Fredag 6. mars 2020
Nytt inntak

• Oslos videregående skoler er i dag sterkt segregerte. Noen skoler har så godt som bare skoleflinke elever, mens andre skoler knapt har slike elever i det hele tatt. Ettersom skolesvake elever oftere slutter før fullført skoleløp, har skolene de går på, også fått mindre penger enn andre. Situasjonen er et resultat av ordningen med karakterbasert opptak, som av det gamle Høyre-styrte byrådet ble kalt fritt skolevalg. Ordningen overlater i praksis ansvaret for fordeling til den enkelte elev, mens politikerne ikke har særlige manøvreringsmuligheter dersom de ønsker å gjøre noe med problemene ordningen skaper.

• Siden 1982 er inntakssystemet i videregående skole i Oslo endret sju ganger, og stort sett har den vekslet mellom å styres av geografi og karakterer, avhengig av om høyre- eller venstresida har hatt byrådsmakta. Det rødgrønne byrådet ønsker å gjøre noe med inntaksordningen, men uten å gå rett tilbake til geografiske inntaksmodeller. Derfor har byrådet fått utarbeidet nyvinningen KOU, som skolebyråd Inga Marte Thorkildsen kalte rapporten fra Inntaksutvalget da den ble lagt fram onsdag denne uka. KOU spiller på at rapporten er en kommunal versjon av en norsk offentlig utredning, kjent som NOU. Målet er å få utredet ordninger som ivaretar noe valgfrihet og samtidig stanser segregeringen.

• Utvalget anbefaler to modeller: modifisert karakteropptak, hvor rangering av karakterer dempes noe, og progresjonsbasert opptak, hvor elevers framgang i ungdomsskolen legges til grunn. Flertallet i utvalget ønsker den siste. Nå skal rapporten ut på høring. Det er positivt at byrådet tar grep for å stanse delingen i A- og B-skoler, og at det forsøker å utvikle ny politikk på området. Forhåpentligvis kan etableringen av en mellommodell stanse ping-pong-endringer ved byrådsskifter. Men byrådet bør ikke vie seg fullstendig til utvalgets forslag, som framstår byråkratiske og omstendelige. Segregeringen i hovedstaden løses uansett ikke av skoleinntak alene, og det er viktig også å se på andre tiltak, som fordeling av attraktive linjer og ekstra midler til skoler som sliter.

Onsdag 8. april 2020
• Koronakrisa har gitt oss digitalisering på speed. Der vi før møttes fysisk, har vi de siste ukene lært oss å manøvrere sosial kontakt ved hjelp av Zoom, Teams, Skype og Facetime. Lærere samles i grupper på Facebook for å dele digitale...
Tirsdag 7. april 2020
• Tenketanken Civita fortsetter sin utrettelige kamp for eierskapet til den norske modellen og begreper som tillit og faglig argumentasjon. I Civitas virkelighetsoppfatning er det i skjæringspunktet mellom Arbeiderpartiets høyreside og Høyre...
Mandag 6. april 2020
• Ringsaker, Trysil, Nord-Aurdal, Ringebu, Øystre Slidre. De store hyttekommunene sliter tungt denne påska. Den viktige sesongen, da folketallet mangedobles og turistene åpner lommeboka i alle bygdenes virksomheter, er i år isteden blitt til...
Lørdag 4. april 2020
• «Norge skjelver nå», sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen da landets nye og skyhøye ledighetstall ble lagt fram av Nav i går. Nå er 412.000 personer, nesten 15 prosent av arbeidsstokken, helt eller delvis arbeidsløse. Det tallet vil etter...
Fredag 3. april 2020
• Kina har et autoritært styre, og myndighetene gjorde store feil da smitten ble påvist første gang i Wuhan. Det tapte landet tre uker på, noe som sannsynligvis gjorde at viruset ble spredd til resten av verden. Det pågår likevel en underlig...
Torsdag 2. april 2020
• Norsk politikk har på få uker blitt snudd på hodet. Håndteringen av koronatiltakene har samlet opposisjonen på Stortinget i en mektig så vel som usannsynlig allianse. VGs kommentator Tone Sofie Aglen kaller alliansen «firerbanden», fordi...
Onsdag 1. april 2020
• Danmarks statsminister Mette Frederiksen holdt mandag en lang og følelsesladet tale til det danske folk. Hun kunne fortelle at de strenge tiltakene regjeringen har iverksatt nå ser ut til å virke. Målet har vært å hindre en overbelastning...
Tirsdag 31. mars 2020
• Da kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter ble lagt fram før helga, var finansminister Jan Tore Sanner (H) og nærings­minister Iselin Nybø (V) flankert av representanter for Virke, LO, NHO og Finans Norge. Tiltakene mot...
Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...