Tirsdag 10. mars 2020
DÅRLIG TID: Advokat Berit Reiss-Andersen i DLA Piper kjemper for å bevare Y-blokka inntil det varslede søksmålet mot staten er blitt behandlet i en domstol.
Tilhengerne av Y-blokka mener at de har identifisert en «akilleshæl» i regjeringens rivetillatelse:
Håper på en siste skanse
AKSJONERER: Y-blokkas forsvarere har det travelt med å stoppe riving. Byantikvar Janne Wilberg var en av talerne da aktivistene gikk i demonstrasjonstog til Stortinget i januar. FOTO: HANNE MARIE LENTH SOLBØ
Y-blokka får hjelp av kjendisadvokat Berit Reiss-Andersen, som ber Riksantikvaren frede bygget midlertidig.

Y-blokka

Etter at regjeringen i februar ga klarsignal for å igangsette riving av Y-blokka, har det sett mørkt ut for tilhengerne av å bevare bygget som nasjonalt kulturminne.

Nå har de engasjert en av landets fremste jurister, advokat Berit Reiss-Andersen i advokatfirmaet DLA Piper, til å snu alle steiner.

I en begjæring som er sendt til Riksantikvaren på vegne av Norske arkitekters landsforbund (Nal) og Fortidsminneforeningen, ber Reiss-Andersen om at Y-blokka blir midlertidig fredet inntil søksmålet mot staten er avgjort.

– Når et objekt med så stor verneverdi som dette, står i akutt fare for å bli utsatt for en uopprettelig skade, har Riksantikvaren etter kulturminne­loven myndighet til å vedta midlertidig fredning, sier Reiss-Andersen.

Fakta

Kampen om Y-blokka:

• I 2014 vedtok regjeringen at Y-blokka skal rives for å gjøre plass til et nytt regjeringskvartal.

• Y-blokka er tegnet av arkitekt Erling Viksjø, med kunstneriske utsmykninger av Carl Nesjar etter tegninger fra Pablo Picasso.

• Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen mener regjeringens rivingstillatelse er ugyldig og har varslet søksmål. Stevningen blir trolig innlevert før påske.

– Uvanlig virkemiddel

Foruten å være advokat og partner i DLA Piper, er Reiss-Andersen kjent som nobel­komiteens leder. Hun har også vært leder av Advokatforeningen og statssekretær i Justisdepartementet under Jagland-regjeringen.

Nå kaster hun seg inn i kampen for å redde Y-blokka på vegne av sine klienter i Nal og Fortidsminneforeningen.

Som Aftenposten meldte tidligere denne måneden, har en anonym giver sagt seg villig til å dekke alle saksomkostninger og advokatsalærer knyttet til det kommende søksmålet mot staten.

Reiss-Andersen håper at Riksantikvaren, som er blitt overkjørt av departementet i spørsmålet om bevaring av Y-blokka, vil gripe anledningen.

– Å begjære midlertidig fredning er muligens et litt uvanlig virkemiddel. Men dette vil gi Riksantikvaren en historisk mulighet til å mane til ro og få alle parter til å utvise forsiktighet, sier hun.

Ifølge kulturminneloven har departementet rett til å midlertidig frede et byggverk som er til vurdering for permanent fredning.

Men i en forskrift til loven slås det fast at myndigheten for midlertidig fredning er delegert videre til Riksantikvaren. Berit-Reiss Andersen viser til at Y-blokka var på god vei til å bli fredet på permanent basis allerede i 2010. Under et møte for å koordinere den såkalte landsverneplanen for regjeringskvartalet i juni 2010 ble det vedtatt at Y-blokka skulle ha høyeste vernestatus, «verneklasse 1».

Men 22. juli året etter detonerte terrorbomba i regjeringskvartalet, og Riksantikvaren måtte sette verneplanene på vent.

– Det er et faktum at Riksantikvaren og staten var enige om bygningens verneverdi forut for terrorangrepet. Det at er altså ikke slik at byggets verneverdi ble redusert som følge av terrorangrepet, snarere tvert imot, sier Reiss-Andersen.

Hun mener dette er det svake punktet i regjeringens rive­tillatelse – «en akilleshæl» som hun vil utfordre. At staten under planleggingen av et nytt regjeringskvartal konkluderte med at Y-blokka likevel må rives, er ikke et gyldig argument når staten og alle fagmyndigheter mener at bygningen har verneverdi.

– Hele formålet med kulturminneloven er å beskytte verne­verdige objekter mot inngrep, selv om det foreligger andre mer eller mindre rasjonelle og veloverveide hensyn.

– Regjeringen avgjør

Riksantikvar Hanne Geiran har heller ikke lagt skjul på hvor hun står i striden om Y-blokkas framtid. I april fjor, da Statsbygg søkte plan- og bygningsetaten i Oslo om rivetillatelse, brøt Riksantikvaren med sin vanlige saksbehandlingspraksis og sendte en skarp innsigelse med påpekning av flere alvorlige mangler i saksbehandlingen.

– Som riksantikvar er det min oppgave å si fra når store kulturhistoriske, arkitektoniske og kunstneriske verdier står på spill, uttalte Geiran til Aftenposten i fjor.

Likevel er det høyst usikkert om det nye framstøtet fra Y-blokkas forkjempere vil få gjennomslag hos Riksantikvaren.

Til Klassekampen forteller Geiran at Riksantikvaren bare har en rådgivende rolle i saker hvor det er staten som er eier.

– Det er riktig at vi kan bruke midlertidig fredning som et virkemiddel. Dette gjelder særlig i saker hvor man trenger mer tid til å utrede verneverdier og til å vurdere om et kulturminne skal permanent fredes, sier Geiran.

Men så vidt jeg vet er dette aldri blitt bruk for bygninger som er i statlig eie. Fredning av statlige bygninger skjer ved forskrift, og da må den statlige eieren og Riksantikvaren være enige om at bygningen skal fredes.

Geiran bekrefter at Riksantikvaren i forrige uke mottok begjæringen fra DLA Piper, og hun anslår at svaret vil bli klart i løpet av denne uka.

– Vi kan ikke forskuttere svaret vi vil gi på denne henvendelsen, sier Geiran.

– Ingen bør være i tvil om hva Riksantikvaren mener om Y-blokkas verneverdi, både kulturhistorisk og kunstnerisk. Men det er regjeringen som fatter den endelige beslutningen.

– Fredning er usannsynlig

Advokat og førsteamanuensis Michael Kahn er spesialist på kulturminnerett og har skrevet lærebok om temaet.

Han viser til at det er staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har det øverste ansvaret for å avveie de ulike samfunnsinteressene som står på spill.

I sin begrunnelse for å rive har departementet lagt vekt på sikkerheten for landets styrende organer.

– Dette er blitt vurdert opp mot andre hensyn, som behovet for å ivareta vår felles historie og kultur. Deretter har partene og ulike faginstanser fått anledning til å gi uttrykk for sine synspunkter, sier Kahn.

– Når departementet har kommet fram til at andre hensyn enn Y-blokkas verneverdi veier tyngre i vektskåla, så vil det være usannsynlig at Riksantikvaren gjennomfører en midlertidig fredning.

jonas.braekke@klassekampen.no

Onsdag 8. april 2020
At besøkstallet ved Nordnorsk kunstmuseum falt i fjor, henger sammen med at tallene hadde økt kraftig i foregående år, hevder den sparkede direktøren Jérémie McGowan.
Onsdag 8. april 2020
KAMP: Hele verden vil ha tak i det ­samme utstyret. – Det stjeles og beslaglegges over en lav sko. Vi har væpnede vakter på lageret vårt i Kina, sier forretningsmannen Stephen Fu.
Onsdag 8. april 2020
TENKER NYTT: Ap-leder Jonas Gahr Støre sier Norge ikke var godt nok forberedt på pandemi. Han ber om grundig evaluering når krisa er over.
Onsdag 8. april 2020
• Koronakrisa har gitt oss digitalisering på speed. Der vi før møttes fysisk, har vi de siste ukene lært oss å manøvrere sosial kontakt ved hjelp av Zoom, Teams, Skype og Facetime. Lærere samles i grupper på Facebook for å dele digitale...
Tirsdag 7. april 2020
• Tenketanken Civita fortsetter sin utrettelige kamp for eierskapet til den norske modellen og begreper som tillit og faglig argumentasjon. I Civitas virkelighetsoppfatning er det i skjæringspunktet mellom Arbeiderpartiets høyreside og Høyre...
Tirsdag 7. april 2020
På grunn av korona­krisa har Forsvaret stengt museene sine. Det har også ført til at flere medarbeidere er blitt sagt opp på dagen.
Tirsdag 7. april 2020
NY EPOKE: Jubel og lettelse, sinne og avventende skepsis møter Keir Starmer, idet den nyvalgte Labour-lederen tar fatt på sin forvandling av partiet.
Tirsdag 7. april 2020
KRISETID: I hvor stor grad skal krise­tiltakene fortsette etter påske? Tida er inne for en langsiktig strategi og ­retning for landet, mener flere i ­opposisjonen.
Mandag 6. april 2020
AlbumJohann Sebastian Bach «Johannes-Passion, BWV 245»Collegium Vocale Gent Philippe Herreweghe (dir.)Phi/Outhere MusicDet er nå 50...
Mandag 6. april 2020
KommentarRobert Altmans bransje- og tidsåndssatire «The Player» (1992) utspiller seg i og rundt et filmstudio der hovedpersonen Griffin Mill (Tim Robbins) er ansvarlig for å sile...