hjulene i gang igjen, men ikke med markedsliberalismens metoder. Vi ønsker grønn industrisatsing, færre sårbare, globale handelskjeder og rettferdig fordeling av byrdene.

Onsdag 8. april 2020
• Koronakrisa har gitt oss digitalisering på speed. Der vi før møttes fysisk, har vi de siste ukene lært oss å manøvrere sosial kontakt ved hjelp av Zoom, Teams, Skype og Facetime. Lærere samles i grupper på Facebook for å dele digitale...
Tirsdag 7. april 2020
• Tenketanken Civita fortsetter sin utrettelige kamp for eierskapet til den norske modellen og begreper som tillit og faglig argumentasjon. I Civitas virkelighetsoppfatning er det i skjæringspunktet mellom Arbeiderpartiets høyreside og Høyre...
Mandag 6. april 2020
• Ringsaker, Trysil, Nord-Aurdal, Ringebu, Øystre Slidre. De store hyttekommunene sliter tungt denne påska. Den viktige sesongen, da folketallet mangedobles og turistene åpner lommeboka i alle bygdenes virksomheter, er i år isteden blitt til...
Lørdag 4. april 2020
• «Norge skjelver nå», sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen da landets nye og skyhøye ledighetstall ble lagt fram av Nav i går. Nå er 412.000 personer, nesten 15 prosent av arbeidsstokken, helt eller delvis arbeidsløse. Det tallet vil etter...
Fredag 3. april 2020
• Kina har et autoritært styre, og myndighetene gjorde store feil da smitten ble påvist første gang i Wuhan. Det tapte landet tre uker på, noe som sannsynligvis gjorde at viruset ble spredd til resten av verden. Det pågår likevel en underlig...
Torsdag 2. april 2020
• Norsk politikk har på få uker blitt snudd på hodet. Håndteringen av koronatiltakene har samlet opposisjonen på Stortinget i en mektig så vel som usannsynlig allianse. VGs kommentator Tone Sofie Aglen kaller alliansen «firerbanden», fordi...
Onsdag 1. april 2020
• Danmarks statsminister Mette Frederiksen holdt mandag en lang og følelsesladet tale til det danske folk. Hun kunne fortelle at de strenge tiltakene regjeringen har iverksatt nå ser ut til å virke. Målet har vært å hindre en overbelastning...
Tirsdag 31. mars 2020
• Da kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter ble lagt fram før helga, var finansminister Jan Tore Sanner (H) og nærings­minister Iselin Nybø (V) flankert av representanter for Virke, LO, NHO og Finans Norge. Tiltakene mot...
Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...