Torsdag 12. mars 2020
Dårlig beredt

• Den britiske viruseksperten Richard Hatchett appellerte i et intervju med Channel 4 før helga myndighetene til å mobilisere fullt mot spredning av det nye koronaviruset. Han mente det var helt avgjørende at land lærer av suksesshistoriene fra Kina, Hongkong og Singapore, så vi ikke ender i samme situasjon som Italia. Virusbekjempelse krever omfattende tiltak raskt. Hva gjør Norge? Til nå har myndighetene vært tilbakeholdne med påbud. Samtidig har smittetilfellene skutt i været. Leger forteller om stor fortvilelse over uklar kommunikasjon fra helsemyndigheter og manglende tiltak.

• «Selv rike land med gode helsesystem i Europa, som Norge, har ikke kapasitet til å håndtere pågangen selv om bare en begrenset del av befolkningen blir syke», skrev legene Mads Gilbert, Sven Erik Gisvold og Even Holt i en kronikk i VG tirsdag. De viser til at norske sykehus allerede er overfylte, med regelmessig sengebelegg på 100–110 prosent. Anbefalingen fra OECD er at sengebelegget ikke skal overstige 85 prosent på grunn av uforutsette hendelser, som epidemier. «Dette skyldes en politisk styrt, uforsvarlig nedbygging av antall (lokal)sykehus og sykehussenger i Norge», skriver legene.

• Legg til at legemiddelbeholdningen styres av næringslivets just-in-time-prinsipp, som tilsier minimal bruk av dyrt lagerhold, og vi får medisinmangel i tillegg – en situasjon Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap advarte mot i 2018. Overbelegg og utstyrsmangel gjør oss svært sårbare i møte med en pandemi. Men planlegging av helseberedskap ut fra økonomi framfor behov og beredskap, har konsekvenser også i hverdagen. Sven Erik Gisvold er blant legene som har advart mot utviklingen lenge. Likevel planlegges nye byggeprosjekter med for få senger. Helse Bergens ny kvinneklinikk hadde lagt opp til at kvinner knapt skulle innom sykehuset for å føde, men ble til slutt presset til å tegne inn flere sengeplasser. Når markedstenkningen får styre i Sykehus-Norge, får vi fulle sykehus. Det er disse som nå skal ta imot et mulig storinnrykk av koronasyke.

Artikkelen er oppdatert: 17. mars 2020 kl. 10.22
Onsdag 8. april 2020
• Koronakrisa har gitt oss digitalisering på speed. Der vi før møttes fysisk, har vi de siste ukene lært oss å manøvrere sosial kontakt ved hjelp av Zoom, Teams, Skype og Facetime. Lærere samles i grupper på Facebook for å dele digitale...
Tirsdag 7. april 2020
• Tenketanken Civita fortsetter sin utrettelige kamp for eierskapet til den norske modellen og begreper som tillit og faglig argumentasjon. I Civitas virkelighetsoppfatning er det i skjæringspunktet mellom Arbeiderpartiets høyreside og Høyre...
Mandag 6. april 2020
• Ringsaker, Trysil, Nord-Aurdal, Ringebu, Øystre Slidre. De store hyttekommunene sliter tungt denne påska. Den viktige sesongen, da folketallet mangedobles og turistene åpner lommeboka i alle bygdenes virksomheter, er i år isteden blitt til...
Lørdag 4. april 2020
• «Norge skjelver nå», sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen da landets nye og skyhøye ledighetstall ble lagt fram av Nav i går. Nå er 412.000 personer, nesten 15 prosent av arbeidsstokken, helt eller delvis arbeidsløse. Det tallet vil etter...
Fredag 3. april 2020
• Kina har et autoritært styre, og myndighetene gjorde store feil da smitten ble påvist første gang i Wuhan. Det tapte landet tre uker på, noe som sannsynligvis gjorde at viruset ble spredd til resten av verden. Det pågår likevel en underlig...
Torsdag 2. april 2020
• Norsk politikk har på få uker blitt snudd på hodet. Håndteringen av koronatiltakene har samlet opposisjonen på Stortinget i en mektig så vel som usannsynlig allianse. VGs kommentator Tone Sofie Aglen kaller alliansen «firerbanden», fordi...
Onsdag 1. april 2020
• Danmarks statsminister Mette Frederiksen holdt mandag en lang og følelsesladet tale til det danske folk. Hun kunne fortelle at de strenge tiltakene regjeringen har iverksatt nå ser ut til å virke. Målet har vært å hindre en overbelastning...
Tirsdag 31. mars 2020
• Da kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter ble lagt fram før helga, var finansminister Jan Tore Sanner (H) og nærings­minister Iselin Nybø (V) flankert av representanter for Virke, LO, NHO og Finans Norge. Tiltakene mot...
Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...